Bộ TN&MT tập huấn công tác tổ chức, cán bộ năm 2021

Việt Khang | 19/11/2021, 15:09

(TN&MT) - Ngày 19/11, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức, cán bộ năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo và công chức, viên chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TN&MT.

Đây là Hội nghị định kỳ được Bộ TN&MT tổ chức hàng năm để cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ cho lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách công tác tổ chức cán bộ; quán triệt, tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện các quy định về tổ chức cán bộ tại tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ.

Hội nghị còn là dịp để các đơn vị thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình giải quyết nhiệm vụ; nắm bắt những nội dung mới về chủ trương, chính sách, pháp luật; giúp công tác tổ chức cán bộ của đơn vị đi vào nề nếp, vừa rút ngắn thời gian giải quyết công việc, vừa tăng cường được sự đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2021. Ảnh chụp qua màn hình.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh: Công tác tổ chức cán bộ (TCCB) có vai trò rất quan trọng, là vấn đề trọng yếu, khâu đột phá, then chốt, vì vậy, cán bộ làm công tác TCCB các cấp có một vị trí đặc biệt quan trọng, vừa là cán bộ tham mưu, vừa là cán bộ trực tiếp tác chiến về công tác tổ chức, cán bộ, là nhân tố quyết định sự thành bại của đơn vị. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề của cán bộ làm công tác TCCB.

Theo Thứ trưởng, hiện nay, trong bối cảnh dịch, bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức cuộc họp và học tập, do đó, Bộ quyết định tổ chức Hội nghị tập huấn bằng hình thức trực tuyến. Việc tổ chức trực tuyến có phần hạn chế việc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa các đơn vị nhưng sẽ giúp đại biểu dự Hội nghị dễ dàng đáp ứng nhiều hình thức dự tập huấn khác nhau ở mọi lúc, mọi nơi; tiết kiệm thời gian, chi phí và khắc phục những khó khăn về mặt địa lý để đại biểu hoàn thành chương trình tập huấn.

Đặc biệt, trong năm qua, trên thế giới và trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, các điều kiện kinh tế, xã hội có nhiều khó khăn, trong khi các nhiệm vụ về TCCB vẫn rất nhiều, nhiều việc khó khăn, phức tạp. Mặc dù vậy, công tác TCCB của Bộ TN&MT vẫn được triển khai bài bản, đạt được một số kết quả tích cực như: rà soát chức năng, nhiệm vụ, đề xuất phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ tinh gọn, giảm các tổ chức trung gian theo yêu cầu của nhiệm kỳ Chính phủ khóa V; tiếp tục triển khai các Nghị quyết Trung ương số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp”; số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy chế trong công tác cán bộ; đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ đạt 88,25/100 điểm (xếp thứ 5/17 bộ, cơ quan ngang bộ, tăng 2 bậc so với năm 2019).

Năm 2021, tiếp tục là một năm khó khăn trong bối cảnh quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Điều đó, càng đòi hỏi công tác tham mưu của đội ngũ công chức, viên chức làm công tác TCCB cần nhạy bén, kịp thời và đổi mới hơn nữa để hoàn thành tốt được các nhiệm vụ chính trị. Chính vì vậy, việc tổ chức Hội nghị ngày hôm nay rất có ý nghĩa.

Tại Hội nghị này, Thứ trưởng đề nghị các báo cáo viên cần giới thiệu ngắn gọn, súc tích, tập trung vào những nội dung chính, quan trọng, đồng thời, dành thời gian để trao đổi, thảo luận. Đồng thời, các đại biểu dự Hội nghị cần tập trung nghiên cứu, thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp khắc phục để Hội nghị đạt được kết quả như mong muốn.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2021 trực tiếp tại Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT

Tại Hội nghị, các học viên được các chuyên gia cao cấp của Bộ Nội vụ, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ TN&MT giảng dạy, trao đổi, hướng dẫn thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức cán bộ trong thời gian tới là: Phổ biến, quán triệt các văn bản, quy định mới về công tác TCCB; Giới thiệu các Nghị định của Chính phủ số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Quán triệt, hướng dẫn thực hiện các nội dung trọng tâm về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm theo yêu cầu tại các Nghị định của Chính phủ số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020, số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 và số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 và công tác chế độ, chính sách và đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo yêu cầu tại các Nghị định của Chính phủ số 27/2020/NĐ-CP ngày 1/3/2020, số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020, số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành.

Ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tổ chức cán bộ tại các cơ quan, đơn vị, qua đó, giúp các công chức, viên chức triển khai thực hiện tốt công tác tham mưu, đảm bảo đúng theo quy định; áp dụng ngay những kiến thức được tiếp thu tại Hội nghị vào thực tiễn công tác tổ chức cán bộ của đơn vị mình, nhằm nâng cao hơn nữa công tác tổ chức cán bộ trong thời gian tới.

Kết thúc Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Vũ Minh Sơn cảm ơn những ý kiến trao đổi thẳng thắn của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng thời, đề nghị toàn thể đội ngũ làm công tác tổ chức, cán bộ của Bộ TN&MT tập trung triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Đó là, tổ chức tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo hồ sơ trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT theo ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và ý kiến góp ý của một số Bộ, ngành gửi bổ sung.

Hoàn thiện dự thảo hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ thay thế Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ/Bộ trưởng ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục và các đơn vị thuộc Bộ theo thẩm quyền; hoàn thiện Đề án và dự thảo Quyết định Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành TN&MT; Đề án kiện toàn tổ chức báo chí thuộc Bộ.

Xây dựng kế hoạch biên chế theo vị trí việc làm công chức và vị trí việc làm viên chức giai đoạn 2022 – 2026; phương án quy hoạch các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ; vị trí việc làm, bản mô tả và khung năng lực của các vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Bộ; kế hoạch và tổ chức thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện sang công ty cổ phần, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

Triển khai công tác đánh giá thủ trưởng và công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ năm 2021. Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện công tác luân chuyển, sắp xếp, bố trí công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý gắn với công tác kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp; triển khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức theo quy định.

Thực hiện xác định chỉ số CCHC năm 2021; báo cáo kết quả công tác CCHC năm 2021 và xây dựng kế hoạch CCHC năm 2022.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường của đạo Tin Lành
(TN&MT) - Cộng đồng đạo Tin Lành Việt Nam đang phát huy nhiều sáng kiến, triển khai những mô hình hay nhằm chung tay với các tôn giáo thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
Đừng bỏ lỡ
 • Lạng Sơn: Nhiều đơn vị ký kết phối hợp trong lĩnh vực TN&MT
  (TN&MT) - Sở TN&MT Lạng Sơn, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn vừa ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực TN&MT.
 • Đài KTTV khu vực Nam Bộ: Kỉ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
  (TN&MT) - Ngày 30/3, Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Nam Bộ đã tổ chức Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ 2. Tại lễ kỷ niệm, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Đài KTTV khu vực Nam Bộ đã vinh dự được nhận thư chúc mừng của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà.
 • Công đoàn Bộ TN&MT: Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở
  (TN&MT) - Chiều 30/3, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, sơ kết công tác Quý I năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ông Dương Trung Thành Chủ tịch Công đoàn Bộ; bà Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ và ông Nguyễn Văn Triều, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ đồng chủ trì Hội nghị.
 • Lãnh đạo Bộ TN&MT tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023
  Ngày 30/3, tại trụ sở tiếp công dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023 của Bộ.
 • Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vấn đề về môi trường
  (TN&MT) - Đã từng trải qua giai đoạn kinh tế phát triển nhanh như Việt Nam, đối diện với những vấn đề về môi trường và đã vượt qua bằng việc điều chỉnh các chính sách quản lý. Từ kinh nghiệm đó, Hàn Quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam để đảm bảo đạt được các mục chung của toàn cầu” - Thứ trưởng Bộ Môi trường Hàn Quốc Kum Han Seung khẳng định.
 • Ngân hàng Thế giới xây dựng Khung đối tác quốc gia với Việt Nam
  (TN&MT) - Chiều ngày 28/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã tiếp và làm việc với bà Stefanie Stallmeister - Giám đốc Điều hành hoạt động Dự án Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Hai đoàn đã trao đổi về nhu cầu xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên môi trường trong thời gian tới.
 • Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao thích ứng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn
  (TN&MT) - Phát biểu tại Chương trình gặp mặt cán bộ đoàn các thời kỳ và Tọa đàm “Khát vọng tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ TN&MT tổ chức chiều 28/3, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành mong muốn trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Bộ cần tập trung thường xuyên trau dồi kỹ năng, kiến thức cho mỗi đoàn viên, thanh niên nhằm thực hiện mục tiêu “Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao thích ứng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn”.
 • Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
  (TN&MT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 40/NQ-CP 2023 về Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 • Sửa đổi chính sách lồng ghép thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP 26
  (TN&MT) - Từ nay đến năm 2025, Bộ TN&MT sẽ sửa đổi Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước, Luật Địa chất và khoáng sản, trong đó lồng ghép các nội dung thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26.
 • Hà Nội: Bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
  (TN&MT) - Ngày 23/3, tại quận Nam Từ Liêm, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc điều động ông Nguyễn Huy Cường, Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND Quận Nam Từ Liêm đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở.
 • Công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Cục Khoáng sản Việt Nam
  (TN&MT) - Chiều 20/3, tại Hà Nội, Cục Khoáng sản Việt Nam tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn Cục Khoáng sản Việt Nam và ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời Cục Khoáng sản Việt Nam. Ông Dương Trung Thành - Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT dự và trao Quyết định.
 • Ngành TN&MT cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp hướng tới kinh tế xanh
  (TN&MT) - Phát biểu tại phiên cấp cao Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF) sáng 19/3, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên khẳng định: Ngành tài nguyên và môi trường cam kết luôn lắng nghe, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong nước và ngoài nước để hoàn thiện cơ chế chính sách, nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
 • Bộ TN&MT hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023
  (TN&MT) - Bộ TN&MT vừa có Công văn gửi các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam đề nghị quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.
 • Thúc đẩy nghiên cứu biến đổi khí hậu phục vụ quá trình phát triển bền vững
  (TN&MT) - Ngày 17/3, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KHKTTV&BĐKH) đã tổ chức Hội thảo Khoa học thường niên lần thứ XXV với chủ đề “Thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số và khoa học mở trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững đất nước”.
 • Phổ biến các quy định pháp luật ứng phó BĐKH trong Luật Bảo vệ môi trường cho các tỉnh, thành miền Trung
  (TN&MT) - Sáng ngày 16/3, tại Đà Nẵng, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu trong Luật Bảo vệ môi trường” cho đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị ở khu vực miền Trung.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO