Cao Bằng: Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản để phát triển bền vững

Nguyễn Hùng (thực hiện) | 28/09/2021, 10:22

(TN&MT) - Cao Bằng là tỉnh miền núi có nguồn tài nguyên khá phong phú, với đa dạng loại hình khoáng sản. Những năm qua, tỉnh Cao Bằng đã tăng cường thực hiện nhiều giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

Để hiểu rõ hơn về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng xung quanh vấn đề này.

Ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

PV: Là địa phương có nguồn tài nguyên khoáng sản khá phong phú và đa dạng, đề nghị ông cho biết công tác quản lý, bảo vệ, khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên khoáng sản, đảm bảo môi trường, cảnh quan trong khai thác khoáng sản của tỉnh Cao Bằng hiện nay?

Ông Hoàng Xuân Ánh:

Cao Bằng là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản khá phong phú, đa dạng, có giá trị về tiềm năng trữ lượng, chất lượng như: quặng sắt, quặng mangan, quặng nhôm - bauxit, chì kẽm, khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường… Tỉnh xác định đây là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện Luật Khoáng sản và các quy định pháp luật có liên quan, UBND tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tăng cường triển khai đầy đủ, toàn diện các công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản theo quy định tại Điều 81 Luật Khoáng sản phù hợp với chức năng, thẩm quyền.

Tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khoáng sản; định kỳ tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản. Ngừng cấp phép đầu tư thêm dự án chế biến sâu khoáng sản sắt và mangan, không xem xét điều chỉnh tăng quy mô công suất các dự án đã được cấp phép đầu tư xây dựng; rà soát điều chỉnh, sắp xếp lại các dự án khai thác chế biến khoáng sản theo hướng tập trung. Thực hiện Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất khoáng sản tỉnh Cao Bằng để từng bước quản lý hoạt động khoáng sản trên cơ sở dữ liệu số.

Tỉnh cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản cho phép mở một số đề tài điều tra đánh giá khoáng sản trên địa bàn tỉnh để làm rõ tiềm năng khoáng sản phục vụ công tác quản lý, cấp phép. Yêu cầu, các đơn vị được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải chủ động thăm dò bổ sung, nâng cấp trữ lượng khoáng sản trong khu vực được cấp phép khai thác và điều chỉnh thiết kế, tăng cường đầu tư máy móc, thiết bị để khai thác đạt công suất cấp phép.

Hàng năm, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định trong khai thác, sử dụng khoáng sản, đặc biệt là nghĩa vụ tài chính của các chủ Giấy phép khai thác khoáng sản. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố lập Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, trình Sở TN&MT tổ chức thẩm định trước khi phê duyệt; phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; ký quy chế phối hợp với các tỉnh giáp ranh về thực hiện tốt công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác khoáng sản trái pháp luật. Rà soát, phê duyệt Phương án xử lý các mỏ khoáng sản trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng để quản lý tài nguyên và đảm bảo cảnh quan môi trường.

PV: Những bất cập, hạn chế nào trong thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, khai thác  khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã bộc lộ và còn tồn tại, thưa ông?

Ông Hoàng Xuân Ánh:

Việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh chưa đồng đều, toàn diện, chưa đồng bộ giữa các cấp. Cấp huyện, cấp xã chưa chú trọng, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn. Chưa thực hiện nhiều biện pháp cắt giảm thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản; việc liên thông giải quyết các thủ tục hành chính giữa các Sở, ngành, địa phương còn hạn chế.

Số nợ ngân sách của các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản còn khá lớn. Một số đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện Luật Khoáng sản. Chưa hoàn toàn chấm dứt được hoạt động của các cơ sở chế biến khoáng sản quy mô nhỏ, công nghệ cũ, hiệu quả thấp…

Tài nguyên khoáng sản là nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của Cao Bằng.

PV: Để nâng cao công tác quản lý, bảo vệ, khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên khoáng sản, đảm bảo môi trường, cảnh quan trong khai thác khoáng sản, phục vụ tốt nhất cho phát triển kinh tế - xã hội, thời gian tới, tỉnh Cao Bằng sẽ tập trung triển khai những giải pháp chủ yếu nào, thưa ông?

Ông Hoàng Xuân Ánh:

UBND tỉnh Cao Bằng tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Kiến nghị các cơ quan Trung ương kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc do chồng chéo giữa các văn bản quy định về công tác quản lý khoáng sản; hướng dẫn bổ sung về phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản theo hướng tăng thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức cơ sở.

Tiếp tục tổ chức thực hiện các đề án điều tra, đánh giá, thăm dò bằng nguồn vốn của doanh nghiệp. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc lập, thi công thêm các đề án điều tra, đánh giá khoáng sản đối với nhiều loại khoáng sản nhằm làm rõ tiềm năng tài nguyên, trữ lượng khoáng sản còn lại trên địa bàn tỉnh.

Kiên quyết thu hồi những dự án chế biến sâu chậm triển khai đầu tư, có công nghệ lạc hậu, sản xuất không liên tục, hiệu quả thấp và gây ô nhiễm môi trường. Xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật phù hợp trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản làm căn cứ yêu cầu các chủ đầu tư đổi mới công nghệ khai thác, chế biến để thu hồi tối đa khoáng sản chính và khoáng sản phụ đi kèm tại các mỏ.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy hoạch khoáng sản của tỉnh phù hợp với quy hoạch, chiến lược chung của Trung ương. Tăng cường chỉ đạo công tác cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản theo đúng quy định, đẩy mạnh tiêu chí cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, liên thông giải quyết thủ tục hành chính.

Nâng cao chất lượng lập, thẩm định hồ sơ xin khai thác khoáng sản và Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án khai thác khoáng sản để tăng cường tiêu chí đảm bảo cảnh quan, môi trường, đảm bảo việc xây dựng, phát triển bền vững của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực khoáng sản, đặc biệt là quản lý thu đúng, thu đủ các nguồn thu từ hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Bài liên quan
 • Thanh Hóa: Giám sát cấp phép khai thác, thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng
  (TN&MT) - Trong ngày 22-9, hai đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá do hai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện quản lý Nhà nước về cấp phép, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Nông Cống và thị xã Nghi Sơn và huyện Cẩm Thủy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Quản lý hoạt động khoáng sản ở Sơn La: Đẩy mạnh giám sát từ cơ sở
(TN&MT) - Để quản lý hiệu quả tài nguyên khoáng sản, thời gian qua, tỉnh Sơn La đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về khoáng sản. Song song đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra về hoạt động khoáng sản để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi khai thác trái phép.
Đừng bỏ lỡ
 • Nâng tầm quản lý tài nguyên khoáng sản
  (TN&MT) - Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 nhưng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã nỗ lực vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.
 • Hà Tĩnh: Chấm dứt tình trạng mỏ chưa đấu mà đã biết ai trúng !
  (TN&MT) - Đó là một trong những nội dung được ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành TN&MT Hà Tĩnh và yêu cầu phải có giải pháp chấn chỉnh kịp thời.
 • Phát huy tiềm năng thế mạnh khoáng sản vùng Tây Bắc: Khoáng sản - trụ cột kinh tế của các tỉnh Tây Bắc
  (TN&MT) - Hiện nay, một số tỉnh khu vực Tây Bắc có thế mạnh và tiềm năng, đảm bảo thu ngân sách địa phương, nộp ngân sách Nhà nước từ nguồn thu thuế tài nguyên, phí cấp quyền, phí bảo vệ môi trường và tiền đấu giá đất.
 • TP. Cần Thơ nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động khai thác khoáng sản - cát sông
  (TN&MT) - Nhằm đưa công tác quản lý khoáng sản - cát sông trên địa bàn thành phố đi vào nền nếp, hiệu quả, TP. Cần Thơ đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp, trong đó tập trung quản lý chặt việc cấp phép, kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản - cát sông. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Thanh Thảo - Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ.
 • Quảng Ninh: Giải bài toán về đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp mặt bằng
  (TN&MT) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang triển khai hàng loạt các dự án trọng điểm, nhu cầu về đất đá phục vụ san lấp mặt bằng là rất lớn, ước tính đoạn từ 2020- 2025 cần tới 650 triệu m3 đất đá, trung bình mỗi năm cần 130 triệu m3. Đây là bài toán mà các ngành chức năng của Quảng Ninh đang tập trung tháo gỡ để có nguồn vật liệu san lấp mặt bằng cho các dự án trên địa bàn.
 • Đẩy nhanh cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông
  Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
 • Xúc tiến hợp tác, đầu tư tài nguyên khoáng sản
  (TN&MT) - Công nghệ năng lượng sạch sử dụng nhiều khoáng chất hơn so với công nghệ nhiên liệu hóa thạch. Để thúc đẩy phát triển các công nghệ năng lượng sạch cần phải phát triển các chiến lược mới và các công cụ hiệu quả, từ đó nâng cấp cơ sở hạ tầng thông tin và dữ liệu địa chất có tính cạnh tranh, nhằm hỗ trợ xúc tiến đầu tư hiệu quả và phát triển tài nguyên trong khu vực.
 • Quảng Bình: Phát huy nguồn lực tài nguyên khoáng sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
  (TN&MT) - Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và kinh tế - xã hội, ngành TN&MT Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, phát huy tốt nguồn lực tài nguyên khoáng sản. Để hiểu rõ hơn việc bố trí nguồn tài nguyên khoáng sản vào phát triển kinh tế - xã hội. Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Huệ - Giám đốc Sở TN&MT Quảng Bình về vấn đề này.
 • Sơn La: Bổ sung, mở rộng 7 điểm mỏ khoáng sản vào quy hoạch
  (TN&MT) - HĐND tỉnh Sơn La vừa thông qua Nghị quyết số 50/NQ-HĐND, về việc điều chỉnh một số nội dung tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh.
 • Đảm bảo khai thác than hiệu quả và chú trọng bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Theo Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, việc thăm dò than mỏ Khánh Hòa thuộc xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương và xã Phúc Hà, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cần đảm bảo hiệu quả kinh tế và chú trọng bảo vệ môi trường.
 • Thăm dò đá vôi, đá đôlômit có chất lượng đạt mục tiêu trữ lượng
  (TN&MT) - Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia vừa thông qua trữ lượng đá vôi, đá đôlômit làm nguyên liệu sản xuất vôi và đôlômit nung công nghiệp tại khu vực xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
 • Quảng Nam: Dai dẳng nạn “vàng tặc” ở Bồng Miêu
  (TN&MT) - Sau khi Công ty vàng Bồng Miêu ngưng khai thác vì hết hạn giấy phép từ 2016, mỗi năm huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam chi hàng tỷ đồng bảo vệ mỏ vàng. Hơn một năm nay, công việc này giao lại cho Công an xã Tam Lãnh. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, việc truy quét cũng ít hơn trước, vì vậy hoạt động khai thác vàng trái phép diễn ra “sôi nổi” hơn bao giờ hết.
 • Sở TN&MT Gia Lai: Tiếp tục ưu tiên cải cách thủ tục hành chính
  (TN&MT) - Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã ưu tiên thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nói chung và lĩnh vực khoáng sản nói riêng. Trong đó, hoạt động tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Lương Thanh Bình (ảnh) - Phó Giám đốc Sở TN&MT Gia Lai xung quanh vấn đề này.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO