Bộ TN&MT trả lời cử tri về vướng mắc trong quy định lập Kế hoạch sử dụng đất

Trường Giang | 05/11/2020, 23:08

(TN&MT) - Bộ TN&MT vừa có Văn bản trả lời ý kiến phản ánh kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó có nội dung trả lời về vướng mắc trong quy định lập Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Cử tri phản ánh, việc quy định lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện phải được cụ thể đến từng tờ bản đồ, thửa đất, dẫn đến rất khó khăn trong quá trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất thực hiện các dự án.

Theo đó, cử tri đề nghị Bộ TN&MT quan tâm sửa đổi Thông tư 29/2014/TT-BTNMT để tháo gỡ vướng mắc nêu trên theo hướng xây dựng Kế hoạch theo chỉ tiêu các loại đất, không quy định danh mục dự án phải xác định cụ thể đến từng thửa đất và sau khi quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt, các dự án cụ thể cần chuyển mục đích sử dụng đất nằm trong chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch thì không phải xin phép các cơ quan có thẩm quyền theo Điều 58 Luật Đất đai như hiện nay nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch, tránh tình trạng quy hoạch chạy theo dự án, điều chỉnh bổ sung kế hoạch nhiều lần, dễ sai phạm.Trả lời về vấn đề này, Bộ TN&MT cho biết, trên cơ sở kết quả tổng kết đánh giá thực tiễn quá trình thi hành Luật Đất đai năm 2003, nghiên cứu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp, đồng thời đã thể chế hóa đầy đủ quan điểm, định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Luật Đất đai năm 2013 đã có những nội dung đổi mới quan trọng.

Trong đó: Quy định cụ thể nội dung Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện để làm cơ sở thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất gắn với nhu cầu sử dụng đất trong năm của các ngành, lĩnh vực, của các cấp, phù hợp với khả năng đầu tư và huy động nguồn lực, khắc phục lãng phí trong việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

Việc quy định lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện phải được cụ thể đến từng tờ bản đồ, thửa đất

Quan điểm đổi mới nêu trên đã được cụ thể hóa tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 quy định về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 14 Luật Đất đai năm 2013; đồng thời, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng là một trong 15 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai (quy định tại Điều 22 Luật Đất đai năm 2013).

Về các chỉ tiêu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được thực hiện theo các chỉ tiêu sử dụng đất như đã quy định tại Điều 10 Luật Đất đai về phân loại đất và được cụ thể hóa tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Việc lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện dựa trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất trong năm của các ngành, lĩnh vực, của các cấp, phù hợp với khả năng đầu tư, huy động nguồn lực, Kế hoạch sử dụng đất phải xác định quy mô, diện tích, vị trí thửa đất để làm căn cứ thu hồi đất và để tránh tình trạng tranh chấp, chồng chéo, một thửa đất có nhiều mục đích sử dụng thì việc xác định các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đến từng thửa đất là rất quan trọng.

Về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã được quy định tại Điều 59 Luật Đất đai năm 2013, trong đó, UBND cấp tỉnh và cấp huyện được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo từng trường hợp cụ thể; đối với điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 là để Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ kiểm soát các công trình, dự án phục vụ mục đích quốc phòng an ninh hoặc các dự án đặc biệt, cấp thiết do Chính phủ quyết định, các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương có nhu cầu sử dụng quỹ đất lớn, kiểm soát năng lực của nhà đầu tư, tránh tình trạng đăng ký nhu cầu sử dụng đất nhưng không thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ảnh hưởng đến nhu cầu để thực hiện các dự án khác.

Do đó, việc quy định như hiện hành là cần thiết để đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Bài liên quan
  • VPI được cấp Bằng độc quyền sáng chế về thu hồi muối từ kim loại đất hiếm
    (TN&MT) - Vừa qua, Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ vừa cấp Bằng độc quyền sáng chế cho "Phương pháp thu hồi muối của các kim loại đất hiếm từ chất xúc tác của quá trình cracking xúc tác tầng sôi đã qua sử dụng" của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI). Đây là sáng chế do các tác giả Lê Phúc Nguyên, Nguyễn Anh Đức, Đặng Thanh Tùng, Phạm Thị Hải Yến, Trần Vĩnh Lộc thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đại biểu Vương Thị Hương: Tháo gỡ vướng mắc chính sách để hỗ trợ đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Phát biểu thảo luận tổ sáng 24/5, đại biểu Vương Thị Hương (Đoàn ĐBQH Hà Giang) cho rằng bên cạnh những chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thì vẫn còn một số bất cập, vướng mắc đề nghị Chính phủ tiếp tục tháo gỡ để đạt được các mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO