Đất đai

Cao Bằng: Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc từ các chính sách, pháp luật về đất đai

Thanh Minh 06/01/2015 20:15

(TN&MT) - Những năm qua, việc thực hiện chính sách pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần làm chuyển biến rõ nét đời sống, văn hóa - xã hội vùng đồng hào dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, làm cho đồng bào dân tộc nhấn khởi và tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thực hiện Quyết định 33/2007/QĐ-TTg, Quyết định 33/2013/QĐ-TTg, hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang thực hiện 20 dự án định canh định cư tại 7 huyện của tỉnh (Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hà Quảng, Thông Nông, Nguyên Bình, Hoà An), tổng nhu cầu vốn đầu tư trên 165 tỷ đồng, đã đầu tư hoàn thành 2 dự án (dự án Lũng cát - Pò Xà, huyện Hà Quảng; dự án Bành Tổng – Phiêng Phát, huyện Nguyên Bình);...

cao-bang.jpg
Cao Bằng nhìn từ trên cao

Lập đề án và quy hoạch bố trí dân cư theo Quyết định
1776/QĐ/TTg đảm bảo hỗ trợ đất đai để thực hiện định cư, ổn định cuộc sống cho dân cư vùng thiên tai: 65 điểm với 1.747 hộ, vùng đặc biệt khó khăn: 3 điểm với 69 hộ, vùng dân cư biên giới Việt – Trung: 37 điểm với 431 hộ; giải quyết khai hoang, phục hoá tạo quỹ
đất sản xuất, đất ở cho 102 hộ với 12,6 ha.

Công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện chính sách được tiến hành thường xuyên đảm bảo việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến nay trên địa bàn tỉnh không có đất nông, lâm trường quốc doanh, hầu hết diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh đã được giao cho hộ gia đình, cá nhân và một số tổ chức quản lý sử dụng. Công tác giao đất, giao khoán rừng, thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án được thực hiện đúng chính sách, pháp luật, quy hoạch được nhân dân đông tình ủng hộ.

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách pháp luật về đất ở đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế do quỹ đất của tỉnh ít, thiếu đất sản xuất nông nghiệp có chất lượng và điều kiện tốt để canh tác; một bộ phận đồng bào chưa có ý thức vươn lên phát triển sản xuất mà trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, việc chủ động thực hiện lồng ghép giữa chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất với các chương trình, dự án còn chậm, chưa linh hoạt; đội ngũ cán bộ cơ sở còn thiếu cả về chất và lượng.

dat-cao-bang.jpg
Việc thực hiện chính sách pháp luật về đất ở đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế

Để tạo động lực cho người được hỗ trợ giữ đất, phát triển sản xuất và ổn định đời sống sau khi nhận hỗ trợ, cũng như đảm bảo việc thực thi chính sách về đất đai cho đồng bào DTTS phát huy hiệu quả, giúp các nhóm DTTS ổn định đời sống và phát triển sinh kế bền vững, các Sở, ban, ngành, địa phương cần lồng ghép thêm các hỗ trợ về kỹ thuật canh tác, cung cấp giống cây trồng vật nuôi, thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và lưu thông thị trường cho những vùng khó khăn; xây dựng và triển khai các phương án hỗ trợ thay thế như tạo nghề mới, hỗ trợ đào tạo nghề... đối với những địa phương không có khả năng tạo quỹ đất và những gia đình có nhu cầu chuyển đổi sang làm nghề khác...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Quảng Ngãi: Đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất
Từ đầu năm đến nay, việc đấu giá, thu tiền sử dụng đất của tỉnh Quảng Ngãi đến nay chỉ đạt khoảng 25% so với chỉ tiêu. Hiện địa phương đang đẩy nhanh tiến độ đấu giá nhiều diện tích đất khác ở các địa phương.
Đừng bỏ lỡ
 • Infogarphic: Điều chỉnh đối tượng được hỗ trợ đất sản xuất vùng đồng bào dân tộc
  Báo TN&MT xin giới thiệu với bạn đọc hiểu thêm về Thông tư 02/2023/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 21/8/2023 sửa đổi Thông tư 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó có sửa đổi đối tượng được hỗ trợ đất sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 • Bình Định: Đảm bảo đất sản xuất, đất ở cho người nghèo, vùng dân tộc thiểu số
  Các số liệu thống kê cho thấy, tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định còn khá phổ biến. Do đó, những năm qua, Bình Định đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, nhằm giải quyết căn cơ tình trạng này để đồng bào dân tộc thiểu số ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội, vươn lên thoát nghèo.
 • Hà Tĩnh: Nâng cao ý thức pháp luật về đất đai giúp người dân ổn định phát triển kinh tế
  Nhờ làm tốt công tác hòa giải, tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật cho người dân về lĩnh vực đất đai đang góp phần giúp huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) ổn định tình hình, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Sáng 26/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với UBND 13 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ chuyển đổi nghề, ổn định sinh kế
  Ủy ban Dân tộc vừa ban hành Thông tư số 02/2023/TT-UBDT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số hoặc hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người dân.
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh Vùng ĐBSCL về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Quảng Ngãi: Không đạt kế hoạch thu ngân sách từ đất
  Nhiều năm liền, nguồn thu tiền sử dụng đất của Quảng Ngãi đạt rất thấp. Từ đầu năm đến nay, tiến độ thu tiền sử dụng đất chỉ mới đạt 25% kế hoạch đề ra (khoảng 415/1.645 tỉ đồng).
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Chiều 21/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với 14 tỉnh, thành phố khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Quy định mới về tách thửa đất
  (TN&MT) - Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa đất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND (Quyết định 44) quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.
 • Bộ TN&MT gỡ vướng về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên
  Ngày 21/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Yên về việc tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.
 • Nghị định 10/2023/NĐ-CP: Tháo gỡ nhiều vướng mắc
  (TN&MT) - Sau gần 4 tháng đi vào cuộc sống, Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã tháo gỡ nhiều vướng mắc, bất cập ở các địa phương, góp phần đưa đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội.
 • Nghị định 10/2023/NĐ-CP: Nghị định ra đời từ sự lắng nghe
  (TN&MT) - Trong những năm qua, Bộ TN&MT luôn xác định công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu của ngành tài nguyên và môi trường, trong đó có lĩnh vực đất đai, qua đó, góp phần tháo gỡ những bất cập, vướng mắc ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO