Bình Dương: Nâng cao hiệu quả công tác thanh, kiểm tra về tài nguyên và môi trường

Tường Tú | 11/04/2023, 09:13

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT Bình Dương đã và đang chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giúp địa phương thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Giải quyết kịp thời

Theo Sở TN&MT Bình Dương, căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT đã xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 theo định hướng giảm số lượng các đơn vị được thanh tra, kiểm tra để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động ổn định, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Sở TN&MT cũng đã luôn cố gắng đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc, đảm bảo hoàn thành công việc và chương trình theo kế hoạch đã đề ra.

5.jpg

Sở TN&MT Bình Dương có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương.

Theo đó, công tác thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại về tài nguyên và môi trường đều được Sở TN&MT Bình Dương thực hiện nhanh chóng, kịp thời và đúng trình tự thủ tục quy định pháp luật. Đối với các đơn vị thực hiện công tác giải quyết khiếu nại cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ với Sở TN&MT để tập trung xử lý các nội dung khiếu nại, tố cáo. Qua đó, góp phần hạn chế công dân có đơn khiếu nại nhiều lần.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở TN&MT với Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành tập trung, kiên quyết và linh hoạt của Lãnh đạo Sở TN&MT nên công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân đã đạt chỉ tiêu do UBND tỉnh đề ra năm 2022. Trong đó, việc tiếp dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Qua đó, giúp cho người dân hiểu, tuân thủ các quy định của pháp luật, tạo niềm tin vào cách giải quyết của cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Cùng với đó, công tác giải quyết đơn khiếu nại, phản ánh của cử tri cũng đã kịp thời, đảm bảo đúng trình tự thủ tục, hợp tình, hợp lý và chất lượng ngày càng cao, đáp ứng nguyện vọng của người dân. Việc kịp thời, thường xuyên hướng dẫn, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức ngành TN&MT và doanh nghiệp đã nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, công chức tại cơ sở, nhận thức của doanh nghiệp trong việc chấp hành tốt các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Trong thời gian tới, để góp phần nâng cao hiệu quả công tác thanh, kiểm tra về tài nguyên và môi trường, ngoài việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ kiểm tra tình hình thực tế đối với cấp huyện, cấp xã nhằm đảm bảo có sự hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời về công tác quản lý của ngành TN&MT. Đồng thời, tăng cường thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo giữa Bộ ngành, giữa ngành TN&MT với các ngành khác và địa phương để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao”.
Bà Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương

Sở TN&MT Bình Dương cũng đã hoàn thành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 với 183 đơn vị được thanh, kiểm tra. Kết quả đã chỉ ra các thiếu sót trong thực hiện các quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp. Sở TN&MT còn tăng cường hướng dẫn, giúp doanh nghiệp hiểu và tuân thủ các quy định của pháp luật, từ đó nâng cao nhận thức của doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định pháp luật, có tác dụng tốt trong việc phòng ngừa sai phạm, giữ gìn kỷ cương, nâng cao hiệu lực trong việc thực thi chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Mới đây, Công an tỉnh Bình Dương và Sở TN&MT Bình Dương đã ký kết và triển khai Quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Trong đó, hai cơ quan này sẽ phối hợp thực hiện bảo đảm có sự thống nhất trong công tác quản lý về tài nguyên và môi trường, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra được chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật, đồng thời giảm thiểu tối đa sự phiền hà, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Hiện tại, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong quý 2 và quý 3/2023 theo tiến độ đề ra. Trong đó, việc triển khai Kế hoạch thanh, kiểm tra cũng sẽ mang tính chủ động, đảm bảo đi vào trọng tâm, trọng điểm, nhằm kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý về tài nguyên và môi trường của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, từ đó nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; góp phần giúp địa phương thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đảm bảo hiệu quả

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động ổn định, Sở TN&MT Bình Dương đã ban hành Quyết định số 1360 ngày 15/12/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 với định hướng giảm số lượng đơn vị được thanh tra, chủ yếu tập trung thanh tra, kiểm tra các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục tham gia đầy đủ các buổi tiếp dân tại Phòng tiếp dân của UBND tỉnh, xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại và yêu cầu của công dân. Đồng thời, giải quyết các vụ việc đang xử lý và khẩn trương tham mưu ban hành kết luận đối với các đơn vị đã kiểm tra theo đúng quy định, đảm bảo thực hiện công tác thanh, kiểm tra phải theo đúng trình tự, thủ tục đã công bố đúng với quy trình ISO và các biểu mẫu thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm về tài nguyên và môi trường.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả việc giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường trong cộng đồng; triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra; tham gia làm việc và cung cấp hồ sơ cho Đoàn Kiểm toán Nhà nước về chuyên đề Quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương cho hay: Để tiến tới hoàn thành tốt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, ngoài việc yêu cầu thực hiện nghiêm nội quy của cơ quan, Sở TN&MT còn chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở TN&MT nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ thanh tra trong công tác thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Thanh tra Sở TN&MT Bình Dương tăng cường công tác thanh, kiểm tra và sắp xếp hồ sơ thanh, kiểm tra theo đúng trình tự, thủ tục đã công bố đúng với quy trình ISO và các biểu mẫu thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm. Đồng thời, bàn giao, chuyển hồ sơ đã hoàn thiện đến Trung tâm Công nghệ thông tin và Lưu trữ TN&MT theo đúng quy định; tăng cường phối hợp với các phòng chuyên môn nhằm thực hiện Kế hoạch thanh, kiểm tra 2023, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Trong đó, tập trung thanh, kiểm tra đối với các dự án chậm triển khai thực hiện; các khu dân cư có khiếu kiện, khiếu nại; chôn lấp, xử lý chất thải trái quy định; nước thải chưa qua xử lý đạt quy chuẩn; khai thác khoáng sản trái phép; sử dụng đất đai lãng phí, kém hiệu quả. Đồng thời, tăng cường thanh tra trách nhiệm, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của đội ngũ công chức, viên chức; xử lý dứt điểm một số tồn tại theo các kết luận của các Đoàn Kiểm toán Nhà nước và Đoàn Thanh tra.

Ngoài ra, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục; thanh, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, quyết định xử phạt hành chính. Đồng thời, Sở TN&MT tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng quy trình ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015 vào giải quyết các thủ tục hành chính và các công việc của Sở TN&MT; rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường...

Bài liên quan
 • Công bố Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2022
  (TN&MT) - Sáng 15/12, tại TP. Thủ Dầu Một, Sở TN&MT tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ công bố Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2022, công bố Quyết định 40 doanh nghiệp (DN) được UBND tỉnh Bình Dương công nhận Sách Xanh và trao Bằng khen cho 30 DN xuất sắc nhất trong tổng số 40 DN được ghi tên vào Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2022. Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương đã đến dự và chỉ đạo buổi lễ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
 • Hoàn thiện Dự thảo Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW
  (TN&MT) - Ngày 26/9, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp Hoàn thiện Dự thảo Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Nghị quyết 24 - NQ/TW).
 • Ngành TN&MT Điện Biên: 20 năm xây dựng và phát triển
  (TN&MT) - Trong 20 năm xây dựng và phát triển, Ngành TN&MT tỉnh Điện Biên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước; khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu.... Ngành đã từng bước khắc phục khó khăn, tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các nguồn tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường góp phần tăng trưởng kinh tế và thu hút nguồn đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
 • Bộ TN&MT rà soát TTHC tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản
  (TN&MT) - Sáng 25/9, Cục Khoáng sản Việt Nam báo cáo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên về nội dung hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản.
 • Kinh tế tuần hoàn - giải pháp tốt nhất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tách rời ô nhiễm
  (TN&MT) - Đó là nhận định của TS. Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ TN&MT tại Tọa đàm “Báo chí, truyền thông đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển xanh” được tổ chức vào ngày 23/9 tại TP.HCM.
 • Sở TN&MT An Giang: Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm 2023
  (TN&MT) - Sở TN&MT tỉnh An Giang hiện đang tập trung triển khai các giải pháp để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong năm 2023, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang. Để hiều rõ hơn về vấn đề này, Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Võ Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang.
 • Đoàn thanh niên Bộ TN&MT tham gia Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc
  (TN&MT) - Sáng 17/9, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 4 trên phạm vi toàn quốc, hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn” và tổ chức điểm cấp Trung ương tại tỉnh Phú Yên.
 • Quảng Ninh có tân Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
  (TN&MT) - Hội đồng thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quản lý vừa tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Văn hóa và Thể thao.
 • Làm cho thế giới sạch hơn từ những hành động nhỏ
  (TN&MT) - Ngày 16/9, tại Bắc Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.
 • Kỷ niệm 20 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại Ninh Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa dự buổi lễ. Cùng dự Lễ còn có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.
 • Thứ trưởng Lê Minh Ngân dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị
  (TN&MT) - Chiều 15/9, Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở (16/9/2003 - 16/9/2023). Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã đến dự Lễ kỷ niệm.
 • Phổ biến công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại Đà Nẵng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Tập huấn nghiệp vụ “Quản lý Nhà nước về Bảo vệ môi trường” cho cán bộ các Bộ, ngành và một số địa phương.
 • Việt Nam - Hàn Quốc: Tăng cường hợp tác trong giảm phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường carbon
  (TN&MT) - Sáng 15/9, bên lề Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4 năm 2023, Thứ trưởng Bộ TN&MT, ông Lê Công Thành đã có buổi tiếp xã giao ông Lim Sang Jun, Thứ trưởng Thường trực Bộ Môi trường Hàn Quốc. Tại buổi tiếp, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giảm phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường carbon.
 • TP.HCM sẽ thực hiện thành công kế hoạch tăng trưởng xanh
  (TN&MT) - Sáng 15/9, phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4, năm 2023 với chủ đề “Tăng trưởng xanh - Hành trình hướng tới phát thải ròng bằng 0”, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành tin tưởng, TP.HCM sẽ thực hiện thành công kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh đã đặt ra.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO