Chi bộ Phòng Phóng viên – Điện tử (Đảng bộ Báo TN&MT): Nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo

Thủy Nguyễn | 06/09/2022, 17:34

(TN&MT) - Sáng 6/9, tại Hà Nội, Chi bộ Phòng Phóng viên - Điện tử thuộc Đảng bộ cơ sở Báo TN&MT đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Mạnh Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ TN&MT, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo TN&MT.

Ngoài ra còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Biên tập, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Báo; đại diện lãnh đạo các phòng/ban, Đoàn TNCS HCM, Công đoàn Báo cùng toàn thể Đảng viên của Chi bộ. 

z3700000892179_f5612d8ca36d7c55efff63557ae66720.jpg
Đồng chí Hoàng Mạnh Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ TN&MT, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo TN&MT phát biểu chỉ đạo

Chi bộ nòng cốt tạo nên sức mạnh, uy tín, thương hiệu của tờ Báo

Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Vũ Kim Liên, Bí thư Chi bộ Phòng Phóng viên, Điện tử cho biết, trong nhiệm kỳ qua, công tác tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị ổn định và định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, CCVCNLĐ các bộ phận thuộc Chi bộ luôn được quan tâm hàng đầu. Chi bộ đã xây dựng và sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” với chủ đề: Nâng cao tính gương mẫu của đảng viên là cán bộ, lãnh đạo.  Từ đó đề cao tính nêu gương trong cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của lãnh đạo các phòng trong việc hướng dẫn phóng viên triển khai công tác chuyên môn; chủ động đề xuất các nội dung tuyên truyền và gợi ý; xác định các chủ đề chính trong đăng ký nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền hàng tháng. Chính vì vậy, công tác chuyên môn đã ngày càng được nâng cao, chuyên nghiệp hơn, chất lượng tin, bài tốt hơn.

Tại các buổi sinh hoạt Đảng hàng tháng, Chi bộ tiếp thu, lắng nghe và kịp thời xử lý, giải quyết những vướng mắc trong phạm vi, quyền hạn của Chi bộ từ đó cán bộ, đảng viên, CCVCNLĐ có được sự đoàn kết, ổn định và yên tâm công tác. 
Phát huy vai trò là hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng, Chi bộ thường xuyên phối hợp với Ban Biên tập, với các tổ chức đoàn thể lãnh đạo đội ngũ đảng viên, quần chúng thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ được giao; tích cực tham gia các phong trào thi đua; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động từ thiện xã hội.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã thường xuyên triển khai thực hiện, quán triệt đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

z3700000958837_cf61438da5f219bb3b3e9072bb692f2b.jpg
Đồng chí Vũ Kim Liên, Bí thư Chi bộ Phòng Phóng viên - Điện tử  báo cáo tại Đại hội (Ảnh: Khương Trung)

Đối với nhiệm vụ chuyên môn, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Phòng Phóng viên, Phòng Điện tử thực hiện hoạt động điều tra pháp luật, bạn đọc;  sản xuất tin bài cho các ấn phẩm của Báo.  Lãnh đạo và Đảng viên trong Chi bộ chủ động, sáng tạo xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai khi làm các trang chuyên đề, bài viết tuyên truyền, thực hiện theo lộ trình đã được Ban Biên tập phê duyệt, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Chỉ tính riêng năm 2020, 2021, Phòng Phóng viên đã rất nỗ lực triển khai khoảng 200 đề tài về lĩnh vực đất đai, môi trường và khoáng sản…

Đặc biệt, Chi bộ đã đẩy mạnh  thực hiện nhiệm vụ điều tra theo đơn thư bạn đọc. Nhiều bài viết có phản hồi tốt từ cơ sở, được cơ quan chức năng tiếp thu, một số vụ việc được Thanh tra Bộ TN&MT ra văn bản chỉ đạo địa phương cùng các ban, ngành phối hợp giải quyết.  Qua đó, khẳng định vị thế của tờ báo.

Định hướng nhiệm kỳ 2022 - 2025 - “Kỷ cương, Đoàn kết, Sáng tạo và Hiệu quả”

Tại Đại hội, đồng chí Vũ Kim Liên khẳng định, với phương châm “Kỷ cương, Đoàn kết, Sáng tạo và Hiệu quả”, nhiệm kỳ 2022 - 2025, các đảng viên Chi bộ Phòng Phóng viên, Điện tử quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao có thể đáp ứng tốt các yêu cầu của đơn vị trong giai đoạn mới.

Chi bộ sẽ tiếp tục tổ chức, quán triệt, thực hiện tốt Đại hội Đảng bộ cơ sở Báo TN&MT và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên; cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tạo đà cho sự phát triển bền vững của Đảng bộ Báo.

Chi bộ phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu đạt danh hiệu tập thể Chi bộ trong sạch vững mạnh, xuất sắc hàng năm; phấn đấu hằng năm không có đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế, quy định của cơ quan và 100% đảng viên của chi bộ đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 1-2 đảng viên mới, đảm bảo chất lượng theo quy định; giới thiệu 1-2 quần chúng và đoàn viên ưu tú đề nghị tham dự học Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng.

z3700000931003_f4a23cadb49079eb027302415db9e257.jpg
Đồng chí Đặng Thị Thúy Hằng, Trưởng phòng Phóng viên tham luận tại Đại hội (Ảnh: Khương Trung)

Tại Đại hội, các đảng viên trong Chi bộ Phòng Phóng viên, Điện tử đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công tác xây dựng và phát triển Đảng ở Chi bộ; tăng cường hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Đảng bộ cơ quan Báo TN&MT; thúc đẩy cơ quan hướng tới mô hình “Tòa soạn hội tụ”...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Mạnh Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ TN&MT, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo TN&MT nhất trí cao với Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ Phòng Phóng viên, Điện tử trong nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng thời, đánh giá các đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ Phòng Phóng viên, Điện tử là lực lượng nòng cốt về chuyên môn, nghiệp vụ, tạo nên sức mạnh, uy tín, thương hiệu của tờ báo.

Đồng chí Hoàng Mạnh Hà đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ cần chú trọng trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trong việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết; chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế cơ quan, quy chế phát ngôn... Có kế hoạch giám sát trong Đảng để tăng cường đoàn kết, thống nhất ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; phát hiện sớm thiếu sót, khuyết điểm, dấu hiệu tiêu cực trong tác nghiệp để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, sửa chữa, khắc phục.

Bên cạnh đó, Chi bộ cần có kế hoạch đảm bảo việc sinh hoạt Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, đề cao việc đổi mới về nội dung và chất lượng trong sinh hoạt, trong đó Chi bộ đóng vai trò then chốt việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

“Chi bộ cần chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên về bản lĩnh chính trị, tuân thủ quy tắc đạo đức người làm báo, trau dồi kỹ năng làm báo chuyên nghiệp hoá, hiện đại hoá cho đội ngũ đảng viên thuộc Chi bộ theo mô hình toà soạn hội tụ, tích hợp truyền thông đa phương tiện” - Đồng chí Hoàng Mạnh Hà nhấn mạnh.

dh-chi-hoi-phong-pv-dt_12.jpg
Đảng ủy, Ban Biên tập Báo TN&MT tặng hoa chúc mừng Đại hội (Ảnh: Khương Trung)

Tại Đại hội đã bầu đồng chí Đặng Thị Thúy Hằng, Trưởng phòng Phòng Phóng viên làm Bí thư Chi bộ Phòng Phóng viên, Điện tử khoá II, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

dh-chi-hoi-phong-pv-dt_16.jpg
dh-chi-hoi-phong-pv-dt_13.jpg
dh-chi-hoi-phong-pv-dt_15.jpg
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
 • Bí mật của Tà Đùng

  Bí mật của Tà Đùng

  22:23 22/09/2023
  (TN&MT) - Chưa thấy ai kỳ cục giống Tà Đùng. Lần đầu tiên trình diện, vừa cất tiếng gọi “Tà Đùng ơi” thì bỗng đâu ào tới một cơn mưa. Giám đốc Vườn Quốc gia Tà Đùng Khương Thanh Long nói với tôi: “Đại ngàn chào em đấy. Ở đây đôi khi rừng vẫn có cách chào hỏi rất riêng”.
 • Hơn 5.300 tỷ đồng chi trả khám, chữa bệnh BHYT cho học sinh, sinh viên
  Những năm qua, quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) của học sinh, sinh viên (HSSV) luôn được bảo đảm, đúng quy định. Theo thống kê trong 2 năm 2021 và 2022, bình quân mỗi năm cả nước có khoảng gần 3 triệu HSSV sử dụng thẻ BHYT với khoảng 6,1 triệu lượt KCB BHYT, tổng chi phí KCB BHYT của nhóm HSSV bình quân/năm là hơn 2.500 tỷ đồng.
 • Triển khai hiệu quả công tác phòng chống tác hại của thuốc lá
  (TN&MT) - Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu đã xây dựng và triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá thông qua việc tuyên truyền và thông tin quy định về tác hại của thuốc lá, hướng đến tạo dựng môi trường công sở trong lành, xanh sạch và giảm thiểu tình trạng hút thuốc lá thụ động trong cơ sở.
 • [Infographic] - Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 – 2024 của Bộ TN&MT
  (TN&MT) - Bộ TN&MT vừa ban hành Quyết định 2461/QĐ-BTNMT về Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 – 2024 nhằm tuyên truyền việc thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và duy trì nhân rộng mô hình “Công sở không khói thuốc” trong các đơn vị trực thuộc.
 • Lai Châu cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún do mưa lũ
  (TN&MT) - Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu ngày 22/9, cảnh báo trong 06 giờ tới trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống trên các khe suối nhỏ; sạt lở đất trên các sườn núi dốc, taluy dương; ngập úng ở các vùng trũng, thấp.
 • Little Ba Na Hills, mang Bà Nà xuống phố
  (TN&MT) - Ngày 20/9, Công ty CPDV Cáp treo Bà Nà đã đưa vào vận hành Nhà hàng Little Ba Na Hills tại địa chỉ 36 đường Bạch Đằng, Quận Hải Châu (Đà Nẵng). Đây là một không gian thư giãn, trải nghiệm mới mẻ và mang đậm dấu ấn của miền tiên cảnh Sun World Ba Na Hills giữa lòng thành phố bên sông Hàn.
 • Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: Khai mạc giải bóng đá sinh viên
  Chiều ngày 21/9 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá sinh viên do Liên chi Đoàn khoa Lý luận Chính trị tổ chức.
 • Kết nối du lịch ĐBSCL với các tỉnh Tây Bắc tại Lào Cai
  (TN&MT) - Nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, thông tin, tiềm năng du lịch của các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long( ĐBSCL) đến với các địa phương phía Tây Bắc, ngày 21/9, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL phối hợp tổ chức Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch ĐBSCL với các tỉnh Tây Bắc tại Lào Cai.
 • Lan tỏa phong trào khởi nghiệp ở miền núi Quảng Ngãi
  Tận dụng lợi thế về đất đai và sản vật địa phương, nhiều thanh niên ở huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi đã “dám nghĩ, dám làm” phát triển kinh tế, khởi nghiệp kinh doanh, mang lại thu nhập cho bản thân và người dân địa phương.
 • Thoát nghèo nhờ cây quế
  (TN&MT) - Hơn 20 năm về trước, cây quế bén duyên với người dân Tràng Định (Lạng Sơn). Từ mục đích ban đầu chỉ nhằm phủ xanh đất trống đồi núi trọc, giờ đây, quế đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực đem lại giá trị kinh tế cao, giúp người dân có thu nhập ổn định, vươn lên xóa nghèo.
 • Phú Thọ: Phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi tập trung
  (TN&MT) - Những năm gần đây, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có sự chuyển biến tích cực và đã đạt được kết quả quan trọng, trong đó quy mô tổng đàn vật nuôi chủ lực phát triển khá.
 • Lan tỏa Phong trào Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi
  (TN&MT)- Thời gian qua, phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế trong thời kỳ đổi mới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, huy động được nhiều nguồn lực, phát huy được tiềm năng, trí tuệ, kinh nghiệm, sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm tạo nên Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” với nhiều kết quả tốt đẹp.
 • Người TNG Holdings Vietnam mang “Giọt Thương” gửi vào ngân hàng máu
  (TN&MT) - Ngày 20/9, hàng trăm người TNG và cán bộ nhân viên một số công ty tại tòa nhà TNR Tower đã nô nức tham dự ngày hội “Giọt Thương”, chung tay đóng góp vào ngân hàng máu. Chương trình do TNG Holdings Vietnam phối hợp với Bệnh viện Việt Đức tổ chức.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO