Cao Bằng: Nỗ lực nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai

Nguyễn Hùng | 18/04/2022, 15:00

(TN&MT) - Những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai đã được tỉnh Cao Bằng đặc biệt quan tâm, chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ. Sau hơn 7 năm triển khai thi hành Luật Đất đai 2013, đã ghi nhận được nhiều kết quả chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vùng cao, biên giới.

1(1).jpg
Từ khi triển khai thực hiện Luật Đất đai 2013, công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã tạo được sự chuyển biến tích cực, góp phần phát huy nguồn lực về đất đai trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai được huyện Thạch An (Cao Bằng) triển khai thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, lồng ghép qua các hội nghị, các hoạt động của đoàn thể, phương tiện truyền thanh địa phương… Đây là một trong những giải pháp then chốt để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất.

Ông Nông Long Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch An (Cao Bằng) cho biết: Để Luật Đất đai 2013 đi sâu vào thực tiễn cuộc sống, những năm qua, huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành của huyện; UBND các xã, thị trấn tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai. Từ đó, công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai đã cơ bản được ngăn chăn, xử lý nghiêm; quyền lợi của người sử dụng đất được đảm bảo. Tình trạng dự án chậm tiến độ cơ bản được khắc phục, giải quyết kịp thời. Việc công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất đai được tăng cường, phát huy dân chủ…, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện.

Từ 2014 đến nay, UBND huyện Thạch An đã hoàn tất thủ tục và ban hành Quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với 439 trường hợp, với tổng diện tích 5958,1m², thu nộp ngân sách nhà nước 3.586 triệu đồng. Giai đoạn 2014 - 2020, UBND huyện Thạch An đã thu hồi giải phóng mặt bằng đối với 44 công trình dự án, với tổng diện tích thu hồi 159,04ha; tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 31 tỷ đồng.

“Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện, bảo đảm việc sử dụng đất đai ngày càng hiệu quả, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, huyện Thạch An (Cao Bằng) sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai. Tập trung nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên môn của huyện, xã để làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp chuyển quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật…” Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch An Nông Long Giang cho biết thêm.

2.jpg
Tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã được ngăn chặn, xử lý kịp thời, góp phần đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất.

Còn tại huyện Hòa An (Cao Bằng), từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành, công tác lập, điều chỉnh và tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện đúng quy trình, đúng tiến độ; việc lấy ý kiến nhân dân được quan tâm, chú trọng. Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đúng quy định, đã đáp ứng nhu cầu của các tổ chức và cá nhân. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng triển khai các dự án tuân thủ đầy đủ thủ tục, đảm bảo đúng quy trình, thực hiện công khai, dân chủ.

Theo số liệu thống kê, giai đoạn 2014 - 2021, UBND huyện Hoà An đã ban hành quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất với diện tích 19,81 ha. Thực hiện thu hồi trên 134 ha đất để thực hiện 37 dự án. Cấp trên 2.599 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân, với tổng diện tích hơn 174,886 ha.

Có thể thấy, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai đã được tỉnh Cao Bằng triển khai thông qua nhiều hình thức đa dạng, trong đó, chú trọng các nội dung về Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành để giúp người sử dụng đất nắm được những quy định cơ bản, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong việc quản lý, sử dụng đất đai. Các chính sách tài chính về đất, giá đất, công tác đấu giá quyền sử dụng đất ngày càng được công khai, minh bạch, bám sát quyền và lợi ích của người dân.

Công tác đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã được thực hiện đúng các quy định của Luật Đất đai 2013. Tuy nhiên, số lượng diện tích chưa kê khai còn nhiều. Nguyên nhân là do ở những huyện vùng sâu, vùng xa, diện tích đất nông nghiệp canh tác không thường xuyên, đất đai có nguồn gốc phức tạp nhận thừa kế từ đời này qua đời khác, người dân cũng ít quan tâm đến việc kê khai hết số diện tích canh tác. Đồng thời, do địa bàn rộng, địa hình đồi núi đi lại khó khăn, dân cư sống không tập trung nên trong quá trình đo đạc tại một số xã vùng sâu còn xảy ra tình trạng đo sót nên chưa thực hiện kê khai được.

Ông Nguyễn Trọng Phùng, Phó Giám đốc Sở TN&MT Cao Bằng cho biết, thời gian qua, tỉnh Cao Bằng đã triển khai Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) trên địa bàn một số huyện. Sở TN&MT cũng đã thường xuyên tham mưu, giải quyết các cơ chế chính sách, giá đất liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai, thời gian tới, Sở TN&MT Cao Bằng tăng cường thực hiện các giải pháp để công tác quản lý đất đai đi vào nền nếp, chặt chẽ, đồng bộ ở tất cả các khâu, các cấp ở địa phương. Dự kiến trong năm 2022, Sở TN&MT sẽ tham mưu đề xuất với UBND tỉnh Cao Bằng triển khai thực hiện việc rà soát các khu vực chưa được đo đạc, lập bản đồ địa chính nhằm hoàn thiện hồ sơ địa chính của 161 xã, phường, trị trấn, phục vụ cho công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2014 đến nay, tỉnh Cao Bằng đã thực hiện thu hồi trên 1.300 ha đất, trong đó, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng là trên 1.150 ha. Trong đó, bồi thường bằng đất là 2,264 ha, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đạt trên 1.130 tỷ đồng; bố trí tái định cư cho 454 hộ, với tổng diện tích 4,532 ha. Thực hiện cấp trên 524.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), tổng diện tích gần 495.000 ha, đạt tỷ lệ trên 90% diện tích cần cấp. Hoàn thành nhập dữ liệu 128/199 xã, phường, thị trấn. Từ năm 2014 - 2020, các nguồn thu từ đất đai bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất, các loại phí, lệ phí từ đất đai thu đạt trên 2.600 tỷ đồng.

Bài liên quan
  • Bảo Lâm (Cao Bằng): Nỗ lực giải “bài toán” rác thải nông thôn
    (TN&MT) - Tình trạng người dân vùng nông thôn xả rác thải bừa bãi ra môi trường đang là vấn đề nhức nhối của một số địa phương trong tỉnh Cao Bằng nói chung và huyện Bảo Lâm nói riêng. Để giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệtcủa các cấp, ngành chức năng, rất cần sự đồng thuận cùng hành động thiết thực từ chính người dân địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
  • Phú Yên đổi mới chính sách đất đai góp phần phát triển kinh tế - xã hội
    (TN&MT) - Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai và thi hành Luật Đất đai 2013, thời gian qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã thu được nhiều kết quả. Tỉnh cũng đang chỉ đạo các cơ quan đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới nhằm phát triển kinh tế - xã hội từ nguồn lực đất đai. Xung quanh vấn đề này, Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã phỏng vấn ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.
  • Vân Hồ - Sơn La: Cấp hơn 3.500 GCNQSDĐ cho người dân
    (TN&MT) - Thực hiện Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, những năm qua, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã triển khai rà soát, đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO