BHXH tỉnh Trà Vinh: Triển khai hiệu quả, quyết liệt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao

Phương Linh | 22/11/2022, 17:09

Để hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2022 cũng như thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, theo ông Bùi Quang Huy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Trà Vinh, các phường, xã, ban, ngành trên địa bàn tỉnh cần nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).

Quyết liệt triển khai công tác BHXH, BHYT

Báo cáo của BHXH tỉnh Trà Vinh cho hay, tính đến tháng 10/2022 toàn tỉnh đã khai thác phát triển mới 129 đơn vị với 1.614 lao động tham gia BHXH bắt buộc; số tham gia BHYT hộ gia đình tăng 99.993 (279.367/ 179.374) người so với năm 2021.

1.jpeg

Tuyên truyền cho hộ tiểu thương buôn bán tại chợ P7 - TP Trà Vinh

Tỷ lệ người tham gia BHXH so với lực lượng lao động của tỉnh là 14,3% (86.725/606.534) đạt 90,56% so chỉ tiêu UBND tỉnh giao (15,79%).

Bên cạnh đó, độ bao phủ BHYT so dân số của tỉnh là 80,57% (820.747/1.018.635), đạt 89,45% chỉ tiêu UBND tỉnh giao (90,08%).

Đáng chú ý, tính đến tháng 10/2022 toàn tỉnh có 1.770/1863 đơn vị đăng ký giao dịch điện tử, đạt tỷ lệ 95,01% so với tổng số đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

Duy trì và tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Tính đến tháng 10/2022 có 97,88% đơn vị phát sinh chế độ ngắn hạn thực hiện giao dịch điện tử.

Ngoài ra, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm, BHXH tỉnh Trà Vinh luôn bám sát mục tiêu đổi mới toàn diện, thực hiện linh hoạt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh Bùi Quang Huy cho hay, công tác giải quyết hưởng các chế độ BHXH cho người lao động bảo đảm kịp thời, đúng theo quy định pháp luật BHXH, hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Cạnh đó, với quyết tâm thu hồi nợ BHXH, BHXH tỉnh quyết liệt đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra.

Tính đến ngày 31/10/2022, đã thanh tra, kiểm tra tại 177/164 đơn vị, đạt 107,93%. Kết quả thanh tra, kiểm tra đã truy đóng 86 lao động chưa đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN với số tiền hơn 313 triệu đồng; truy thu do đóng thiếu mức lương của 283 lao động với tổng số tiền hơn 430 triệu đồng;

Cũng qua thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN, đã lập 1 biên bản vi phạm hành chính về hành vi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, tập hợp hồ sơ chuyển UBND tỉnh xử phạt 150 triệu đồng và đơn vị đã thực hiện quyết định xử phạt.

Báo cáo cũng cho thấy, dù tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng BHXH tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên thỉnh thị ý kiến chỉ đạo của BHXH Việt Nam, tham mưu kịp thời cho tỉnh ủy, UBND tỉnh trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã quyết liệt triển khai công tác BHXH, BHYT, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bắt đầu hồi phục lại và từng bước đi vào hoạt động, việc giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHTN cho người lao động được thực hiện kịp thời, đúng quy định; hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, qua đó giúp doanh nghiệp, người lao động khắc phục một phần khó khăn khi phải ngừng sản xuất kinh doanh, mất việc làm do dịch bệnh.

Người dân tham gia BHYT được khám chữa bệnh (KCB) và đảm bảo quyền lợi theo đúng quy định; đa số các cơ sở KCB về cơ bản đã kiểm soát tốt chi phí KCB BHYT.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, BHYT tiếp tục được đẩy mạnh; các dịch vụ công trực tuyến về BHXH, BHYT được triển khai và khai thác theo đúng yêu cầu của Chính phủ.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia

giam-doc-bhxh-tinh-tra-vinh.jpg

Ông Bùi Quang Huy, Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh

Để đạt được chỉ tiêu đề ra cho năm 2022, trong gần 2 tháng cuối còn lại của năm, ngoài nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ được giao, trong 2 tháng cuối năm 2022, theo ông Huy, BHXH tỉnh Trà Vinh tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm.

Theo đó, cơ quan BHXH tỉnh Trà Vĩnh sẽ bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, tỉnh ủy, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, quyết liệt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao;

Phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn, các ấp, khóm thực hiện đồng bộ các nhóm giải phát triển người tham gia, gia tăng độ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022.

Bên cạnh đó, chủ động nắm bắt, đánh giá những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, nhằm đánh giá, phân tích để kịp thời có phương án, giải pháp chỉ đạo, điều hành "từ sớm, từ xa" với những vấn đề phát sinh trong thực tiễn; phân công lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; hành động đúng đắn, kịp thời, quyết liệt, thống nhất, xuyên suốt; nâng cao năng lực thích ứng, phát huy tư duy sáng tạo, đổi mới và linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt phù hợp với đặc điểm từng địa phương, tâm lý từng ấp, xã, khóm.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN; Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT đúng theo quy định.

BHXH tỉnh Trà Vinh cũng nhấn mạnh, sẽ tiếp tục thẩm định hồ sơ cấp mới sổ BHXH cho người lao động, chốt sổ để giải quyết kịp thời các chế độ cho người tham gia BHXH, BHYT; Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT.

Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các biện pháp để quản lý quỹ an toàn, tăng trưởng bền vững, hiệu quả; vừa kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả, tối ưu Quỹ BHXH, BHTN, BHYT, đảm bảo quyền lợi người tham gia. Phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ người thụ hưởng.

Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó chú trọng công tác thanh tra đột xuất đối với các đơn vị chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài; công khai các đơn vị nợ trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định; củng cố và hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan Công an thực hiện truy tố theo luật định.

Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội về chính sách BHXH, BHYT, về ứng dụng VssID,… tới người lao động và Nhân dân, vận động người lao động và Nhân dân tích cực, chủ động tham gia BHXH, BHYT để đảm bảo an sinh cho bản thân và gia đình…

Bài liên quan
 • BHXH tự nguyện - Chính sách an sinh xã hội nhân văn cho lao động phi chính thức
  Theo ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, BHXH tự nguyện là chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn, tạo điều kiện cho lao động phi chính thức được tham gia vào lưới an sinh để khi hết tuổi lao động có cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí để đảm bảo cuộc sống và chăm sóc sức khỏe.

(0) Bình luận
Nổi bật
Ngày 10/12 sẽ diễn ra Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022
(TN&MT) - Ngày 28/11, tại Hà Nội, đã diễn ra Chương trình Họp báo Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 do Ủy ban Dân tộc tổ chức . Theo đó, ngày 10/12 tới, tại Hà Nội sẽ diễn ra Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022
Đừng bỏ lỡ
 • Thanh Hóa triển khai các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm y tế
  10 tháng năm 2022, tỉnh Thanh Hóa có 3.195.168 người tham gia bảo hiểm y tế, giảm 47.522 người so với năm 2021 và đạt 95,95% kế hoạch được giao.
 • Dồn lực để đạt chỉ tiêu phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội
  Cận kề những ngày cuối năm, các đơn vị của ngành Bảo hiểm xã hội đã và đang dồn lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm đạt các chỉ tiêu về phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như thu hồi các khoản nợ của bảo hiểm.
 • Phú Yên: Một người đàn ông bị đá lở đè tử vong
  Nạn nhân là ông Huỳnh Tấn Hải (SN 1974), trú ở thôn Bàn Nham, xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa. Khi xảy ra tai nạn, ông Hải đang thao tác kỹ thuật chẻ đá xây dựng từ những tảng đá tự nhiên tại khu vực Nghĩa trang Gò Vông thì bất ngờ một tảng đá đổ sập đè vào người.
 • Quảng Ninh: Tặng Bằng khen cho học sinh lớp 7 cứu người bị nạn
  (TN&MT) - Một học sinh lớp 7 dũng cảm cứu cụ ông bị ngã ở đường ray đúng lúc đoàn tàu chở than đang lao tới ở TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã được tặng Bằng khen và Giấy khen.
 • Quảng Trị: Hơn 8.000 lượt khách đến với đảo Cồn Cỏ trong 11 tháng đầu năm
  Ngày 29/11, UBND huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) cho biết, năm 2022, du lịch huyện đảo Cồn Cỏ đã từng bước được khôi phục trở lại và tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, lượng khách tham quan đảo ngày càng đông.
 • Hấp dẫn, thú vị chợ đêm Cầu ngói Thanh Toàn
  Phiên chợ đêm với nhiều hoạt động hấp dẫn, độc đáo diễn ra tại Cầu ngói Thanh Toàn- cây cầu đã tồn tại gần 250 năm tuổi, đặc biệt có kêu gọi thông điệp “không túi ni lông”, qua đó cũng góp phần thu hút khách, đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên – Huế.
 • Cần hành động... tức thì
  (TN&MT) - Mạng xã hội phát triển với nhiều loại hình đang là đất diễn phong phú của các đối tượng buôn bán những mặt hàng từ động vật hoang dã (ĐVHD) ngày càng rầm rộ và tinh vi.
 • Triển lãm “Sản phẩm sơn mài Việt Nam”
  Ngày 28/11, triển lãm “Sản phẩm sơn mài Việt Nam” chính thức khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông và Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến.
 • Thanh Hà và Quốc Thiên ngọt ngào trong đêm nhạc “Tháng năm bên nhau”
  Là những giọng ca trữ tình truyền cảm, quyến rũ được nhiều khán giả yêu mến, Thanh Hà, Quốc Thiên cùng khách mời Phương Uyên đã đem đến đêm nhạc Soul of the Forest “Tháng năm bên nhau” những ca khúc thật ngọt ngào, lãng mạn.
 • Sơn La: Ký cam kết với hơn 200 lái xe không chở quá khổ, quá tải dịp cao điểm cuối năm
  (TN&MT) - Chiều 27/11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức tuyên truyền, trang bị kiến thức về trật tự an toàn giao thông, ký cam kết chấp hành pháp luật về TTATGT đường bộ cho hơn 200 lái xe chở nông sản của Công ty CP Mía đường Sơn La.
 • Du lịch xanh – Thác Mây
  Phát triển du lịch xanh Thác Mây là mục tiêu bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng tại xã miền núi Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.
 • Kỷ luật các lãnh đạo và đảng viên thuộc Đảng ủy CDC Quảng Trị
  Ngày 26/11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị có kết luận về việc Đảng ủy CDC Quảng Trị có khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo mua sắm, sử dụng sinh phẩm, bộ xét nghiệm phòng, chống COVID-19.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO