Bến Tre: Quản lý tài nguyên, phát triển bền vững kinh tế biển

Bạch Thanh | 18/08/2022, 14:35

(TN&MT) - Để thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, Sở TN&MT Bến Tre giữ vai trò là cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức tuyên truyền về chương trình hành động thực hiện chiến lược biển; đồng thời, lồng ghép các mục tiêu, chương trình, dự án thúc đẩy phát triển kinh tế biển vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm tại địa phương.

Bến Tre có chiều dài bờ biển 65km trải dài trên 3 huyện ven biển: Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú, có 11 xã ven biển thuộc vùng bờ của tỉnh. Thời gian qua, tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển Bến Tre tiếp tục có sự phát triển mạnh, tập trung chủ yếu vào hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản, phát triển năng lượng điện gió, đầu tư cơ sở hạ tầng về giao thông, khu công nghiệp, khu dân cư ven biển từng bước được hình thành, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Ông Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre cho biết: Ngay từ năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Bến Tre về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, UBND tỉnh Bến Tre giao Sở TN&MT là cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu thực hiện Kế hoạch này.

nuoi-trong-thuy-san.jpg
Tỉnh Bến Tre tập trung phát triển các hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản vùng ven biển

Cụ thể, tổ chức tuyên truyền về chương trình hành động thực hiện chiến lược biển; lồng ghép các mục tiêu, chương trình, dự án thúc đẩy phát triển kinh tế biển vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; tăng cường năng lực ứng phó trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, xác định nhiệm vụ và đề xuất kế hoạch, dự án ưu tiên ứng phó biến đổi khí hậu ngành TN&MT Bến Tre giai đoạn đến năm 2025.

Đến nay, tỉnh Bến Tre đã lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú; rà soát công tác lập quy hoạch xây dựng đô thị cho tất cả các đồ án quy hoạch trên địa bàn 3 huyện biển theo hướng nghiên cứu toàn diện các tác động của biến đổi khí hậu; đồng thời, lập chương trình phát triển đô thị cho từng đô thị nhằm xác định các vùng dự án, các tiềm năng nổi trội trong lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị theo hướng bền vững; xác lập các vùng dự án kêu gọi đầu tư phát triển theo hướng đô thị sinh thái tại các khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế.

Mới đây, tỉnh Bến Tre cũng đã ban hành kế hoạch phát triển nuôi tôm biển với mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có 4.000ha nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao, sản lượng đạt 144.000 tấn. Bên cạnh đó, thúc đẩy phát triển du lịch khu vực biển gắn với phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo phát triển bền vững; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế biển hướng ra biển Đông dựa trên tình hình thực tế tại địa phương

Cũng theo ông Bùi Minh Tuấn, năm qua, tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả dự án “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bến Tre” và thực hiện xong công tác cắm mốc hành lang bảo vệ bờ biển, gồm 6 xã ven biển với 62 mốc giới; bàn giao hồ sơ dự án và mốc giới cho 3 huyện ven biển, các xã vùng dự án và các cơ quan liên quan để thực hiện nhiệm vụ quản lý hành lang bảo vệ bờ biển của tỉnh.

Đồng thời, tỉnh Bến Tre còn ban hành quyết định quy định về quản lý, bảo vệ. Trong đó, quy định trách nhiệm của các ngành, các địa phương, tổ chức, cá nhân chấp hành đúng quy định đối với các hoạt động trong khu vực hành lang bảo vệ bờ biển; quyết định giao khu vực biển cho 3 dự án điện gió và quyết định sửa đổi, bổ sung 1 dự án điện gió, với tổng diện tích mặt biển được giao là trên 559ha…

“Riêng đối với các hoạt động tuyên truyền, Sở TN&MT Bến Tre đã phối hợp tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển đảo, khai thác và sử dụng hiệu quả lợi thế kinh tế gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ tài nguyên môi trường biển cũng như vai trò, tầm quan trọng của biển đối với đời sống của người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển của tỉnh Bến Tre” - ông Bùi Minh Tuấn cho biết thêm.

Bài liên quan
  • Sở TN&MT Bến Tre: Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao
    (TN&MT) - Ngay từ đầu năm 2022, tỉnh Bến Tre chịu thiệt hại và ảnh hưởng của tình trạng xâm nhập mặn và tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ của ngành TN&MT. Tuy vậy, Sở TN&MT Bến Tre đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO