Chấn chỉnh tồn tại xử lý vi phạm hành chính TN&MT ở Ninh Bình

Thúy Nhi | 02/12/2022, 16:47

(TN&MT) - Bộ TN&MT chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình xử lý vi phạm hành chính về đất đai, môi trường, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo Kết luận số 13/KL-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021 tại tỉnh Ninh Bình.

Theo Báo cáo số 96/BC-UBND, năm 2021, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có tổng số 245 vụ vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó, có 181 vụ việc trong lĩnh vực đất đai; 58 vụ việc trong lĩnh vực môi trường và 06 vụ việc trong lĩnh vực khoáng sản. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường là 3.662.850.000 đồng, đã nộp cho ngân sách Nhà nước 3.413.350.000 đồng.

Trong năm 2021, tỉnh Ninh Bình không có vụ việc VPHC chuyển cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để truy cứu trách nhiệm hình sự, không có trường hợp vi phạm pháp luật được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chuyển để XPVPHC và không có vụ việc kiến nại, tố cáo về XPVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo Bộ TN&MT, mặc dù, UBND tỉnh Ninh Bình đã quan tâm chỉ đạo thực hiện, tuy nhiên, công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạn hành chính (XLVPHC) nói chung và trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: các điều kiện bảo đảm cho thi hành pháp luật về XLVPHC còn thiếu, khó khăn, đặc biệt là nguồn nhân lực, kinh phí và trang thiết bị kỹ thuật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chưa được thực hiện thường xuyên; một số địa phương chưa chủ động, quyết liệt trong công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thi hành pháp luật về XLVPHC.

Về áp dụng pháp luật về XLVPHC, theo Báo cáo số 96/BC-UBND, hiện vẫn còn 40/205 Quyết định XPVPHC (lĩnh vực đất đai với số tiền phải nộp là 172.500.000 đồng) chưa được thực hiện; trong đó 23/40 Quyết định hết thời hiệu thi hành theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật XLVPHC. Số Quyết định XPVPHC có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (ADBPKPHQ) là 212 Quyết định, số Quyết định ADBPKPHQ là 2 Quyết định, tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp chưa thực hiện hoặc không cung cấp thông tin về việc thực hiện.

Nhiều trường hợp, người có thẩm quyền xử phạt chưa quyết liệt thực hiện trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện các Quyết định XPVPHC, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (ADBPKPHQ) theo quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật XLVPHC và không thực hiện các quy định về cưỡng chế thi hành Quyết định XPVPHC, ADPBKPHQ theo quy định tại mục 3 Chương III Luật XLVPHC.

Một số trường hợp XPVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường cần xem xét lại về thẩm quyền, đặc biệt là Quyết định XPVPHC của Chủ tịch UBND cấp xã. Theo Phụ lục kèm theo Báo cáo số 96/BC-UBND, một số Quyết định XPVPHC của Chủ tịch UBND cấp xã trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngoài hình thức xử phạt chính còn ADBPKPHQ, trong đó, có những BPKPHQ không thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã (theo quy định tại Điều 52 Luật XLVPHC trường hợp này thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện).

Qua kiểm tra theo xác suất 7 hồ sơ thuộc thẩm quyền XPVPHC của Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình và Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư trong năm 2021 cho thấy một số tồn tại, sai sót.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục quan tâm công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong thời gian tới; có các giải pháp để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, đặc biệt là tăng cường đôn đốc, theo dõi, thanh tra, kiểm tra và tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác XPVPHC; quan tâm bố trí nguồn lực, điều kiện cần thiết cho thi hành pháp luật về XLVPHC và thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác XPVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Về xử lý sai phạm trong áp dụng pháp luật về XLVPHC: Đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo kiểm tra, khắc phục các tồn tại, sai sót của các Quyết định XPVPHC, ADBPKPHQ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được ban hành trong năm 2021, đặc biệt là các Quyết định XPVPHC, ADBPKPHQ thuộc thẩm quyền XPVPHC của Chủ tịch UBND cấp xã; xem xét, xử lý trách nhiệm người có thẩm quyền XPVPHC, người tham mưu cho người có thẩm quyền XPVPHC theo quy định của pháp luật trong trường hợp xử phạt không đúng thẩm quyền, không đúng, không đầy đủ các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo đôn đốc việc thực hiện các Quyết định XPVPHC chưa thực hiện còn thời hiệu thi hành theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật XLVPHC; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của người có thẩm quyền, trách nhiệm đối với các trường hợp không thực hiện trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện để quá thời hiệu thi hành, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Về xử lý sai phạm trong XPVPHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình và Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư, đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện một số nội dung sau đây: Chỉ đạo rà soát toàn bộ hồ sơ XPVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; trường hợp phát hiện có sai sót, khẩn trương thực hiện đính chính, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ theo quy định của pháp luật (bao gồm các hồ sơ đã được kiểm tra và các hồ sơ chưa được kiểm tra).

Đồng thời, chỉ đạo xác định cụ thể các sai phạm và xử lý trách nhiệm đối với người có thẩm quyền XPVPHC và người tham mưu cho người có thẩm quyền XPVPHC có các hành vi vi phạm quy định tại Điều 12 Luật XLVPHC, Điều 22 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Quảng Ngãi: Đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất
Từ đầu năm đến nay, việc đấu giá, thu tiền sử dụng đất của tỉnh Quảng Ngãi đến nay chỉ đạt khoảng 25% so với chỉ tiêu. Hiện địa phương đang đẩy nhanh tiến độ đấu giá nhiều diện tích đất khác ở các địa phương.
Đừng bỏ lỡ
 • Infogarphic: Điều chỉnh đối tượng được hỗ trợ đất sản xuất vùng đồng bào dân tộc
  Báo TN&MT xin giới thiệu với bạn đọc hiểu thêm về Thông tư 02/2023/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 21/8/2023 sửa đổi Thông tư 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó có sửa đổi đối tượng được hỗ trợ đất sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 • Bình Định: Đảm bảo đất sản xuất, đất ở cho người nghèo, vùng dân tộc thiểu số
  Các số liệu thống kê cho thấy, tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định còn khá phổ biến. Do đó, những năm qua, Bình Định đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, nhằm giải quyết căn cơ tình trạng này để đồng bào dân tộc thiểu số ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội, vươn lên thoát nghèo.
 • Hà Tĩnh: Nâng cao ý thức pháp luật về đất đai giúp người dân ổn định phát triển kinh tế
  Nhờ làm tốt công tác hòa giải, tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật cho người dân về lĩnh vực đất đai đang góp phần giúp huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) ổn định tình hình, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Sáng 26/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với UBND 13 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ chuyển đổi nghề, ổn định sinh kế
  Ủy ban Dân tộc vừa ban hành Thông tư số 02/2023/TT-UBDT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số hoặc hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người dân.
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh Vùng ĐBSCL về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Quảng Ngãi: Không đạt kế hoạch thu ngân sách từ đất
  Nhiều năm liền, nguồn thu tiền sử dụng đất của Quảng Ngãi đạt rất thấp. Từ đầu năm đến nay, tiến độ thu tiền sử dụng đất chỉ mới đạt 25% kế hoạch đề ra (khoảng 415/1.645 tỉ đồng).
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Chiều 21/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với 14 tỉnh, thành phố khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Quy định mới về tách thửa đất
  (TN&MT) - Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa đất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND (Quyết định 44) quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.
 • Bộ TN&MT gỡ vướng về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên
  Ngày 21/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Yên về việc tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.
 • Nghị định 10/2023/NĐ-CP: Tháo gỡ nhiều vướng mắc
  (TN&MT) - Sau gần 4 tháng đi vào cuộc sống, Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã tháo gỡ nhiều vướng mắc, bất cập ở các địa phương, góp phần đưa đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội.
 • Nghị định 10/2023/NĐ-CP: Nghị định ra đời từ sự lắng nghe
  (TN&MT) - Trong những năm qua, Bộ TN&MT luôn xác định công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu của ngành tài nguyên và môi trường, trong đó có lĩnh vực đất đai, qua đó, góp phần tháo gỡ những bất cập, vướng mắc ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO