Kinh tế

Bến Tre: Phát huy tinh thần “Anh dũng Đồng khởi”

Bạch Thanh 17:01 31/08/2023

(TN&MT) - Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, quân và dân Bến Tre được tuyên dương 8 chữ vàng “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy”. 55 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Tre quyết tâm phát huy tinh thần Đồng khởi năm xưa để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Truyền thống Anh dũng Đồng khởi được kết tinh từ cội nguồn đoàn kết yêu nước của dân tộc Việt Nam kết hợp với đường lối cách mạng, đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn của Đảng và sự vận dụng lãnh đạo đầy linh hoạt, sáng tạo của Đảng bộ, quân và dân Bến Tre đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy”, góp phần cùng toàn miền Nam và cả nước đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

h1.jpg
Tượng đài Đồng Khởi Bến Tre

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre, kể từ sau ngày đất nước thống nhất, Đảng bộ Bến Tre đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết phát huy mạnh mẽ tinh thần Đồng khởi năm xưa để làm nên cuộc “Đồng Khởi mới”, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Cụ thể, ngày 02/01/1977, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bến Tre đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU xác định cần “Vận dụng bài học Đồng khởi kháng chiến cứu nước thắng lợi để làm cuộc Đồng khởi mới dựng nước và giữ nước thành công”; đồng thời, nhấn mạnh cần phát huy tinh thần “Đồng khởi”, vượt qua khó khăn, chung sức, chung lòng tái thiết quê hương, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ngày 05/12/1997, Tỉnh ủy Bến Tre cũng đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU phát động phong trào “Đồng Khởi mới” đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đẩy lùi nghèo nàn và lạc hậu, góp phần đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế tỉnh Bến Tre liên tục phát triển; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định; hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên.

dia-diem.jpg
Các nhân chứng tại địa địa điểm tuyên dương 8 chữ vàng “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy”

Năm 2001, Tỉnh ủy Bến Tre đã phát động tiếp tục đẩy mạnh cuộc “Đồng Khởi mới” đi vào chiều sâu trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh, chú trọng các mũi đột phá, tập trung tăng tốc, tạo sự chuyển biến cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại.

Năm 2014, nhân kỷ niệm 55 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi, trong niềm phấn khởi Đảng bộ và nhân dân Bến Tre vừa hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhất là tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất trong 03 năm liền kề, Tỉnh ủy Bến Tre nhận thấy có đủ điều kiện, thời cơ để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới. Chính từ đó, BTV Tỉnh ủy Bến Tre ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 07/01/2015 về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, biến tinh thần “Đồng khởi” trong đấu tranh giải phóng dân tộc thành phong trào “Đồng khởi” trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, tạo ra xung lực chính trị mới.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tăng tưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người tuy còn ở mức khiêm tốn so với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, nhưng cơ bản hàng năm đều tăng; đồng thời, tỉnh Bến Tre còn hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong toàn hệ thống chính trị.

h2.jpg
Một góc TP Bến Tre

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, ngày 17/10/2020, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 01-CT/TU về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, xác định rõ nội dung thi đua “Hai chân, Ba mũi”. Phương thức thực hiện chủ đạo là tổ chức phát động rộng rãi trong nội bộ và nhân dân. Trong nội bộ, bảo đảm có 100% tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đăng ký nội dung thi đua theo hướng “ngành ngành thi đua”; yêu cầu cần xác định mục tiêu cụ thể, rõ thời gian hoàn thành; quá trình triển khai thực hiện, phải có sự phân công nhiệm vụ cụ thể và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc với tinh thần đồng lòng, đồng loạt để đạt kết quả cao nhất; trong nhân dân cần tạo được phong trào “nhà nhà thi đua, người người thi đua”.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh Bến Tre; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng, có thực chất phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; phát huy vai trò công tác dân vận; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; khơi dậy và phát huy khát vọng cống hiến xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nhân và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; tập trung phát triển kinh tế - xã hội bền vững; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực mới trong thực hiện các nhiệm vụ đột phá của tỉnh.

h3(1).jpg
Bến Tre quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Đồng thời, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả chuyển đổi số; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; thực hiện tốt chính sách đối với với người có công, công tác giảm nghèo, bảo đảm chính sách an sinh xã hội; phát huy giá trị văn hóa, con người Bến Tre; phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng - an ninh, mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế; tranh thủ các nguồn lực và phát huy sức mạnh toàn dân, tạo sự đồng thuận và môi trường ổn định, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Cũng theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre, với những thành tích to lớn đó, trong 55 năm qua, tỉnh Bến Tre đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Sao vàng; hàng trăm tập thể, cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và nhiều danh hiệu cao quý khác, góp phần tô thắm thêm truyền thống “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy”. Các danh hiệu cao quý này cũng đã trở thành biểu tượng trong lòng mỗi người dân tỉnh Bến Tre và cũng là niềm tự hào to lớn, động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Bến Tre trong công cuộc đổi mới, hội nhập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng giàu đẹp.

Bài liên quan
 • Đổi thay ở "vương quốc" cây cảnh miền Tây
  Trở lại huyện Chợ Lách hôm nay không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của một vùng quê, với những con đường bê tông trải dài theo từng xóm ấp, hai bên đường phủ đầy hoa thơm, xanh mát, cùng những ngôi nhà kiên cố được xây dựng khang trang, bề thế... Đó chính là những thành quả từ sự nỗ lực, chung tay thực hiện có hiệu quả công cuộc xây dựng nông thôn mới của xứ sở được mệnh danh “vương quốc” cây giống, hoa kiểng của tỉnh Bến Tre.

(0) Bình luận
Nổi bật
K130 được vinh danh với thành tích xuất sắc trong công tác PCCC&CNCH
Tại Lễ phát động toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), đại diện tập thể Đội PCCC chuyên ngành - Xí nghiệp Kho vận Xăng dầu K130 vinh dự được nhận quà lưu niệm của Chủ tịch Quốc hội và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng, tuyên dương các điển hình đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC&CNCH, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Đừng bỏ lỡ
 • Lạng Sơn: Khởi công dự án khu đô thị 674 tỷ đồng
  Dự án Khu đô thị phía Đông Nam Thị trấn Đồng Mỏ (Chi Lăng, Lạng Sơn) có tổng mức đầu tư 674 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất 198.217m2; diện tích đất xây dựng nhà ở là 58.203,4m2; loại nhà ở liền kề, biệt thự với quy mô dân số trên 3.900 người.
 • Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Kết nối - đồng hành - phát triển
  (TN&MT) - Chặng đường 5 năm với nhiều kết quả quan trọng, nhiều thành tựu rực rỡ; nhiều giá trị, ý nghĩa sâu sắc đã khẳng định tính đúng đắn của việc thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
 • Tập đoàn Hanaka trao hàng nghìn suất quà nhân dịp Trung thu 2023
  Nhân dịp Tết Trung thu 2023, tối 28-29/9/2023 tại Đình Đền Tướng Quốc, Yên Phong, Bắc Ninh, Hội đồng hương Bắc Ninh tại Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Hanaka cùng các nhà hảo tâm và đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương đã trao hơn 1000 suất quà cho trẻ em xã Văn Môn có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập.
 • EVN tổ chức phát động thi công xây dựng công trình đường dây 500KV Monsoon – Thạnh Mỹ
  Ngày 30/9/2023, tại xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức phát động thi công xây dựng dự án đường dây 500kV Monsoon – Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam).
 • Petrovietnam và PV GAS đồng hành cùng “Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023”
  Bộ KH&CN phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức sự kiện Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Techconnect & Innovation Vietnam 2023) trong 2 ngày 29 và 30/9/2023. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam)/Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tham gia đồng hành tài trợ cho sự kiện quan trọng này, đồng thời khai trương Khu vực giới thiệu công nghệ trong lĩnh vực dầu khí.
 • Vinhomes Sky Park hút khách với hệ tiện ích sống đẳng cấp bậc nhất Bắc Giang
  Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh đang đặt ra những tiêu chuẩn mới về nhà ở và không gian sống tại TP. Bắc Giang. Là điểm sáng trong khu vực từ ngày đầu ra mắt, quỹ căn Vinhomes Sky Park thu hút đông đảo khách hàng khi thiết lập chuẩn sống thượng lưu mới giữa lòng thành phố.
 • Thực hành ESG và chuyển đổi năng lượng trong doanh nghiệp tư nhân Việt Nam
  (TN&MT) - Ngày 29/9, tại TP.HCM, PwC Việt Nam đã phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (VYEA) và Phuc Khang Corporation tổ chức Hội thảo “Doanh nghiệp Việt Nam và cuộc cách mạng ESG”, tập trung thảo luận xoay quanh chủ đề thực hành ESG và chuyển đổi năng lượng đối với doanh nghiệp tư nhân.
 • Xanh SM đón khách hàng thứ 6 triệu
  Ngày 29/9, Xanh SM công bố khách hàng thứ 6 triệu chỉ sau 5 tháng ra mắt thị trường. Đây là mức tăng trưởng kỷ lục, minh chứng rõ rệt về tiềm năng phát triển cũng như vị thế vượt trội của Xanh SM trong lĩnh vực vận tải hành khách tại Việt Nam.
 • Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo cung ứng điện năm 2023
  Ngày 29/9/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có Công điện 6718/CĐ-BCT về việc đảm bảo cung ứng điện cuối năm 2023 và các năm tiếp theo.
 • PTSC Quảng Ngãi thi đua về đích dự án bảo dưỡng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn 2023
  Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua về đích Dự án Bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn nhằm kêu gọi, khích lệ tinh thần toàn thể người lao động tại dự án phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo dưỡng tổng thể nhà máy năm 2023.
 • Phân bón Cà Mau trao học bổng “Hạt ngọc mùa vàng” tới sinh viên Đại học Nông lâm TP.HCM
  Hòa trong không khí khai giảng năm học 2023 - 2024 của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Phân bón Cà Mau/PVCFC) đã trao tặng 30 suất học bổng “Hạt ngọc mùa vàng” trị giá 210 triệu đồng tới các sinh viên của trường.
 • PV GAS Run - Hành trình Năng lượng xanh 2023
  Thực hiện kế hoạch hoạt động Chào mừng kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (20/9/1990 - 20/9/2023), trong tháng 9/2023, Hội thao PV GAS được tổ chức với đa dạng môn thi đấu. Sáng ngày 30/9/2023, Giải chạy bộ của toàn PV GAS và Lễ tổng kết - trao giải thưởng Hội thao sẽ được tổ chức tại TP.HCM, khép lại chuỗi sự kiện đoàn kết chào tuổi mới của PV GAS.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO