Chăn nuôi gia súc – hướng phát triển kinh tế ở huyện Mường Nhé

Hoàng Châu | 25/04/2022, 12:05

(TN&MT) - Là huyện miền núi biên giới, đất đai trù phú, rộng lớn nên huyện Mường Nhé có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi đại gia súc. Vì vậy, huyện xác định đưa chăn nuôi trâu, bò trở thành một ngành sản xuất hàng hóa, chủ lực, từng bước cung cấp nhu cầu chăn nuôi trên địa bàn và các tỉnh lân cận, góp phần nâng cao tỷ trọng, gia tăng giá trị cho ngành chăn nuôi.

Nhận thấy chăn nuôi trâu, bò đem lại lợi nhuận kinh tế cao, tại xã Mường Nhé hiện có 599 hộ chăn nuôi và 6 trang trại chăn nuôi trâu, bò theo quy mô nhỏ và vừa. Tận dụng diện tích đồng cỏ, sườn đồi rộng lớn hiện xã nuôi hơn 3.300 con trâu, bò. Xã Sín Thầu có 270 hộ nuôi trâu, bò và có tới 13 trang trại quy mô vừa và nhỏ chăn nuôi đại gia súc. Năm 2021 xã Sín Thầu xuất chuồng hơn 1.500 con trâu, bò; sản lượng thịt hơi xuất chuồng hơn 55 tấn… thu nhập từ chăn nuôi đã giúp người dân cải thiện cuộc sống.

4425290d-nong-thon-moi-muong-nhe-1jpg.jpg

Mô hình phát triển đại gia súc được xem là rất phù hợp với phong tục, tập quán canh tác của đồng bào các dân tộc huyện Mường Nhé.

Tuy nhiên, do chăn nuôi chủ yếu theo hình thức nông hộ, quy mô nhỏ lẻ, thả rông và bán chăn thả gây khó khăn trong việc kiểm soát, phòng bệnh cho đàn gia súc. Bên cạnh đó công tác thông tin, dự báo thị trường giá sản phẩm trâu, bò giống; trâu, bò thương phẩm, thịt và các sản phẩm chế biến từ thịt còn hạn chế đã ảnh hưởng đến tâm lý sản xuất, thu nhập người chăn nuôi. Huyện cũng chưa xây dựng được chuỗi sản xuất theo nhóm sản phẩm thịt trâu, bò từ sản xuất, liên kết sản xuất của các hộ, trang trại đến tiêu thụ sản phẩm nên giá trị kinh tế từ chăn nuôi trâu, bò chưa tương xứng với tiềm năng hiện có.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé cho biết: Để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống, ngày 19/5/2021, Huyện ủy Mường Nhé đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU về việc chăn nuôi đại gia súc theo hình thức bán chăn thả và nuôi nhốt tập trung, từng bước hình thành chuỗi liên kết sản phẩm có giá trị và hiệu quả kinh tế, giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

channuoi.jpg

Diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mường Nhé rộng trên 152.000ha; nhiều đồi, rừng, nguồn cỏ tự nhiên lớn, nguồn nhân lực lao động nông thôn dồi dào là lợi thế để huyện đầu tư phát triển bền vững chăn nuôi trâu, bò. Chính vì vậy, nhằm từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động, thúc đẩy phát triển chăn nuôi trở thành ngành kinh tế “mũi nhọn” của huyện. Đồng thời hình thành chuỗi liên kết sản phẩm có giá trị và hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi. Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND huyện Mường Nhé đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn UBND các xã triển khai các mô hình điểm về chăn nuôi trâu, bò theo hình thức nuôi nhốt và bán chăn thả có trồng cỏ bổ sung thức ăn; khuyến khích phát triển những trang trại điểm, trang trại mẫu để thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư vào liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm theo hướng an toàn sinh học từng bước theo hướng hữu cơ.

channuoi(1).jpg

Người dân xã Mường Nhé đầu tư chăn nuôi nhốt chuồng mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong đó huyện xác định lấy doanh nghiệp làm đầu tàu để liên kết thúc đẩy phát triển và tạo chuỗi trong sản xuất, tiêu thụ, chế biến phát triển chăn nuôi trâu bò hiệu quả và bền vững. Ưu tiên nông hộ có điều kiện về vốn đầu tư, kiến thức, kỹ thuật và tâm huyết xây dựng đàn giống, đàn thương phẩm, sản xuất thức ăn chăn nuôi tạo chuỗi liên kết trong sản xuất, tiệu thụ sản phẩm. Khuyến khích người dân sử dụng một phần diện tích đồi, vườn, rừng hiện có để trồng cỏ, xen cỏ, phủ cỏ dưới tán rừng đồng thời thực hiện chuyển đổi một số diện tích đồi, vườn, rừng hiện có để trồng cỏ, xen cỏ, phủ cỏ dưới tán rừng để tăng lượng cỏ làm thức ăn hàng ngày; dự trữ thông qua chế biến để nuôi đàn trâu, bò hiện có theo hướng thâm canh...

Mục tiêu huyện Mường Nhé đặt ra đến hết năm 2025 tổng đàn trâu, bò đạt 18.000 con trở lên; đàn trâu tăng bình quân 4,7%/năm, từ 10.700 con (năm 2021) lên 12.874 con vào năm 2025; sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2025 đạt 484,1 tấn. Đàn bò tăng bình quân 3,8%/năm, từ 5.150 con (năm 2021) lên 5.980 con (năm 2025); sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2025 đạt 287,9 tấn. Huyện phấn đấu đưa tỷ trọng chăn nuôi trâu, bò chiếm 43,7% giá trị sản xuất ngành chăn nuôi. Đồng thời thu hút từ 1 - 3 doanh nghiệp tham gia dự án “lõi” trong chăn nuôi trâu, bò theo hướng nuôi nhốt liên kết với hộ/trại để tạo chuỗi trong sản xuất, chế biến thức ăn tập trung; phát triển 400 nông hộ, trang trại chăn nuôi trâu, bò tham gia chuỗi/hợp tác xã, tổ hợp tác; đưa vào cải tạo, khai thác ít nhất 200ha đất trồng cỏ phục vụ chăn nuôi, đáp ứng khoảng 20% lượng thức ăn cung cấp từ trồng cỏ cho tổng đàn gia súc…

chan-nuoi-bo.jpg
Chăn nuôi gia súc hường phát triển kinh tế của huyện Mường Nhé

Để đạt được các mục tiêu phát triển chăn nuôi gia súc bền vững, thời gian tới huyện Mường Nhé sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tập trung phát triển chăn nuôi trâu, bò theo các mô hình nuôi nhốt, nuôi vỗ béo... huyện cũng sẽ đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi; khuyến khích nông dân chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cỏ nuôi gia súc; lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ cải tạo con giống; tạo điều kiện cho các hộ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi gia súc… Từ đó, thúc đẩy chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân; đưa chăn nuôi gia súc trở thành một trong những hướng phát triển kinh tế hiệu quả của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn huyện.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO