cây ăn quả tại bốn xã: Búng Lao

Mường Ảng (Điện Biên): Bắt hạt giống nảy mầm trên triền đất dốc
(TN&MT) - Để đất trồng, đất nông nghiệp hoang hóa, sử dụng kém hiệu quả là một trong những việc gây lãng phí tài nguyên đất... Kéo theo là sự kém phát triển về kinh tế, thiếu năng động, sáng tạo của địa phương. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất kém hiệu quả của cả một địa phương là một việc làm mang tính quyết định thành bại trong việc xóa đói giảm nghèo ở vùng núi và nông thôn. Đòi hỏi sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và tâm huyết của người dân.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO