Các tôn giáo luôn đoàn kết, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Hậu Giang

Lê Hùng | 17/04/2023, 10:59

(TN&MT) - Tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của các tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Hậu Giang ngày càng văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, bền vững. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

a11-bai-phong-van-ton-giao.jpg
Ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang

PV: Thưa ông, thời gian qua, tỉnh Hậu Giang đã thực hiện các giải pháp nào để phát huy vai trò của các tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Hậu Giang?

Ông Lê Văn Sơn:

Toàn tỉnh Hậu Giang hiện có 13 tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận pháp nhân đang hoạt động; có 157 cơ sở thờ tự, 127 cơ sở tín ngưỡng dân gian với 731 chức sắc, 1.529 chức việc và 206.298 tín đồ tôn giáo, chiếm khoảng 26,5% dân số của tỉnh. Do đặc điểm, lịch sử phát triển, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh hình thành phân tán theo địa bàn cư trú, đan xen trong nhân dân.

Hầu hết 75 xã, phường, thị trấn của tỉnh Hậu Giang đều có cơ sở thờ tự, tín đồ tôn giáo. Tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ổn định theo quy định của pháp luật, nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của một bộ phận nhân dân tại địa phương được đảm bảo, phát huy dân chủ trong các tầng lớp nhân dân.

Các tôn giáo được các cấp chính quyền và MTTQ các cấp tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động thường xuyên, nhất là lễ trọng. Chức sắc, tín đồ các tôn giáo luôn thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tin vào Ðảng, Nhà nước, gắn bó trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc.

Bên cạnh đó, nhằm phát huy vai trò các tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Hậu Giang, trong thời gian qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng đẩy mạnh triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường vận động các tôn giáo tham gia tốt phong trào thi đua yêu nước, trong đó chú trọng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời tổ chức Hội thi mô hình “Tôn giáo với môi trường xanh”.

Hội thi “Tôn giáo với môi trường xanh” đã góp phần tạo điều kiện cho các tôn giáo chia sẻ kinh nghiệm trong tuyên truyền, vận động và tổ chức các hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH); khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực bảo vệ môi trường sống của hộ gia đình và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hội thi đã giúp các chức sắc, chức việc và hơn 90% tín đồ các tôn giáo dần thay đổi dần nhận thức và có đăng ký hành động cụ thể để bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH.

Cùng với việc duy trì Hội thi “Tôn giáo với môi trường xanh”, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận các địa phương còn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo; vệ sinh cảnh quan môi trường đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh, hoa kiểng, thu gom rác thải góp phần bảo vệ môi trường tỉnh Hậu Giang ngày càng xanh, sạch, đẹp, bền vững.

a22-bai-phong-van-ton-giao.jpg
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò các tôn giáo góp phần vào sự phát triển của tỉnh Hậu Giang

PV: Các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã có những hoạt động nào nổi bật góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dự nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh, thưa ông?

Ông Lê Văn Sơn:

Trong thời gian qua, MTTQ và tổ chức thành viên các cấp tỉnh Hậu Giang đã tập trung tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử, bà con có đạo tham gia học tập và làm theo Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể, hành động thiết thực với phương châm “mỗi cơ sở thờ tự làm một việc có ích cho cộng đồng”, “mỗi người làm một việc thiện”. Điều này vừa đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vừa phù hợp với giáo lý của các tôn giáo, điển hình như mô hình “Chức sắc, chức việc, đồng bào tôn giáo học tập và làm theo Bác” tại huyện Châu Thành A hay mô hình “Xóm đạo bình yên giảm nghèo bền vững gắn với bảo vệ môi trường” tại Nhà thờ Vị Tín TP. Vị Thanh;...

Đặc biệt trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nhiều vị chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo đã tích cực đồng hành cùng các cấp chính quyền và MTTQ các cấp tham gia đóng góp nhiều của cải, tài lực, vật lực cho công tác phòng chống dịch.

Trong công tác xóa đói giảm nghèo, các tôn giáo tỉnh Hậu Giang cũng đã hết lòng giúp người dân và đồng bào các tôn giáo có điều kiện vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống thông qua mô hình “Giảm nghèo bền vững gắn môi trường xanh trong các tôn giáo”, qua đó đã thu hút hàng trăm chức sắc, chức việc trong 14 tôn giáo trên địa bàn hưởng ứng. Hàng năm các tôn giáo phối hợp với MTTQ ở cơ sở vận động các nguồn lực hỗ trợ cây con giống và các nguồn sinh kế để giúp hơn 150 tín đồ các tôn giáo thoát nghèo mỗi năm.

Cùng với đó, các tôn giáo cũng tích cực tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”; chương trình “Nối vòng tay nhân ái-tết cho người nghèo”; phối hợp với chính quyền xây dựng hàng chục cây cầu, tuyến đường ở nhiều tuyến dân cư; tổ chức khám bệnh và hốt thuốc nam miễn phí; tặng quà, xe lăn, xe lắc cho người có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời hàng năm, các nhà tu hành, tổ chức tôn giáo còn tổ chức đến thăm, tặng quà cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, đồng bào gặp khó khăn nhân dịp lễ, tết, lúc người dân gặp hoạn nạn khó khăn

a33-bai-phong-van-ton-giao.jpg
Tín đồ các tôn giáo đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cảnh quan môi trường ở đô thị và nông thôn tỉnh Hậu Giang ngày càng xanh, sạch, đẹp

PV: Để phát huy vai trò của các tôn giáo vào sự phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH, trong thời gian tới tỉnh Hậu Giang cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp gì, thưa ông?

Ông Lê Văn Sơn:

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Hậu Giang tiếp tục vận động, chức sắc, nhà tu hành, tổ chức và đồng bào tôn giáo tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường vận động các tôn giáo tham gia tốt phong trào thi đua yêu nước, trong đó chú trọng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào bảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH gắn với giảm nghèo bền vững trong tín đồ các tôn giáo; đồng thời xây dựng, nhân rộng các mô hình hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo bền vững trong bà con tín đồ.

Cùng với đó, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, tín đồ các tôn giáo tích cực bảo vệ sinh môi trường sống của hộ gia đình và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; lồng ghép tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do mặt trận chủ trì, đặc biệt là phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong việc thực hiện nội dung đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện tiêu chí thứ 17 trong xây dựng xã nông thôn mới.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Hậu Giang cũng sẽ tiếp tục vận động 100% các cơ sở thờ tự của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh có mô hình thực hiện Đề án Hậu Giang xanh với mục tiêu cụ thể như tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đảm bảo 100% chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo được tiếp cận; phấn đấu 100% cơ sở tôn giáo có mô hình, hình thức cụ thể tham gia Đề án Hậu Giang xanh.
PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Cần quy định tiêu chuẩn, định mức đối với đất tôn giáo
Trong quá trình lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi), nhiều kiến nghị cho rằng cần có thêm những quy định cụ thể hơn đối với loại đất tôn giáo, tín ngưỡng. Trong đó, cần có quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với đất tôn giáo để làm cơ sở thẩm định nhu cầu sử dụng đất, góp phần sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.
Đừng bỏ lỡ
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng tôn giáo
  (TN&MT) - Ngày 10/5, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
 • Chuyện thầy Mo được phong tặng Nghệ nhân ưu tú
  Ông Lò Đình Ước, 77 tuổi, dân tộc Thái (là đời thứ 9 của nhà Mo) thuộc làng Roộc Răm, xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa là người đứng ra chủ trì giúp dân làng tổ chức làm Lăm chá Kin chiêng Boọc Mạy (hát múa ăn mừng dưới cây Bông) để mời Mường Trời, thần linh về dự và giúp dân làng có cuộc sống bình an. Năm 2019 ông vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú vì đã có cống hiến xuất sắc trong giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá phi vật thể của dân tộc.
 • Càng tiến bộ, chúng ta càng phải yêu quý thiên nhiên
  (TN&MT) - “Càng tiến bộ, chúng ta càng phải biết gần gũi với thiên nhiên, yêu quý thiên nhiên. Hơn nữa, là đệ tử Phật - những người có lòng thương yêu muôn loài, lòng thương yêu sự sống đơn giản, lòng biết ơn sâu sắc - chúng ta càng phải yêu quý thiên nhiên hơn”.
 • Đồng bào công giáo Yên Bình chung sức xây dựng nông thôn mới
  Thời gian qua, bà con giáo dân huyện Yên Bình (Yên Bái) đã tích cực hưởng ứng phong trào "xây dựng nông thôn mới", góp sức cùng huyện về đích nông thôn mới vào cuối năm 2023.
 • TP.HCM: Nhân rộng mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường
  TP.HCM phấn đấu đến hết năm 2026, 100% các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tổ chức tôn giáo, các tổ chức tôn giáo trực thuộc được tiếp cận thông tin và tích cực hưởng ứng, tham gia BVMT và ứng phó BĐKH…
 • Thừa Thiên – Huế: Phát huy giá trị tôn giáo trong đời sống
  Thời gian qua, tín ngưỡng tôn giáo ở Thừa Thiên – Huế đã được các ban ngành và cộng đồng rất quan tâm, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, qua đó đời sống người dân ngày càng phát triển, sống tốt đời đẹp đạo. Để rõ hơn về vấn đề này, PV Báo TN&MT có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Lập (ảnh), Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên – Huế.
 • Cộng đồng tôn giáo Lạng Sơn nêu cao trách nhiệm BVMT
  Thời gian qua, các tổ chức tôn giáo tỉnh Lạng Sơn đã chủ động, chung tay cùng chính quyền các cấp tham gia BVMT, ứng phó BĐKH. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay được nhân rộng, duy trì hiệu quả.
 • Thái Nguyên: Các cơ sở tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Thời gian qua, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường (BVMT) với nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả. Đến nay, các cơ sở tôn giáo đã xây dựng được 24 mô hình “Cộng đồng tôn giáo và dân cư tham gia BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu”.
 • Các tôn giáo luôn đoàn kết, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Hậu Giang
  (TN&MT) - Tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của các tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Hậu Giang ngày càng văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, bền vững. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.
 • Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo tại Lạng Sơn
  (TN&MT) - Nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2023, vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có chuyến thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
 • Quảng Nam: Tiếp tục lan toả mô hình tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Để phát huy vai trò, nguồn lực của các tôn giáo trong việc tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH, thời gian tới, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và các tổ chức tôn giáo tiếp tục vận động tăng, ni, Phật tử, giáo dân tích cực tham gia và nhân rộng các hoạt động bảo vệ môi trường hiệu quả.
 • Môi trường xanh ở Giáo xứ Thanh Thủy
  Về Giáo xứ Thanh Thủy ở phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) trong những ngày này cảm nhận của chúng tôi là cả một màu xanh, những bức tranh sơn thủy hữu tình với những loại hoa, cây cỏ thơm ngát. Đây là một trong những Giáo xứ đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, triển khai hiệu quả Chương trình bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO