Bộ TN&MT gỡ vướng thực hiện Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản

Mai Đan | 22/12/2022, 13:13

(TN&MT) - Sáng 22/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về nội dung công tác thẩm định các báo cáo kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản và giải quyết một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn.

img_5343(1).jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, bà Trần Thị Thêm - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ TN&MT) cho biết: Về số lượng các báo cáo do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trình Bộ, có 9 báo cáo, trong đó, có 4 báo cáo của Đề án “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”; 2 báo cáo của Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế - xã hội” và 3 báo cáo về các đề xuất liên quan đến phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Ngày 14/10, tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp giữa các đơn vị gồm: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Văn phòng Bộ TN&MT. Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã trao đổi và thống nhất đề xuất trình tự thủ tục để báo cáo Bộ.

img_5320(1).jpg
Bà Trần Thị Thêm - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ TN&MT) báo cáo tại cuộc họp

Ngày 18/11, Vụ Kế hoạch - Tài chính có Phiếu trình giải quyết công việc trình Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên, trong đó, Dự thảo Công văn yêu cầu Tổng cục rà soát, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ căn cứ pháp lý đảm bảo cơ sở trình phê duyệt. Vụ Kế hoạch - Tài chính đề nghị Thứ trưởng tổ chức cuộc họp để nghe các đơn vị tham mưu báo cáo cụ thể rõ hơn những bất cập, tồn tại trong quy trình thực hiện hiện nay để có giải pháp và chỉ đạo đơn vị thực hiện cho đúng quy định việc thực hiện việc lập, trình phê duyệt đối với các báo cáo Đánh giá tiềm năng khoáng sản thuộc các đề án Chính phủ và các nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chỉ đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hoàn thiện hồ sơ, cơ sở pháp lý để Bộ xem xét thẩm định phê duyệt theo quy định. Đối với báo cáo sử dụng ngân sách địa phương, Thứ trưởng giao Tổng cục phê duyệt theo thẩm quyền.

Cũng tại cuộc họp, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã đề nghị Bộ giải quyết một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn. Ông La Thanh Long - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) cho biết: Ngày 2/3/2022, Bộ trưởng Bộ TN&MT có Quyết định ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ TN&MT. Trong quá trình thực hiện Quy chế, Tổng cục đã phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ TN&MT để thẩm định, trình phê duyệt báo cáo kết quả một số đề án, nhiệm vụ chuyên môn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, gặp một số vướng mắc về trình tự, thẩm quyền phê duyệt báo cáo kết quả.

Cụ thể, theo Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn, Bộ TN&MT phê duyệt kết quả và quyết toán nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành khi đề án, nhiệm vụ đầy đủ hồ sơ quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn. Để có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế này, đề án phải được phê duyệt, can in nộp lưu trữ để có xác nhận sản phẩm thực hiện của cơ quan quản lý lĩnh vực và có đầy đủ các sản phẩm theo quy định.

img_5381.jpg
Ông La Thanh Long - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) báo cáo tại cuộc họp

Trong khi đó, Thông tư 26/2019/TT-BTNMT quy định, phê duyệt báo cáo kết quả đề án Chính phủ thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (Bộ trưởng Bộ TN&MT phê duyệt theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ). Đề án, nhiệm vụ chuyên môn phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo kết quả mới đủ điều kiện can in, nộp lưu trữ địa chất. Mặt khác, công tác can in, nộp lưu trữ là một hạng mục trong dự toán kinh phí được quy định tại Thông tư 136/2017/TT- BTC, tức là phải hoàn thiện nội dung này, đề án, nhiệm vụ chuyên môn mới đủ điều kiện để quyết toán hoàn thành.

Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT quy định về việc giao nộp, thu nhận, lưu giữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu địa chất, khoáng sản quy định: Dữ liệu về địa chất, khoáng sản giao nộp “Báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản (Báo cáo địa chất).

Đồng thời, Báo cáo địa chất sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải được nộp vào Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất (nay là Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí Địa chất) thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

img_5255.jpg
Toàn cảnh cuộc họp

Từ các lý do trên, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị Bộ xem xét, chỉ đạo thực hiện theo 2 phương án. Cụ thể, phương án 1 là phê duyệt báo cáo kết quả đề án, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện theo quy định tại Thông tư 26/2019/TT-BTNMT. Phương án 2 là giao Tổng cục tổ chức Hội đồng thẩm định, phê duyệt Báo cáo kết quả đề án, nhiệm vụ chuyên môn, can in, nộp lưu trữ theo quy định; lập hồ sơ trình Bộ phê duyệt kết quả và quyết toán nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành theo Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn.

Về nội dung trên, Thứ trưởng Trần Quý Kiên yêu cầu, Tổng cục rà soát hoàn thiện cơ sở pháp lý, dự toán kinh tế, khối lượng công việc chất lượng báo cáo, con số tài nguyên theo đúng thực tế địa chất khoáng sản khu vực điều tra và các quy định hiện hành của ngành, sớm trình gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ TN&MT để tiến hành phê duyệt báo cáo.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đắk Lắk: Tận dụng giá trị đất nông nghiệp giúp giảm nghèo bền vững
Tỉnh Đắk Lắk có diện tích tự nhiên lớn thứ 4 cả nước, với hơn 13.000 km2, có nhiều tiềm năng, thế mạnh về phát triển nông nghiệp. Với diện tích đất nông nghiệp rộng lớn, màu mỡ, diện tích mặt nước nuôi trông thủy sản khá lớn và điều kiện khí hậu phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của đa số các loại cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là cây công nghiệp như: cà phê, cao su, tiêu, ca cao; cây ăn quả có giá trị như: sầu riêng, bơ, cây có múi, cây rừng, dược liệu.
Đừng bỏ lỡ
 • Yên Bái: Phát triển mô hình mới giúp người dân thoát nghèo
  (TN&MT) - Chính sách hỗ trợ thực hiện các dự án, mô hình mới mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp đã và đang được triển khai thực hiện, qua đó thúc đẩy những mô hình sản xuất nông nghiệp mới, giá trị kinh tế cao giúp người dân xoá đói, giảm nghèo. Xung quanh nội dung này phóng viên Báo TN&MT đã trao đổi với ông Nguyễn Đức Điển - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái.
 • Quảng Ngãi: Tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản để có sinh kế bền vững
  Mỗi năm, tỉnh Quảng Ngãi tiến hành thả hàng chục nghìn con giống thủy sản xuống các hồ, đập đã góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản. Người dân cũng tích cực tham gia bảo vệ, khôi phục nguồn lợi thủy sản nhằm có sinh kế bền vững.
 • Thanh tra nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản ở Lâm Đồng
  (TN&MT) - Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng vừa có Văn bản số 2450/STNMT-KS&TNN yêu cầu 14 doanh nghiệp được phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh cung cấp hồ sơ và báo cáo các nội dung về hoạt động khai thác khoáng sản để phục vụ công tác thanh tra của Thanh tra Bộ TN&MT.
 • Củ Chi (TP.HCM): Quản lý đất đai hiệu quả hướng tới phát triển bền vững
  (TN&MT) - Trong những năm qua, huyện Củ Chi đã có nhiều giải pháp nhằm quản lý, khai thác tài nguyên đất hiệu quả, đáp ứng kịp thời cho các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, nhờ sử dụng quỹ đất nông nghiệp theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững tại địa phương.
 • Bạc Liêu thực hiện hiệu quả Nghị quyết 24-NQ/TW: Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
  (TN&MT) - Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Nghị quyết 24-NQ/TW), tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về ứng phó BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT), góp phần phục vụ cho các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.
 • An Giang: Phê duyệt 21 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
  (TN&MT) - UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 1542/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
 • Đà Nẵng: Đề xuất nhiều ý tưởng về bảo đảm nguồn nước sinh hoạt
  Ngày 27/9, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị phổ biến kết quả nghiên cứu về nước sạch và các giải pháp xử lý nước sinh hoạt, biện pháp xử lý và rửa bồn chứa nước cho các hộ gia đình.
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Tây Nguyên về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Ngày 27/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với 16 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và Tây Nguyên về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Infogarphic: Điều chỉnh đối tượng được hỗ trợ đất sản xuất vùng đồng bào dân tộc
  Báo TN&MT xin giới thiệu với bạn đọc hiểu thêm về Thông tư 02/2023/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 21/8/2023 sửa đổi Thông tư 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó có sửa đổi đối tượng được hỗ trợ đất sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 • Góp ý Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi): Cần bổ sung thêm các quy định về bảo vệ tài nguyên nước
  Sáng 27/9, tại Hà Nội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy và Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì Hội thảo.
 • Hàng loạt các công trình lớn lo thiếu cát
  Nguồn đất, cát đắp nền khan hiếm, giá cao, cùng với thủ tục khai thác bị vướng khiến nhiều công trình giao thông trọng điểm bị lụt tiến độ.
 • Nghệ An: Lấn chiếm đất, chủ mỏ đá bị xử phạt 330 triệu đồng
  Công ty CP Xây dựng Văn Sơn là chủ mỏ đá Văn Sơn, xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu) vừa bị UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 330 triệu đồng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO