Bộ TN&MT lấy ý kiến 11 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Trường Giang - Hoàng Nghĩa | 15/04/2022, 14:19

(TN&MT) - Ngày 15/4, tại Lạng Sơn, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo trực tiếp lấy ý kiến về các nội dung của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đối với với 11 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc để trao đổi những nội dung của dự thảo Luật.

Ông Lê Thanh Khuyến, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, bà Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và ông Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chủ trì Hội thảo.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Tổng cục Quản lý đất đai; đại diện UBND tỉnh, Sở TN&MT 11 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái.

1(1).jpg
Ông Lê Thanh Khuyến, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai phát biểu khai mạc Hội thảo

Ông Lê Thanh Khuyến, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, Luật Đất đai là đạo luật rất quan trọng, tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh của đất nước nói chung, của từng địa phương nói riêng. Để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình hình mới, Quốc hội đã đưa dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội.

Ông Lê Thanh Khuyến đề nghị, các địa phương tập trung cho ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai tập trung vào các vấn đề như: thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; chính sách kinh tế, tài chính đất đai, giá đất; các nội dung mang tính đặc thù của từng địa phương như đất tôn giáo, tín ngưỡng, chế độ sử dụng một số loại đất, vấn đề tập trung, tích tụ đất nông nghiệp, hạn mức sử dụng đất…

Song song với quá trình xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi), thực hiện chủ trương chung của Chính phủ về tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, người dân và doanh nghiệp, Bộ TN&MT đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát các quy định của pháp luật đất đai để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành trong khi chờ sửa đổi toàn diện Luật đất đai.

Qua kết quả rà soát vướng mắc, chồng chéo, không đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật của các Bộ, ngành, địa phương, các vướng mắc, bất cập do địa phương phản ánh và ý kiến của cử tri, đại biểu Quốc hội, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Do đó, đề nghị các đại biểu cho ý kiến về các nội dung của dự thảo Nghị định này.

Ông Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua hơn 7 năm triển khai thực hiện Luật Đất đai 2013 với sự quan tâm giúp đỡ của Bộ TN&MT cùng các Bộ, ngành liên quan, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đạt nhiều kết quả khả quan. Tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 phù hợp với thực tế, đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại địa phương.

Qua đó, đã tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ và khả thi cho việc khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả đất đai, khai thác nguồn lực đất đai cho việc phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở đô thị; tạo điều kiện cho đất đai tham gia vào thị trường bất động sản; tạo ra những động lực mạnh mẽ cho phát triển đô thị, tăng đáng kể nguồn thu cho ngân sách, đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2(1).jpg
Ông Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Bên cạnh kết quả đạt được, trong thực tiễn triển khai Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn một số hạn chế như: Việc tổ chức thi hành pháp luật chưa thật tốt, làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Đặc biệt, vai trò của chính quyền cấp cơ sở trong việc chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

Nguồn lực về đất đai vẫn chưa thực sự được khai thác, phát huy đầy đủ và bền vững để trở thành nguồn nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn nhiều bất cập. Quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước, đất cho các dự án đầu tư… chưa chặt chẽ.

Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho một số dự án triển khai còn chậm, xác định giá đất sát giá thị trường rất khó khăn, có nơi chưa hợp lý, ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất; còn có vướng mắc liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất, cơ chế tạo quỹ đất, quy hoạch sử dụng, chuyển mục đích sử dụng đất rừng; quản lý đất nông nghiệp…, khó thực hiện bởi các quy định hiện hành.

4(1).jpg
Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai trình bày các nội dung cơ bản của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Do vậy việc triển khai Dự án sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013 là rất cần thiết, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ách tắc đối với Luật hiện hành, đồng thời, luật hóa một số Nghị định đã được thực tiễn chứng minh phù hợp và khắc phục các điểm chồng chéo giữa Luật Đất đai với các luật khác như: Bộ Luật Dân sự, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Đầu tư…

Tại Hội thảo, các đại biểu các đại biểu cơ bản nhất trí với Dự thảo Luật và cho rằng, các quy định cơ bản đã tháo gỡ những vướng mắc trên thực tiễn và tăng thẩm quyền cho địa phương, tuy nhiên, cần sửa đổi các Luật có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ. Đồng thời, tập trung thảo luận về các nội dung trong dự thảo và các vướng mắc trong triển khai thi hành pháp luật đất đai trong thời gian qua, qua đó, đề xuất các giải pháp giải quyết để hoàn thiện Dự thảo Luật.

3(2).jpg
Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, ông Lê Thanh Khuyến ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến của các đóng góp vào Dự thảo Luật và Dự thảo Nghị định. Ban soạn thảo, Tổ biên tập sẽ nghiên tiếp thu để hoàn thiện các Dự thảo Luật, đồng thời, đề nghị trên cơ sở tài liệu hôm nay, đề nghị các địa phương tiếp tục nghiên cứu gửi văn bản để tiếp tục hoàn thiện, nhất là Dự thảo Nghị định, qua đó, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc ở địa phương.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Dự án Luật Đất đai (sửa đổi): Phối hợp chặt chẽ, đánh giá kỹ lưỡng để hoàn thiện trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6
(TN&MT) - "Những Bộ có liên quan trực tiếp đến các nội dung đang còn vướng, còn 2 phương án hoặc những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần “họp sâu, bàn kỹ, lập luận cho đầy đủ để chúng ta có một dự thảo luật tốt nhất” - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chiều 28/9.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO