Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh: Phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ

Ngọc Trâm | 14/07/2021, 18:56

(TN&MT) - Đó là yêu cầu của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Ủy ban Dân tộc diễn ra chiều ngày 14/7. Dự Hội nghị có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông; các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị, tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông; các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban.

Báo cáo tóm tắt kết quả sơ kết 6 tháng đầu năm của Ủy ban Dân tộc, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tác động toàn diện tới kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh cả nước, trong đó có vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đã linh hoạt, chủ động, động, tích cực đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành, địa phương nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công tác dân tộc.

Báo cáo kết quả sơ kết công tác dân tộc trong 6 tháng đầu năm cho thấy, Ủy ban Dân tộc đã chỉ đạo các Vụ, đơn vị triển khai thực hiện 351 nhiệm vụ, trong đó có 8 Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 168 nhiệm vụ thường xuyên; 175 nhiệm vụ phát sinh giao tại các văn bản và Thông báo Kết luận. Đồng thời, Ủy ban đã ban hành 1.104 văn bản các loại. Lãnh đạo Ủy ban đã chủ trì nhiều cuộc họp, hội nghị, hội thảo và làm việc với các địa phương, các tổ chức, cá nhân phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2021, Ủy ban Dân tộc được giao nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 8 chương trình, đề án. Trong đó, có 4 chương trình, đề án trình trong 6 tháng đầu năm 2021: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khó khăn thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình MTQG phát triển - kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Danh sách các dân tộc gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù năm 2021 - 2025; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức vốn đầu tư ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG phát triển - kinh tế…

Bên cạnh đó, công tác theo dõi, nắm tình hình vùng DTTS và miền núi, công tác tiếp dân, thanh tra và phòng chống tham nhũng được thực hiện thường xuyên, đôn đốc theo dõi sát sao, thực hiện đúng quy định. Hợp tác quốc tế về công tác dân tộc được đẩy mạnh; Tổ chức hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả; Công tác xây dựng, giao kế hoạch và dự toán ngân sách có nhiều đổi mới. Các chủ trương, công tác lớn, quyết định quan trọng đều được bàn bạc thấu đáo và nhất trí cao trong tập thể cơ quan Ủy ban Dân tộc.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, để Chương trình công tác năm 2020 và những năm tiếp theo đạt được các mục tiêu đề ra, tập thể lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đã đề ra 11 nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện: Trọng tâm là phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan bổ sung hoàn thiện các đề án, chính sách đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021; Đặc biệt là xây dựng và hoàn thiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và Chương trình KH&CN quốc gia giai đoạn 2021 - 2025…

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự, lãnh đạo các Vụ, đơn vị đều thống nhất với Báo cáo tóm tắt sơ kết 6 tháng đầu năm của Ủy ban Dân tộc. Đồng thời trao đổi, bày tỏ những khó khăn, hạn chế trong công tác thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, địa phương như: Do yếu tố khách quan dịch bệnh Covid-19 nên các đơn vị còn hạn chế trong việc nắm tình hình địa phương, khu vực quản lý khiến công tác báo cáo, tổng hợp chậm trễ; Cần làm rõ cơ cấu nguồn vốn, phương án sử dụng vốn phân bổ, các văn bản, quy trình triển khai, nhiệm vụ phối hợp giữa các đơn vị thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội; đề xuất phương án chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ đáp ứng tình hình thực tế hiện nay; phân công lại đơn vị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh kết luận tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A lềnh đánh giá cao các Vụ, đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2021 đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đúng tiến độ được giao, mặc dù trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do tình hình phức tạp của đại dịch Covid-19. Đồng thời, ghi nhận những ý kiến đóng góp, đề xuất của các đại biểu tham dự đã góp phần hoàn thiện Báo cáo.

Trong công tác dân tộc tình hình mới, Bộ trưởng cho rằng, có rất nhiều nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra với nhiều nhiệm vụ nặng nề, có thể phát sinh thêm hàng hoạt các nhiệm vụ mới, cần sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ phát sinh; Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, đảm bảo thực hiện có hiệu quả và đúng quy trình; Cần thay đổi từ tư duy, nhận thức đến hành động; Tiếp tục quán triệt sâu sắc thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, các Kế hoạch, Chỉ thị, hướng dẫn... của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong công việc;...

Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS và miền núi. Rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc từ Trung ương đến cơ sở; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh, cần nâng cao năng lực, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng bằng nhiều hình thức, nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Liên quan đến công tác phân công nhiệm vụ cụ thể, Bộ trưởng sẽ chỉ đạo Văn phòng điều phối đề xuất, lên danh mục hướng dẫn cụ thể, trên cơ sở đó phân công cho từng Vụ, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Nậm Pồ (Điện Biên): Các tổ chức tôn giáo chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19
(TN&MT) - Tháng 5/2021, huyện Nậm Pồ là một trong những địa phương xảy ra đợt bùng phát dịch lớn nhất từ trước tới nay của tỉnh Điện Biên. Bên cạnh sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và đội ngũ y bác sĩ, lực lượng vũ trang thì còn có sự đồng lòng, chung tay góp sức của rất nhiều tổ chức tôn giáo và giáo dân, đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nậm Pồ.
Đừng bỏ lỡ
 • Quan Hóa (Thanh Hóa): Sẵn sàng di dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét
  (TN&MT) - Thanh Hóa là tỉnh thường xuyên đối mặt với thiên tai, đặc biệt là ở các huyện miền núi thường xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Vì vậy, việc rà soát, xây dựng phương án, tổ chức di dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét luôn được chú trọng, đặc biệt là tại huyện miền núi Quan Hóa.
 • Rễ hương - Cây thoát nghèo trên vùng đất khó
  (TN&MT) - Một trong những nguyên liệu tạo nên thương hiệu của hương trầm Quỳ Châu là cây rễ hương được trồng ngay tại địa phương này. Từ nhiều năm nay, diện tích loại cây rễ hương không ngừng được mở rộng, cho năng suất cao, tạo thu nhập ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con vùng cao.
 • Cơ sở tôn giáo khi được giao đất có phải nộp tiền sử dụng đất?
  (TN&MT) - Xin hỏi, hiện nay, nhà nước quy định đất tôn giáo thuộc nhóm đất gì? Khi giao đất cho hoạt động tôn giáo Nhà nước có thu tiền hay không? Thủ tục và hồ sơ xin giấy phép xây dựng cơ sở tôn giáo như thế nào? (Nguyễn Hải Hoà, Yên Mô, Ninh Bình).
 • Thái Nguyên: Quan tâm chính sách cho người có uy tín
  (TN&MT) - Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 31/5/2018 về triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
 • Giải bài toán bảo vệ tài nguyên than tại vùng đồng bào DTTS tại Quảng Ninh
  (TN&MT) - Những năm gần đây, trên địa bàn Quảng Ninh đã không còn xảy ra tình trạng khai thác than trái phép - một trong những vấn nạn nhiều năm về trước mà địa phương này phải loay hoay xử lý mất thời gian dài. Để giải quyết triệt để tình trạng này, nhất là ở những khu vực có than nằm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
 • Đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ bao nhiêu tiền để tạo nguồn nước sinh hoạt?
  (TN&MT) - Tôi được biết, tại nhiều địa phương thuộc vùng dân tộc thiểu số và vùng núi đặc biệt khó khăn đang thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí cho các gia đình tạo nguồn nước sinh hoạt. Gia đình tôi thuộc diện nghèo tại địa phương. Cả hai vợ chồng tôi đều là người dân tộc thiểu số.
 • Nho Quan (Ninh Bình): Tận dụng đất hoang đồi núi phát triển kinh tế vùng DTTS
  (TN&MT) - Những năm qua, nhiều diện tích đất hoang vùng đồi núi đã được bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Phú Long (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) tận dụng và khai thác để trồng cây na dai đem lại giá trị kinh tế cao, nhờ đó đời sống đồng bào ngày càng khởi sắc.
 • Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kêu gọi nhân dân các dân tộc trong tỉnh chung sức phòng, chống Covid-19
  (TN&MT) - Một số biện pháp kiểm soát cá biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Lam Đồng đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống bà con nhân dân, nhất là một bộ phận người lao động nghèo. Tuy nhiên, đây là quyết định hết sức cần thiết và cấp bách, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kêu gọi nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng chung sức ngăn chặn, khống chế và đẩy lùi sự lây lan của đại dịch Covid-19.
 • Văn Yên (Yên Bái): Thành lập đội xe ô tô tình nguyện cùng địa phương chống dịch
  (TN&MT) - Mới đây, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã ra mắt đội xe ô tô ứng trực phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Đội xe có 231 chủ phương tiên ô tô đăng ký tham gia Đội xe tình nguyện sẵn sàng cùng địa phương ứng phó với các cấp độ dịch bệnh có thể xảy ra.
 • Cách tính tiền đền bù khi thu hồi đất nông nghiệp tại tỉnh miền núi như thế nào?
  (TN&MT) - Ông Hoàng Văn Chấn, huyện Bảo Lộc, tỉnh Cao Bằng hỏi: Nhà tôi có 400m2 đất trồng cây hàng năm. Đầu năm 2021, địa phương có quyết định thu hồi để xây dựng công trình công cộng. Xin hỏi, khi bị thu hồi như vậy, nhà tôi được hưởng tiền đền bù và hỗ trợ như thế nào? Cách tính tiền đền bù ra sao? Mức giá đền bù cụ thể là bao nhiêu?
 • Bình Định: Chuyện về “Vua hòa giải” ở xã Bok Tới, huyện Hoài Ân
  (TN&MT) - Đến xã miền núi Bok Tới, huyện Hoài Ân hỏi về già làng Đinh Sinh thì ai cũng biết. Già làng Đinh Sinh được gọi là “Vua hòa giải”, người có uy tín, gương mẫu, tích cực trong mọi công việc xã hội được bà con đồng bào Bana thôn T2 tin yêu, trân trọng, quý mến.
 • Phân bổ quỹ đất, khu vực biển phù hợp quy hoạch hạ tầng thương mại ở miền núi và hải đảo
  (TN&MT) - Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trong Quyết định 1162/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025. Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương rà soát quy hoạch sử dụng đất, khu vực biển, cân đối và phân bổ quỹ đất, khu vực biển phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.
 • Nâng cao hiệu quả phòng chống lũ quét, sạt lở đất ở miền núi
  (TN&MT) - Lũ quét, sạt lở đất đang là một trong những loại hình thiên tai nguy hiểm đe dọa trực tiếp tới tính mạng và tài sản người dân đồng bào khu vực miền núi. Chính vì vậy, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả dự báo, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trở thành yêu cầu bức thiết khi mùa mưa bão đang đến.
 • Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh: Phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ
  (TN&MT) - Đó là yêu cầu của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Ủy ban Dân tộc diễn ra chiều ngày 14/7. Dự Hội nghị có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông; các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO