Bảo vệ môi trường biển - nét văn hóa của người Dầu khí

Đức Tâm | 28/11/2022, 12:39

Ngành dầu khí Việt Nam trải qua hơn 60 năm phát triển, đến nay, dù lĩnh vực hoạt động rất rộng và quy mô lớn, song điều đáng ghi nhận là PVN và các đơn vị chưa để xảy ra bất kỳ sự cố môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, hệ sinh thái và con người, ảnh hưởng đến uy tín cũng như tài chính của Tập đoàn.

Trong các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, sản xuất kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn có thể phần nào gây nên tác động đến đa dạng sinh học. Để góp phần bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia và phát triển bền vững, PVN cùng các đơn vị đều đánh giá mức độ tác động của quá trình triển khai dự án đến môi trường tự nhiên, đặc biệt là các khu vực cần được ưu tiên bảo vệ (khu bảo tồn biển, vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển thế giới, khu vực có sự hiện diện của các loài động - thực vật quý hiếm được liệt trong Sách đỏ của IUCN hoặc Sách đỏ Việt Nam) để có các giải pháp phòng tránh và giảm thiểu phù hợp.

nguoi-lao-dong-dau-khi-van-vuot-song-ra-khoi-vua-tich-cuc-di-tim-dau-de-lam-giau-cho-to-quoc-vua-bao-ve-moi-truong-bien..jpg
Người lao động Dầu khí vẫn vượt sóng ra khơi, vừa tích cực đi tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc vừa bảo vệ môi trường biển.

Trong quá trình phát triển, hệ thống quản lý An toàn, sức khỏe, môi trường (ATSKMT) của PVN đã, đang và sẽ luôn được xây dựng theo hướng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của Việt Nam, các công ước quốc tế mà Việt Nam có tham gia, đồng thời không ngừng cải tiến công nghệ cũng như cập nhật các công nghệ mới giúp giảm thiểu phát thải ra môi trường và hạn chế tối đa các rủi ro không mong muốn. Cùng với định hướng phát triển đó, PVN và các đơn vị thành viên tiếp tục cam kết thực hiện các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ tuân thủ mọi yêu cầu pháp luật và đạt các chuẩn mực về ATSKMT. Chủ động kiểm soát và hạn chế tối đa các rủi ro liên quan, tham gia, đóng góp và gắn bó trách nhiệm với cộng đồng.

Bên cạnh những thành quả về sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã không ngừng áp dụng mọi biện pháp thích hợp để loại trừ, giảm thiểu các rủi ro gây hại đối với sức khỏe và tính mạng con người, gây thiệt hại tài sản và môi trường, đảm bảo tốt các mục tiêu về ATSKMT.

Bảo vệ môi trường gắn với văn hóa Dầu khí

Chiến lược của PVN là phát triển bền vững, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng an ninh. Đồng thời PVN chủ trương triển khai nghiên cứu lộ trình chuyển dịch năng lượng, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo. Kết hợp việc khuyến khích đầu tư và sử dụng công nghệ, trang thiết bị tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tiết kiệm chi phí.

kiem-tra-van-tai-khu-vuc-dau-gieng-mo-hai-thach..jpeg
Kiểm tra van tại khu vực đầu giếng mỏ Hải Thạch

Với phương châm “Bảo vệ môi trường gắn với văn hóa Dầu khí”, PVN và các đơn vị đã triển khai đồng bộ và toàn diện các biện pháp nhằm bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường của Việt Nam và quốc tế. Tất cả các công trình và dự án được triển khai mới cũng như đang vận hành của Tập đoàn đều tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.

Cụ thể, PVN tiến hành rà soát, cập nhật chính sách ATSKMT cho phù hợp với thực tiễn, bối cảnh hoạt động của PVN và các đơn vị thành viên. Nhìn chung, chính sách ATSKMT của PVN đã được quán triệt tới tất cả các đơn vị thành viên trong Tập đoàn với cùng một mục tiêu bảo vệ môi trường, sức khỏe con người, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn và hiệu quả.

Tiêu biểu cho phong trào bảo vệ môi trường tại PVN, năm 2021 Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp Vũng Tàu - Công ty Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam đã triển khai Chương trình Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp. Công ty đã tổ chức tuyên truyền, triển khai khá thiết thực và sáng tạo, có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của toàn thể cán bộ, công nhân viên, cùng chung tay phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học.

Cùng với đó, hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường Thế giới (5/6) và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5) năm 2021, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) cùng các công đoàn trực thuộc triển khai các chương trình hành động thiết thực. Với chủ đề Ngày Môi trường Thế giới “Phục hồi hệ sinh thái” và chủ đề Ngày Quốc tế đa dạng sinh học “Chúng ta là một phần của giải pháp - Vì thiên nhiên”, nhiều phong trào thi đua vận động công nhân lao động làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải, giữ gìn cản quan doanh nghiệp, cơ quan, nhà máy được CĐ DKVN chỉ đạo các công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn tích cực thực hiện. Kết hợp phổ biến Luật Bảo vệ môi trường, giới thiệu các mô hình - giải pháp phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học. Khuyến khích công nhân lao động không sử dụng túi nilon khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần.

doan-thanh-nien-pv-gas-tham-gia-nhat-rac-tai-bai-bien-cang-ca-phuoc-hung-long-dien-tinh-ba-ria-vung-tau..jpg
Đoàn Thanh niên PV Gas tham gia nhặt rác tại bãi biển cảng cá Phước Hưng - Long Điền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Đặc biệt, hưởng ứng tích cực Đề án “Trồng một tỷ cây xanh” giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn đã xây dựng Kế hoạch số 1237/KH-DKVN ngày 17/3/2022 về việc triển khai chương trình trồng 3 triệu cây xanh trong toàn Tập đoàn giai đoạn 2022 – 2025 và dành quỹ đất để trồng cây xanh tại nhà máy, phân xưởng, cơ quan, khuôn viên khu tập thể.

Chính sách ATSKMT của Tập đoàn được xây dựng, không ngừng cập nhật và đổi mới nhằm đáp ứng những yêu cầu mới về bảo vệ môi trường, đặc biệt trong bối cảnh Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 mới được ban hành với nhiều yêu cầu mới cho công tác bảo vệ môi trường, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Chính sách ATSKMT đã thể hiện cam kết của lãnh đạo PVN về các mục tiêu và nguồn lực thực hiện công tác ATSKMT.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Có một điều phải khẳng định rằng, hệ thống quản lý môi trường luôn là một phần quan trọng và không thể tách rời khỏi hệ thống quản lý ATSKMT. Để giảm thiểu tác động môi trường từ hoạt động sản xuất kinh doanh và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, PVN và các đơn vị thành viên luôn đảm bảo thực hiện các biện pháp BVMT theo đúng các quy định của pháp luật về ATSKMT hiện hành.

thuc-hien-dien-tap-xu-ly-ro-ri-khi-gay-chay-tai-bon-chua-condensate-cua-nha-may-xu-ly-khi-ca-mau.jpg
Thực hiện diễn tập xử lý rò rỉ khí gây cháy tại bồn chứa Condensate của Nhà máy xử lý Khí Cà Mau.

Trong quá trình triển khai các dự án, Tập đoàn luôn thực hiện các đợt quan trắc môi trường cơ sở, quan trắc môi trường đối với hoạt động khoan thăm dò dầu khí trên biển, quan trắc môi trường đối với hoạt động khoan phát triển mỏ dầu khí trên biển và quan trắc môi trường định kỳ trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Các dự án đều được nghiên cứu và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường, xây dựng kế hoạch/biện pháp ứng phó sự cố hóa chất, kế hoạch ứng phó sự cố dầu tràn, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp... theo đúng yêu cầu pháp luật hiện hành, trong đó đề xuất các biện pháp, kế hoạch ngăn ngừa, giảm thiểu tác động môi trường.

Ngoài ra, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật số liệu quan trắc nguồn thải phát sinh và báo cáo công tác thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của dự án, từ đó kịp thời nhận diện những rủi ro và tác động môi trường để đề xuất thực hiện các hành động phòng ngừa và giảm thiểu phù hợp.

Bài liên quan
 • Phó Tổng Giám đốc PVN Lê Xuân Huyên làm việc tại PV GAS Vũng Tàu
  Trong chuyến đi làm việc tại Bà Rịa – Vũng Tàu, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) do Phó Tổng Giám đốc Lê Xuân Huyên làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và các nội dung liên quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đảng bộ Tổng Công ty khí Việt Nam: Tạo đồng thuận, phát huy sức mạnh từ các đơn vị
(TN&MT) - Với vai trò hạt nhân chính trị, Đảng bộ Tổng Công ty (TCT) Khí Việt Nam (PV GAS) gồm 898 đảng viên thuộc 11 đảng bộ cơ sở, 4 chi bộ cơ sở và 2 chi bộ trực thuộc đã tập hợp khối đoàn kết, chỉ đạo điều hành quyết liệt, sâu sát, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị TCT, của các đơn vị, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của doanh nghiệp.
Đừng bỏ lỡ
 • Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ : Chung tay vì màu xanh trên công trình khí
  Tiếp nối và phát huy các hoạt động truyền thống có ý nghĩa đầu xuân mới, sáng ngày 30/01/2023 (nhằm ngày 09, tháng Giêng, năm Quý Mão), Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các Trưởng/Phó phòng - bộ phận, CBCNV Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (KĐN) đã phát động chương trình trồng cây với chủ đề “Chung tay vì màu xanh trên công trình khí”.
 • EVN có 1 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2022
  Vừa qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có Quyết định số 41-QĐ/TWĐTN-CNĐT ngày 09/01/2023 về việc công nhận 8 "Công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2022". Trong đó, Đoàn Thanh niên EVN có công trình "Thiết kế và cấu hình Trung tâm kiểm soát an toàn công trình trên bậc thang thủy điện sông Đà" được công nhận.
 • Tái tạo Văn hóa Petrovietnam phải đi trước, dẫn đường và tạo đà cho tái tạo kinh doanh
  Vừa qua tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã chủ trì buổi làm việc với Tổ triển khai Tái tạo Văn hóa Petrovietnam (Tổ triển khai).
 • PC Nam Định đảm bảo cung ứng điện lấy nước đợt 2 phục vụ sản xuất nông nghiệp
  Công ty Điện lực Nam Định (PC Nam Định) đã đảm bảo việc cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ cho nhân dân đón Tết và tiếp tục việc đảm bảo cấp điện cho các Lễ hội lớn diễn ra trong tháng Giêng trên địa bàn tỉnh.
 • Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn công khai Giấy phép Môi trường
  (TN&MT) - Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP) là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP có trụ sở tại Tỉnh lộ 44, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện công bố thông tin Giấy phép Môi trường được Bộ TN&MT cấp theo quy định tại Điều 102 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022.
 • Xây dựng thư viện lưu trữ tư liệu ngành công nghiệp khí
  Để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng lớn mạnh của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tại Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), Hội Đồng Quản Trị PV GAS và UBND thành phố Vũng Tàu đã thông qua việc triển khai Dự án xây dựng Nhà lưu trữ, thư viện kết hợp văn phòng và công trình phụ trợ tại trụ sở PV GAS - 101 Lê Lợi, Tp. Vũng Tàu. Mới đây, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu đã chủ trì tổ chức Lễ khởi công Dự án.
 • Petrovietnam: Khát vọng chinh phục đỉnh cao mới
  Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã trải qua một năm thành công vượt thách thức, thiết lập nhiều kỷ lục trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023, Tạp chí Năng lượng Mới - PetroTimes đã phỏng vấn TS Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Petrovietnam về những dự định, kế hoạch của Petrovietnam trong năm 2023.
 • Thép Hòa Phát đón tín hiệu vui từ thị trường xuất khẩu đầu năm
  Đầu năm 2023, xuất khẩu thép của Hòa Phát đón tín hiệu vui với nhiều đơn hàng xuất khẩu tới các thị trường khu vực châu Mỹ, châu Á và châu Úc như: Mỹ, Canada, Mexico, Puerto Rico, Úc, Malaysia, Hồng Kong, Campuchia…
 • Cơ hội cho Petrovietnam trong chuyển dịch năng lượng
  Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) chịu tác động trực tiếp từ quá trình chuyển dịch năng lượng của thế giới và Việt Nam, chính vì vậy, cần nhanh chóng nắm bắt những cơ hội mới trong quá trình chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch trong tương lai.
 • Khu đô thị Halong Marina trồng 500 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây
  Vừa qua, cư dân Khu đô thị Du lịch Halong Marina, P. Hùng Thắng, TP. Hạ Long, hào hứng tham gia hoạt động Tết trồng cây 2023.
 • Phát động thi đua liên kết hoàn thành thay bánh xe công tác tổ máy H5 Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình
  Vừa qua, tại Hòa Bình, Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC) và Công ty Thủy điện Hòa Bình phát động thi đua liên kết hoàn thành thay bánh xe công tác tổ máy số 5 (H5) – Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.
 • EVN đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ Tết
  Trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023 từ ngày 20/1/2023 đến hết ngày 26/1/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày mồng 5 Tết Quý Mão), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân cả nước vui đón Xuân Quý Mão 2023.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO