Bộ TN&MT: Tích cực triển khai Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển

18/01/2019, 15:10

(TN&MT) - Sáng 18/1/2019, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ TN&MT) đã tổ chức Hội thảo “Triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030,  tầm nhìn đến năm 2045: Bối cảnh, cơ hội, thách thức và giải pháp” nhằm lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý thuộc các lĩnh vực, Bộ ngành liên quan để xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Thứ trưởng Bộ TM&MT Trần Quý Kiên đã tới dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự còn có đồng chí Tạ Đình Thi, Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và đông đảo các chuyên gia nghiên cứu Biển, các nhà khoa học thuộc các Bộ, ngành, trường đại học, các Viện đại dương…

Thu truong Tran quy Kien
Thứ trưởng Bộ TNMT Trần Quý Kiên phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Lê Tuấn, Viện trưởng Viện nghiên cứu Biển và Hải Đảo – Tổng cục Biển và Hải Đảo Việt Nam cho biết: Ngày 03 tháng 12 năm 2018, Tổng cục đã tham mưu, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Công văn số 6606/BTNMT-TCBHĐVN và Công văn số 6607/BTNMT-TCBHĐVN gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài có tính liên vùng, liên ngành, quan trọng ở cấp quốc gia để đưa vào Kế hoạch.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 15 bộ, cơ quan ngang bộ; 23 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có 14/28 địa phương có biển, 9/35 địa phương không có biển và 14 đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản trả lời, với 132 nhiệm vụ, đề án, dự án cho kế hoạch 5 năm và 105 cho kế hoạch tổng thể.

Trên cơ sở đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương, cùng với việc rà soát lại các nhiệm vụ đã làm, chưa làm được mà vẫn mang tính cấp thiết tại Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2007NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Tổng cục sẽ tổng hợp, rà soát, đánh giá để lựa chọn những nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài đáp ứng các tiêu chí nêu trên.

Toan canh Hoi thao
Toàn cảnh Hội thảo 

Để việc xây dựng Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm đảm bảo tiến độ và chất lượng, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã dự thảo khung Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ và dự thảo Khung Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của các địa phương nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong các Kế hoạch. Dự thảo này sẽ được gửi tới các địa phương để xin ý kiến trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội thảo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên cho biết: Hội thảo này có ý nghĩa lớn, góp phần quan trọng vào thành công của việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Trong khuôn khổ cuộc Hội thảo này, Thứ trưởng đề nghị các chuyên gia, các nhà khoa học đóng góp ý kiến các các vấn đề cụ thể như: Giải pháp cụ thể hóa các mục tiêu của Chiến lược; phương pháp, tiêu chí, cách thức tiến hành xác định các nhiệm vụ, lộ trình thực hiện một cách cụ thể, khả thi theo các giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2030; Nhận diện đầy đủ bối cảnh, làm rõ các cơ hội và thách thức khu vực và thế giới, trên cơ sở đó để có thể đề xuất các giải pháp hợp lý, khả thi nhằm thực hiện Chiến lược; Phân tích, đánh giá về triển khai thực hiện các khâu đột phá phục vụ xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm, trước mắt là phát triển mô hình tăng trưởng xanh, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tận dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong ngành nuôi biển – một ngành kinh tế biển mới nổi và trong ứng phó các thách thức an ninh môi trường biển Đông.

Hội thảo đã được nghe nhiều ý kiến đóng góp vào việc triển khai Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển của các Giáo sư, tiến sỹ, chuyên gia nghiên cứu biển như TS. Nguyễn Ngọc Trường, Trung tâm nghiên cứu chiến lược và phát triển quan hệ quốc tế, Đại sứ Nguyễn Trường Giang, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biển Đông ; PGS. Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hội nuôi biển Việt Nam, PGS. TS. Nguyễn Chu Hồi Chuyên gia cao cấp Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; GS Mai Trọng Nhuận, nguyên Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội… từ tầm chiến lược với tư duy xây dựng kế hoạch triển khai phải thay đổi, bám sát vào mục tiêu đề ra để xây dựng nội dung thực hiện kế hoạch cụ thể cho vấn đề phát triển KHCN, nguồn nhân lực, quy hoạch cảng…; không sa đà và việc thực hiện dự án theo đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương; Cần có một cơ quan có đủ tầm đứng ra xây dựng và hoàn thiện văn bản pháp luật, điều phối hoạt động và chịu trách nhiệm về những mục tiêu đề ra trong thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế biển, ví dụ như thành lập Bộ Kinh tế biển; Cần tính toán đến những yếu tố tác động lên những mục tiêu đề ra khi triển khai Nghị quyết 36  bởi Nghị quyết mang tính chất “tĩnh” trong khi đó những hoạt động kinh tế trên biển mang tính chất “động” với nhiều yếu tố tác  động như thảm họa môi trường biển, thảm họa thiên tai, nhân tai…tất cả cần được tính toán ký lương; Phải xác định được mục tiêu cụ thể trong vấn đề phát triển bền vững ngành thủy hải sản, hướng đến động nuôi biển quy mô lớn hơn, vì môi trường bền vững và vươn ngoài khơi xa hơn nữa….

trao tang
Thứ trưởng Trần Quý Kiên thay mặt lãnh đạo Bộ TN&MT tặng Bằng khen của Bộ trưởng 

Phát biểu kết thúc Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quý  Kiên đánh giá mặc dù, Hội thảo diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, các ý kiến tham luận, trao đổi  đã được đưa ra trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn, cởi mở của các quý vị đại biểu đại diện cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ; các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các chuyên gia, nhà khoa học, … Kết quả của Hội thảo ngày hôm nay có ý nghĩa rất lớn, góp phần quan trọng  cho việc  xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.

Trên cơ sở các ý kiến tham luận, trao đổi của các đại biểu, Thứ trưởng nghị Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổng hợp toàn bộ các ý kiến tham luận, trao đổi trong Hội thảo để làm cơ sở xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; Tổng hợp đề xuất các nhiệm vụ/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, từ đó đánh giá, lựa chọn những nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài có tính liên ngành, liên vùng, quan trọng ở cấp quốc gia để đưa vào Kế hoạch.Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề nghị Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thường xuyên trao đổi, liên hệ với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý thuộc các Bộ/ngành, địa phương xin ý kiến để công tác xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết đảm bảo đầy đủ, khoa học, khách quan và đúng tiến độ.

Cũng tại Hội nghị thay mặt Bộ TN&MT Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng khen thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho việc Tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TƯ, 10 năm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.


(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO