Cần đẩy nhanh các giải pháp, khâu đột phá lĩnh vực Biển và Hải đảo Việt Nam

Thu Phương | 10/01/2023, 16:23

(TN&MT) - Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

7e5d4e94-6c69-450c-bc3b-78df8fbbd7cd.jpeg
Hội nghị triển khai nhiệm năm 2023 của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Thạm dự Hội nghị có Lãnh đạo các Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Năm 2023, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đặt quyết tâm chủ động vượt khó khăn, biến thách thức thành cơ hội và xác định các định hướng, mục tiêu cụ thể. Trong đó, Cục tập trung triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ. Tăng cường quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, hoạt động cấp phép, công tác kiểm tra, thanh tra.

Tập trung đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế cả về chiều rộng và chiều sâu nhằm tiếp cận, học hỏi… về công tác biển và hải đảo. Tiếp tục và khẩn trương kiện toàn bộ máy nhân sự theo yêu cầu mới; nâng cao năng lực của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Cục, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đổi mới công tác quản lý, điều hành, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các giải pháp quản lý thông minh vào quản lý điều hành công việc.

0168300b-d2bb-4edd-ac9a-26fe4ba7911c.jpeg
Ông Nguyễn Đức Toàn, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam phát biểu 

Thông tin tại Hội nghị ông Nguyễn Đức Toàn - Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết: Thời gian qua Cục đã và đang triển khai tích cực một số nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện việc tổ chức; sắp xếp cán bộ, hoàn thành ban hành các quy chế, quy định theo Quyết định số 2988/QĐ-BTNMT ngày 04/11/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tiếp tục nghiên cứu, rà soát hệ thống chính sách, pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo để tiếp tục điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu thực tiễn trong quá trình triển khai các nhiệm vụ. Tiếp tục trình Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành các nhiệm vụ đang triển khai. Tập trung hoàn thành Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

01f52315-5572-4151-8068-848059c81e9e.jpeg
Toàn cảnh Hội nghị 

Xây dựng hoàn thành và trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và công bố Bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm, đường 3 và 6 hải lý tại các đảo/cụm đảo lớn của Việt Nam phục vụ công tác quản lý nhà nước về biển, hải đảo.

Điều phối, tổ chức thực hiện chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; trình Bộ trưởng phê duyệt các dự án mở mới năm 2023 thuộc Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. Quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin, xây dựng phương án hỗ trợ việc xử lý hồ sơ công việc, ký số; tổ chức các hội thảo, hội nghị trực tuyến nhằm bảo đảm khoa học, hiệu quả và kịp thời.

Tổng hợp, đánh giá tiềm năng kinh tế - xã hội liên quan đến biển của Việt Nam; thống kê, phân loại, đánh giá tiềm năng của các vùng biển, hải đảo của Việt Nam năm 2023; Xây dựng chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ có phạm vi liên tỉnh; Xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường (Chuyên đề năm 2023). Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thực hiện các hoạt động phối hợp với lực lượng chuyên ngành trong công tác quản lý tổng hợp, kiểm tra về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo...

4ac70507-ab7f-4d67-815f-79f07cb378ff.jpeg
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trưởng Lê Minh Ngân phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các Vụ trực thuộc Bộ, phát biểu chỉ đạo Hội nghị Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết: Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cần nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Từ đó nhanh chóng đưa ra các giải pháp, các khâu đột pháp phải thực hiện. Trong đó, Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo Cục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa công tác kiện toàn tổ chức; sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; hoàn thành ban hành các quy chế, quy định nội bộ để đơn vị đi vào hoạt động ổn định.

Cùng với đó, Cục cần phát huy cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đề cao, cũng như lấy nhiệm vụ chính trị đặt lên trên hết, trước hết. Tổ chức chấn chỉnh và thực hiện tốt công tác phân công, phân nhiệm ở tất cả các cấp, các tổ chức thuộc Cục, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian”, thúc đẩy dân chủ, sáng tạo, tạo dựng môi trường làm việc lành mạnh; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cấp; thường xuyên giao ban, đánh giá kết quả công tác của công chức, viên chức và người lao động gắn với việc thưởng, phạt kịp thời.

Chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình thực tiễn để kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề phát sinh về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, tập trung hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho địa phương, cơ sở, trọng tâm là công tác nhận chìm, giao khu vực biển, thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ, hồ sơ hải đảo…

Bài liên quan
 • Khắc phục những vướng mắc của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
  (TN&MT) - Qua hơn 4 năm thực thi Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo đã bộc lộ một số vấn đề mới phát sinh về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo chưa được quy định trong bộ Luật này. Vì vậy, việc điều tra, khảo sát theo nhiệm vụ đề xuất của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong giai đoạn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
 • Trao giải cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” và tặng học bổng cho học sinh Côn Đảo
  Ngày 25/8, tại huyện Côn Đảo (Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” năm 2023.
 • Kiểm tra, giám sát Dự án giảm rác thải nhựa tại Côn Đảo
  (TN&MT) - Sáng 25/8, Đoàn công tác của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam và tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên Việt Nam (WWF) đã có buổi làm việc với Sở TN&MT Bà Rịa – Vũng Tàu và UBND huyện Côn Đảo về kết quả triển khai Dự án giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Côn Đảo.
 • Rùa biển quý hiếm bất ngờ xuất hiện tại vùng biển Cô Tô
  (TN&MT) - Theo tin từ UBND huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, vào trưa ngày 21/8, tại đảo Cô Tô con đã xuất hiện một cá thể rùa biển quý.
 • Truyền cảm hứng bảo tồn rùa biển
  (TN&MT) - Tôi được biết Vườn quốc gia (VQG) Côn Đảo hiện tại là nơi bảo tồn rùa biển lớn nhất Việt Nam nên khi có thông báo về chương trình Tình nguyện viên (TNV) bảo tồn rùa biển do IUCN phát động, tôi đã nhanh chóng đăng ký tham gia.
 • Ninh Thuận: Mục tiêu phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững
  (TN&MT) – Tỉnh Ninh Thuận là vùng đất giàu tiềm năng và lợi thế về địa lý để phát triển ngành Thủy sản; với bờ biển dài trên 105 km và có thể khai thác quanh năm, ngư trường Ninh Thuận được xác định là một trong những ngư trường trọng điểm của cả nước với tổng trữ lượng cá, tôm tương đối lớn.
 • Bình Thuận: Huy động cộng đồng cùng tái tạo nguồn lợi thủy sản
  (TN&MT) - Bình Thuận là tỉnh đầu tiên trên cả nước đã giao vùng biển ven bờ của cả 1 huyện cho cộng đồng quản lý. Đây là kết quả sau gần 10 năm triển khai các hoạt động bảo vệ, phục hồi nguồn lợi thủy sản có sự tham gia của cộng đồng.
 • Bộ TN&MT làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về khảo sát biển để đầu tư dự án điện gió ngoài khơi
  Sáng 11/8, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về nội dung khảo sát các vùng biển tiềm năng để hướng đến đầu tư dự án điện gió ngoài khơi nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra tại Quy hoạch điện VIII.
 • Ghé đầm Thị Nại, trăn trở Cồn Chim...
  (TN&MT) - Ai đã từng đặt chân về Bình Định, hẳn hơn một lần ước được ghé đầm Thị Nại, ghé Cồn Chim, một vùng đầm phá mênh mông, tràn ngập màu xanh và ríu rít tiếng chim… Nhưng Cồn Chim không chỉ có chim mà còn ngập rác. Đứng ở Cồn Chim, tôi chỉ ước mong một ngày không xa, nơi đây cũng được áp dụng những biện pháp bảo vệ môi trường nghiêm như Cồn Sơn (Cần Thơ) hay Cù Lao Chàm (Quảng Nam)…
 • Khánh Hoà: Họp báo giới thiệu chương trình “Mạnh giàu từ biển quê hương”
  Ngày 9/8, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo Chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”.
 • Lời thề giữ biển mãi xanh Bài 3: Cánh én “cõng”… mùa Xuân
  (TN&MT) - Những đứa con lớn lên từ sự bao bọc chở che của đại dương như anh Tài, anh Loan, ông Ba Truyền, ông Năm Mú… luôn khắc sâu ân tình và lời thề gắn bó dài lâu với biển. Gần đây, cũng đôi khi ban ngày nghe chuyện đông chuyện tây, vậy là đêm về, trong giấc mơ thắc thỏm âu lo.
 • Sức sống mới trên đảo tiền tiêu Cù Lao Xanh
  (TN&MT) - Cù Lao Xanh là xã đảo Nhơn Châu ( thuộc TP Quy Nhơn, Bình Định) từng là nơi khó khăn, thiếu thốn và ít người biết đến nhưng từ khi có điện về, du lịch phát triển, Cù Lao Xanh đã khoác lên mình một diện mạo mới.
 • Ninh Hải - Ninh Thuận: Mang đại dương gần cuộc sống
  (TN&MT) - Ninh Thuận là tỉnh vùng cực Nam Trung Bộ, thời gian qua, mỗi du khách khi đặt chân đến miền đất lắm nắng, nhiều gió, sẽ được nghe câu chuyện có một không hai về “Bức tường tranh bích họa ven biển có chủ đề bảo vệ môi trường, biển đảo, quê hương Ninh Hải trong xây dựng nông thôn mới dài nhất Việt Nam”.
 • Lời thề giữ biển mãi xanh - Bài 2: Mãi là con của mẹ đại dương
  (TN&MT) - Hơn 30 năm lênh đênh nơi đầu sóng ngọn gió, thời gian Đặng Phương Tài ở trên biển nhiều hơn thời gian anh ở đất liền. Những ngư dân làm nghề chài lưới cũng như anh. Nguồn sống của họ trông chờ vào biển, niềm vui nỗi buồn cũng gửi theo từng con sóng. Với họ, biển mãi mãi là người mẹ có tấm lòng rộng lớn, vì thế, giữ biển xanh cũng là cách họ tri ân biển như những đứa con biết ơn người mẹ của mình.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO