Bộ TT&TT tập huấn phổ biến chính sách pháp luật và kỹ năng viết bài về dân tộc, tôn giáo

Trí Việt | 11/11/2021, 22:03

(TN&MT) - Ngày 11/11/2021, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ “Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật và kỹ năng viết bài về dân tộc, tôn giáo”.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị tập huấn có đại diện Lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT; Bộ Ngoại giao; Bộ Quốc phòng; Ban Tôn giáo Chính phủ; Ủy ban Dân tộc… cùng đại diện các Sở TT&TT các tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc; cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại tại các Bộ, ban, ngành; phóng viên các cơ quan báo, đài Trung ương và Hà Nội...

Sáng ngày 11/11, Hội nghị dành thời gian cho nội dung tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật và kỹ năng viết tin, bài về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo cho đại diện các Sở TT&TT các tỉnh/thành phố, cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền và đội ngũ phóng viên.

Trên tinh thần thực hiện Nghị quyết số 287/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục, pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho công chức, viên chức các Sở TT&TT các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, đội ngũ phóng viên, biên tập viên các báo, đài Trung ương và địa phương,… Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị nhằm tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; sự đóng góp của cộng đồng các dân tộc thiểu số, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào việc xây dựng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam; đồng thời, tuyên truyền chính sách, pháp luật và chấp hành chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở các khu vực dân cư, tổ chức, vùng miền…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ TT&TT cho biết, Hội nghị được Bộ TT&TT tổ chức với mục tiêu chung là đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc, bản sắc, văn hóa dân tộc, truyền thống lịch sử, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo; Tăng cường những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Hồ Hồng Hải phát biểu khai mạc hội nghị

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Hồ Hồng Hải bày tỏ mong muốn Hội nghị sẽ góp phần xây dựng nhận thức đúng đắn của xã hội về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và các chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; Giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam; Tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân; Đưa thông tin, hình ảnh về Việt Nam và dân tộc Việt Nam đến cộng đồng thế giới.

Nội dung Hội nghị sáng 11/11 tập trung vào hai chuyên đề: Chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước của Việt Nam về tôn giáo và một số kỹ năng thông tin trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo do đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ trình bày và Chuyên đề về công tác dân tộc trong tình hình mới do đại diện Uỷ ban dân tộc trình bày.

Thông qua Hội nghị, các đại biểu sẽ có thêm thông tin, kiến thức về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo và truyền thông về lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiều cùng ngày, Hội nghị tập huấn nội dung phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc năm 2021 ở khu vực phía Bắc. Tham dự Hội nghị tập huấn có đại diện Lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT; Bộ Ngoại Giao; Bộ Quốc phòng; đại diện các Sở TT&TT các tỉnh, thành phố phía Bắc và các cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại tại các Bộ, ban, ngành; Lãnh đạo cơ quan báo chí và phóng viên các cơ quan báo, đài Trung ương và Hà Nội...

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hường, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) và Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) đã trình bày các nội dung về: Tình hình biên giới, lãnh thổ từ đầu năm 2021 đến nay và chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề biên giới, lãnh thổ; Tình hình thực thi pháp luật ở khu vực biên giới, triển khai pháp luật của Bộ đội Biên phòng ở biên giới và tình hình thực hiện của nhân dân.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ TT&TT Hồ Hồng Hải cho biết, Nghị quyết 33NQ-TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia đã xác định: Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, dựa vào dân, lấy dân làm gốc.

Để có cơ sở đổi mới, nâng cao công tác thông tin tuyên, thông tin đối ngoại về xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 5/8/2020 về việc phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Trên cơ sở đó, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 1551QĐ-BTTTT ngày 11/9/2020 của Bộ Trưởng Bộ TT&TT để triển khai các nội dung cụ thể của Quyết định 119QQĐ-TTg.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT cũng nhận thấy cần đặc biệt quan tâm tới công tác phổ biến chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ biên giới tổ quốc, nhất là đối với các đối tượng là cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, những người đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến pháp luật, chính sách thông qua công việc, bài viết, phóng sự để lan tỏa tới mọi tầng lớp nhân dân.

Thông qua Hội nghị, Bộ TT&TT mong muốn các đại biểu nắm được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giải quyết dứt điểm vấn đề biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới; Việc hoàn thành xây dựng đường biên giới rõ ràng, chính xác, hiện đại, có giá trị pháp lý đối với sự phát triển của mỗi nước và hòa bình, ổn định của khu vực; Tình hình thực hiện pháp luật tại các tỉnh có đường biên giới trong thời gian vừa qua.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, các nhân trên các lĩnh vực pháp luật, đại đoàn kết, chủ quyền biên giới quốc gia… để hiện thực hóa trong thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo công tác tuyên truyền đúng định hướng, chủ trương, đường lối, của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và văn hóa của dân tộc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Điều chỉnh, bổ sung danh sách xã khu vực III, II, I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 19/7/2024 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung và hiệu chỉnh danh sách xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.
Đừng bỏ lỡ
 • Lạng Sơn: Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại “chợ tình Pác Khuông”
  (TN&MT) - Từ ngày 9 - 11/5, tại xã Thiện Thuật, UBND huyện Bình Gia (Lạng Sơn) đã tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và ngày hội Háng Pò, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự.
 • Bá Thước (Thanh Hóa): Nhiều điển hình sản xuất kinh doanh giỏi
  Trong những năm qua, nhờ có nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế ở các huyện miền Núi, vùng sâu, vùng xa đã có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, chỉ trong 2 năm 2021- 2023, huyện Bá Thước có 5 tập thể và 21 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi cấp huyện, 30 cá nhân và 4 tập thể được Hội Nông dân khen thưởng.
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Giữ lửa và truyền lửa' bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc
  Chiều 19/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4)-những người giữ vai trò "giữ lửa và truyền lửa" bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc.
 • Xây dựng tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026-2030
  (TN&MT) - Ngày 16/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn đã chủ trì họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Đề án Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026-2030.
 • Đề xuất xây dựng đạo luật về lĩnh vực dân tộc
  (TN&MT) - Đây là nội dung đặt ra tại Hội thảo xác định nội hàm và việc áp dụng trong hệ thống chính sách, pháp luật một số thuật ngữ liên quan vấn đề dân tộc và phân định vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.
 • Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chúc Tết Chôl Chnăm Thmây 2024 tại Cần Thơ
  (TN&MT) - Tiếp tục chuyến thăm và chúc tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của đồng bào dân tộc Khmer, ngày 10/4, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh cùng Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đã đến chúc mừng tại buổi họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của đồng bào dân tộc Khmer tại TP. Cần Thơ do Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ tổ chức.
 • Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây tại Kiên Giang
  Sáng 9/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức buổi họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của đồng bào Khmer. Tham dự có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cùng lãnh đạo tỉnh và trên 200 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, cán bộ hưu trí, chức sắc, người có uy tín, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách tiêu biểu là đồng bào Khmer trên địa bàn.
 • Ủy ban Dân tộc chúc tết Chôl Chnăm Thmây
  (TN&;MT) - Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của đồng bào Khmer, Ủy ban Dân tộc tổ chức các Đoàn công tác đi chúc Tết tại các tỉnh, thành phố (Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh… và một số địa phương); thăm, chúc mừng đồng bào Khmer và tặng quà Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là dân tộc Khmer.
 • Thủ tướng chúc mừng đồng bào Khmer dịp Tết Chôl Chnăm Thmây
  Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của đồng bào Khmer, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư chúc mừng đến đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer.
 • Lễ cúng rừng của người Mông Nà Hẩu: Bảo vệ không gian linh thiêng của con người
  Một trong những lễ hội quan trọng trong năm của người Mông Nà Hẩu ngoài Tết Nguyên Đán là lễ cúng rừng, hàng năm các thôn sẽ tổ chức lễ cúng rừng một lần vào ngày âm lịch cuối cùng của tháng Giêng. Đối với đồng bào vùng cao sống nhờ rừng, nương nhờ vào rừng, rừng vừa là nguồn sống, vừa là không gian linh thiêng cần được bảo vệ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO