Bộ Công an hướng dẫn triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Khánh Ly | 14/12/2022, 14:52

(TN&MT) - Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn trong công an nhân dân. Hội nghị tập trung phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời, làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai tại Công an đơn vị, địa phương thuộc 63 tỉnh/thành phố.

Theo Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe của người dân là mục tiêu hàng đầu, “quyết không đánh đổi môi trường để lấy lợi ích kinh tế”. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã thể chế hóa các quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường, trong đó, xác định trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi người dân đối với công tác bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

0b9a2320.jpg
Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Đối với lực lượng CAND, tại Khoản 2 điều 167 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã quy định rất rõ trách nhiệm của lực lượng CAND với 3 nhóm nhiệm vụ mà Bộ Công an có trách nhiệm tổ chức thực hiện đó là: Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại các đơn vị, các hoạt động công tác của lực lượng CAND theo quy định của pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực môi trường và là lực lượng nòng cốt trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Để việc tổ chức quán triệt nhiệm vụ triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản liên quan trong CAND có hiệu quả, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản liên quan, nhất là các lực lượng tham gia trực tiếp vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường và bảo vệ môi trường.

img_9297(1).jpg
Ông Nguyễn Hưng Thịnh - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) chia sẻ về những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020

Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh phòng ngừa tội phạm về môi trường; chủ động xây dựng kế hoạch để huy động các lực lượng tham gia xử lý, ứng phó với thiên tai hiểm họa liên quan đến môi trường.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường và triển khai thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường trong CAND, Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế - đơn vị Thường trực Bộ Công an tham mưu thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong CAND chia sẻ: Lực lượng CAND là lực lượng nòng cốt trong đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, có vai trò rất quan trọng đối với công tác bảo vệ môi trường (BVMT).

Thời gian qua, triển khai công tác quản lý Nhà nước về BVMT trong CAND, Bộ Công an đã từng bước hình thành và kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện nhiệm vụ BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu của lực lượng CAND từ cơ quan Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý quan trọng cũng đã được xây dựng, làm căn cứ để triển khai công tác BVMT trong toàn lực lượng. Bộ cũng đã tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên sâu nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ BVMT, ứng phó với thiên tai.

Bên cạnh đó, tổ chức các đoàn kiểm tra công tác BVMT định kỳ, đột xuất; tổ chức điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường đối với một số lĩnh vực đặc thù và triển khai các giải pháp, mô hình BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu trong CAND. Xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn thải và hiện trạng môi trường của ngành Công an tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia. Xây dựng, ban hành các kế hoạch, chương trình hành động BVMT ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Công an.

img_9288.jpg
Hội nghị kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tại Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chia sẻ về những điểm mới trong Luật Bảo vệ môi trường 2020, ông Nguyễn Hưng Thịnh Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) cho biết, Luật có nhiều nội dung liên quan đến trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân. Cụ thể, bên cạnh trách nhiệm quản lý Nhà nước về tổ chức thực hiện pháp luật về BVMT trong hoạt động của ngành, lực lượng Công an nhân dân còn tham gia bảo vệ môi trường đất, thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép môi trường; thanh tra, kiểm tra và bảo đảm cơ chế phối hợp giữa lực lượng cảnh sát với các lực lượng khác liên quan; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường… đối với các công trình, dự án, hoạt động đặc thù của ngành Công an.

Những điểm mới trong Luật cần lưu ý đối với lực lượng công an nhân dân như: Quy định về đảm bảo quyền và lợi ích của cộng đồng dân cư khi tham gia các hoạt động BVMT; thay đổi phương thức quản lý môi trường đối với dự án đầu tư theo các tiêu chí môi trường; bổ sung nhiều giải pháp bảo vệ các thành phần môi trường, đặc biệt là môi trường không khí, nước; thúc đẩy phân loại rác tại nguồn; thẩm quyền quản lý Nhà nước; thị trường các-bon; bảo vệ di sản thiên nhiên phù hợp với pháp luật quốc tế; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn…

Tại Hội nghị, Công an đơn vị, địa phương tập trung tham luận làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong triển khai các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và phương hướng, giải pháp triển khai có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trong lực lượng CAND.

0b9a2409.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trên cơ sở các ý kiến, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị, Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an phối hợp với Cục Y tế nghiên cứu, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và công tác bảo vệ môi trường trong CAND.

Cục Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an kiến nghị, sửa đổi bổ sung một số quy định để đảm bảo việc tổ chức triển khai Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn có hiệu quả; phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với công tác đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trong CAND; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của Công an các đơn vị, địa phương. Kịp thời tổng hợp thông tin, báo cáo lãnh đạo Bộ phương án xử lý, khắc phục các hạn chế, thiếu sót.

Đối với Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý nghiêm tội phạm vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời, tăng cường tổ chức tập huấn cho cán bộ chiến sĩ và Công an các địa phương để việc triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu quả.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • Văn Yên (Yên Bái): Sâu rộng phong trào bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Yên (Yên Bái) vừa tổ chức Lễ phát động Phong trào “Mỗi người - Mỗi ngày một việc, góp phần làm sạch môi trường”, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân.
 • Hà Tĩnh: Chặn ô nhiễm từ thuốc bảo vệ thực vật
  (TN&MT) - Nông nghiệp đã và đang chiếm ưu thế về thu hút lực lượng lao động trên địa bàn Hà Tĩnh, nhất là ở khu vực nông thôn. Song song đó làm gia tăng nhiều sức ép lên môi trường, yêu cầu cần triển khai các giải pháp để chủ động kiểm soát, đặc biệt là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong sản xuất.
 • Công nghệ cao - giải pháp đột phá cho dự báo thiên tai
  (TN&MT) - Những năm qua, để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), ngành khí tượng thủy văn (KTTV) luôn chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai. Mục tiêu chung là giảm nhẹ rủi ro thiên tai, phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên phạm vi cả nước.
 • Thông tin KTTV: Đầu vào quan trọng của các hoạt động kinh tế - xã hội
  (TN&MT) - Nắm bắt thông tin KTTV giúp con người chủ động hơn trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, là điều kiện đảm bảo để quá trình phát triển hạn chế được các rủi ro từ thời tiết, khí hậu. Vì vậy, thông tin KTTV được đánh giá là đầu vào quan trọng của các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
 • Niềm tự hào của người “bắt bệnh trời”
  (TN&MT) - Đầu năm 2023, GS. TSKH. Nguyễn Đức Ngữ - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV đã vinh dự được nhận Huân chương Độc lập. Ông đón nhận niềm vinh dự này tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 lĩnh vực KTTV vào đầu tháng 1 năm nay.
 • Ngày 23/3, nắng nóng ở hầu hết các vùng
  Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, dự báo thời tiết hôm nay (23/3), hầu hết khu vực trên cả nước sẽ nắng nóng, một số nơi nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.
 • Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cảnh báo dự báo thiên tai: Tạo bước đột phá đổi mới
  (TN&MT) - Đó là mong muốn của Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV (Bộ TN&MT) Trần Hồng Thái tại Hội thảo khoa học Dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng, thủy văn phục vụ công tác phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội diễn ra chiều 22/3 tại Hòa Bình.
 • Tái hoang dã để rừng là mái nhà của muôn loài
  (TN&MT) - Tái hoang dã, thông qua việc tái thả các loài động vật hoang dã vào môi trường sống ban đầu của chúng, là một trong những cách tiếp cận mới giúp khôi phục các loài động vật hoang dã tại Việt Nam trong ngắn và trung hạn.
 • Thừa Thiên Huế: Phát triển kinh tế luôn song hành với bảo vệ môi trường
  Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tăng cường phổ biến Luật Bảo vệ Môi trường (BMVT) đến người dân, qua đó nâng cao kiến thức, giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Để rõ hơn về vấn đề này, Báo TN&MT có cuộc trao đổi với ông Lê Bá Phúc (ảnh) – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Bình Thuận: Nâng cao các giải pháp ứng phó BĐKH, giảm thiệt hại tới mức thấp nhất
  Những năm gần đây, trước tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH), làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống dân sinh, tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại, nhất là đối với các vùng dễ bị tổn thương, giúp địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
 • Dự báo, cảnh báo dựa trên tác động: Thực tiễn và thách thức
  (TN&MT) - Hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới (23/3), sáng 22/3, tại TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) phối hợp với Trung tâm Phòng chống thiên tai Châu Á (ADPC) tổ chức Hội thảo quốc tế Dự báo, cảnh báo dựa trên tác động “Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau”.
 • Dự báo thời tiết ngày 22/3, cả nước nắng nóng
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, ngày 22/3, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Nam Bộ chiều tối mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 • Hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé
  (TN&MT) - Trong những năm qua, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) rừng không chỉ giúp người dân nâng cao ý thức trong bảo vệ rừng mà còn góp phần tăng thu nhập, tạo động lực để người dân gắn bó, bảo vệ rừng, từng bước thay đổi nhận thức của người dân về vai trò và tác dụng của rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng, cải thiện môi trường sống.
 • Lào Cai tập huấn ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi gà
  (TN&MT) - Ngày 21/3, Ban Quản lý Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế" phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn “ứng dụng đệm lót sinh học dày trong chăn nuôi gà” cho 60 chủ trại các xã trong địa bàn huyện Bảo Thắng( Lào Cai).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO