Bỉm Sơn (Thanh Hóa): Hơn 6.300 ha đất được phê duyệt quy hoạch

Thu Thủy | 05/09/2021, 14:56

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tại thị xã Bỉm Sơn với tổng diện tích tự nhiên là 6.386,17 ha.

Tại Quyết định số 3390/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Bỉm Sơn. Tổng diện tích quy hoạch là 6.386,17 ha, trong đó: Nhóm đất nông nghiệp 1.835,56 ha; nhóm đất phi nông nghiệp 4.000,37 ha, nhóm đất chưa sử dụng 550,24 ha.

Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Bỉm Sơn với tổng diện tích là 6.386,17 ha

Quyết định nêu rõ: UBND thị xã Bỉm Sơn có trách nhiệm căn cứ quy hoạch sử dụng đất được duyệt, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng hoặc đất có rừng tự nhiên để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, HĐND tỉnh chấp thuận theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất của thị xã, tỉnh.

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt; thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về sử dụng đất. Kiên quyết không giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất theo thẩm quyền đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tham mưu quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. Tính chính xác, sự phù hợp của chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng của từng loại đất được thẩm định và chấp hành quy định của pháp luật, liên quan đến không gian sử dụng đất trong quy hoạch được thẩm định, phê duyệt.

Hằng năm, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất của thị xã theo đúng tiến độ, đảm bảo đúng chất lượng và thời gian theo quy định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Bài liên quan
  • Thanh Hóa: Tăng cường quản lý cấp Giấy CNQSD đất
    (TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 8741/ UBND-NN về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Nhiều chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai góp phần xóa đói giảm nghèo
(TN&MT) - Trên cơ sở định hướng tại các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Luật Đất đai năm 2013 đã có nhiều quy định quan trọng trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp nói chung, trong đó có thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp nói riêng nhằm hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO