Bổ sung phụ lục các căn cứ pháp lý lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

Mai Đan | 18/07/2022, 21:09

(TN&MT) - Chiều 18/7 tại Hà Nội, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên về công tác lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

img_9131(1).jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Ông Trần Mỹ Dũng - Vụ trưởng Vụ Địa chất (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) đã trình bày những nội dung chính của Quy hoạch, gồm: Quá trình lập Quy hoạch; căn cứ lập Quy hoạch; nội dung Quy hoạch; các giải pháp thực hiện Quy hoạch; kết luận, kiến nghị.

Theo ông Trần Mỹ Dũng, Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng tuân thủ theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật Khoáng sản 2010 và Quyết định số 2183/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1191/QĐ-BTNMT ngày 15/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quy hoạch đã đã phân tích đánh giá cơ sở pháp lý và tài liệu thực tế địa chất khoáng, nhu cầu sử dụng thông tin địa chất, khoáng sản của các ngành, lĩnh vực, địa phương làm cơ sở đề xuất “Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” với 3 nhóm nhiệm vụ gồm 82 Đề án, trong đó, 21 Đề án dự kiến cho giai đoạn 2021 – 2025, 30 Đề án cho giai đoạn 2026 – 2030 và 31 Đề án cho giai đoạn 2031 – 2050.

Quy hoạch đã đề xuất 7 nhóm giải pháp tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả của Quy hoạch.

img_9138(1).jpg
Quang cảnh cuộc họp

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên và đại diện các đơn vị thuộc Bộ có liên quan đã nhất trí với các nội dung trong dự thảo Quy hoạch. Thứ trưởng đánh giá dự thảo đã sắp xếp các đầu mục và hình thức trình bày tương đối phù hợp và Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương góp ý cho dự thảo Quy hoạch

Tuy vậy, theo Thứ trưởng, Tổng cục cần bổ sung một phụ lục các căn cứ pháp lý lập Quy hoạch gồm: Nghị quyết số 02-NQ/TW về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các Chiến lược khoáng sản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO