Bộ TN&MT cải cách thủ tục hành chính: Tiếp tục rà soát, “gỡ vướng”

Trường Giang | 30/09/2021, 11:47

(TN&MT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tiếp tục rà soát phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, tập trung chủ yếu vào thủ tục hành chính (TTHC). Theo đó, số lượng TTHC đề nghị bãi bỏ, đơn giản hóa là 153/178 (đạt 85%) số lượng TTHC lĩnh vực TN&MT.

Đề xuất cắt giảm 85% thủ tục hành chính

Bộ TN&MT vừa cho biết, trong quý III/2021, về đánh giá tác động TTHC, kết quả ban hành TTHC, Bộ đã dự thảo hồ sơ công bố TTHC mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ và đã được ký ban hành .

Theo đó, đã công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia 58 TTHC, cụ thể: 5 TTHC mới (trong đó có 4 TTHC thuộc thẩm quyền của Cảng vụ hàng không; 1 TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh); 51 thủ tục được sửa đổi, bổ sung (trong đó, có 1 thủ tục thuộc Bộ TN&MT thực hiện; 45 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (trong đó, có 23 thủ tục có Văn phòng Đăng ký đất đai, 11 thủ tục chưa có Văn phòng Đăng kí đất đai và 1 thủ tục áp dụng cho cả 2 trường hợp trên); 14 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và 1 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã) 2 thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm giải quyết của cấp huyện.

Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Bộ TN&MT.

Đặc biệt, Bộ cũng tiếp tục duy trì việc cung cấp thông tin các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ qua trang tin pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ; cơ sở dữ liệu quốc gia về Pháp chế; duy trì việc tiếp nhận, trả lời các vướng mắc về quy định pháp luật TN&MT nói chung và pháp luật về TN&MT liên quan đến doanh nghiệp vừa nhỏ và nói riêng.

Về giải quyết TTHC, trong quý III, tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận là 2.179 hồ sơ, trong đó, số tiếp nhận mới là 1.069 hồ sơ (trực tuyến là 539 hồ sơ, nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính 530 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua là 1.110 hồ sơ. Đã giải quyết 1.085 hồ sơ; trong đó, giải quyết đúng hạn 973 hồ sơ, quá hạn 112 hồ sơ, đang giải quyết là 1.094 hồ sơ…

Bên cạnh đó, Bộ cũng rà soát danh mục TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính và chuẩn hóa danh mục kết quả giải quyết TTHC để đẩy nhanh việc tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến tối thiểu 50% TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tiếp tục gỡ vướng cho người dân, doanh nghiệp

Bộ TN&MT cho biết, thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC và Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định, TTHC trọng tâm năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ theo kế hoạch đã phê duyệt.

Đồng thời, tiếp tục kiểm soát quy định TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh; dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thông qua việc đánh giá tác động; góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình cơ quan có thẩm quyền để bảo đảm việc ban hành quy định TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý, hiệu quả, đúng thẩm quyền.

Số lượng TTHC đề nghị bãi bỏ, đơn giản hóa trong các lĩnh vực đất đai là 12/16 TTHC, chiếm 70,5%; địa chất và khoáng sản 28/32 TTHC, chiếm 87,5%; tài nguyên nước 27/32 TTHC, chiếm 84,3%; lĩnh vực khí tượng thủy văn 8/8 TTHC, chiếm 100%; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo 25/25 TTHC, chiếm 100%;  lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý 1/3 TTHC, chiếm 33% ; môi trường 52/62 TTHC, chiếm 83,87%.

Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ  theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025...

Bài liên quan
 • Tổng cục Quản lý đất đai: Bước đầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến
  (TN&MT) - Trong những năm qua, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Triển khai thực hiện công tác này, hiện Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT) đang thí điểm triển khai Cổng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai, kết nối liên thông với Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Sáng 26/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với UBND 13 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ chuyển đổi nghề, ổn định sinh kế
  Ủy ban Dân tộc vừa ban hành Thông tư số 02/2023/TT-UBDT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số hoặc hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người dân.
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh Vùng ĐBSCL về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Quảng Ngãi: Không đạt kế hoạch thu ngân sách từ đất
  Nhiều năm liền, nguồn thu tiền sử dụng đất của Quảng Ngãi đạt rất thấp. Từ đầu năm đến nay, tiến độ thu tiền sử dụng đất chỉ mới đạt 25% kế hoạch đề ra (khoảng 415/1.645 tỉ đồng).
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Chiều 21/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với 14 tỉnh, thành phố khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Quy định mới về tách thửa đất
  (TN&MT) - Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa đất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND (Quyết định 44) quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.
 • Bộ TN&MT gỡ vướng về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên
  Ngày 21/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Yên về việc tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.
 • Nghị định 10/2023/NĐ-CP: Tháo gỡ nhiều vướng mắc
  (TN&MT) - Sau gần 4 tháng đi vào cuộc sống, Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã tháo gỡ nhiều vướng mắc, bất cập ở các địa phương, góp phần đưa đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội.
 • Nghị định 10/2023/NĐ-CP: Nghị định ra đời từ sự lắng nghe
  (TN&MT) - Trong những năm qua, Bộ TN&MT luôn xác định công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu của ngành tài nguyên và môi trường, trong đó có lĩnh vực đất đai, qua đó, góp phần tháo gỡ những bất cập, vướng mắc ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 • Quản lý đất đai ở Ba Tri: Vì mục tiêu phát triển bền vững
  (TN&MT) - Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, huyện Ba Tri (Bến Tre) đã tích cực nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, nhất là tăng cường phát huy nguồn lực, quản lý, sử dụng đất hiệu quả nhằm phục vụ chiến lược phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương. PV đã có cuộc trao đổi với ông Dương Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri xung quanh nội dung này.
 • Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất
  Trong trường hợp chính quyền địa phương không bố trí được đất sản xuất, thì hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ 1 lần chuyển đổi nghề. Mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/hộ để mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp, làm các ngành nghề khác hoặc được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề.
 • Phù Yên (Sơn La): Thu nộp ngân sách hơn 14 tỷ đồng từ đấu giá đất
  (TN&MT) - Sáng 18/9, tại Hội trường Chi cục thuế khu vực Phù Yên – Bắc Yên, UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất lần 2/2023 với 58 thửa đất tại 2 khu đô thị.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO