Bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn VQG Mũi Cà Mau trước tác động của biến đổi khí hậu

Thuỵ Khanh | 02/03/2023, 21:20

(TN&MT) - Ngày 2/3, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện đề tài “Nghiên cứu, đánh giá tổn thất và thiệt hại hệ sinh thái rừng ngập mặn Vườn quốc gia Mũi Cà Mau liên quan đến biến đổi khí hậu” nhằm xác định thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra đối với hệ sinh thái rừng ngập mặn, xây dựng định hướng quản lý, bảo tồn rừng ngập mặn.

Theo đó, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 5/1/2023 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KHKTTV&BĐKH) với 7 thành viên gồm: GS.TS Trần Thọ Đạt (trường Đại học Kinh tế Quốc Dân) - Chủ tịch Hội đồng; TS. Đặng Quang Thịnh – Viện KHKTTV&BĐKH là Uỷ viên Thư ký; GS.TS Huỳnh Thị Lan Hương –trường Đại học Tài nguyên và Môi trường là Uỷ viên Phản biện 1; PGS.TS Nguyễn Thế Chinh – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật là Uỷ viên Phản biện 2; PGS.TS Lê Xuân Cảnh là Uỷ viên Phản biện 3; PGS.TS Nguyễn An Thịnh (trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và TS. Nguyễn Tuấn Quang (Cục Biến đổi khí hậu).

z4149618704688_a9a84fb834ee13fe332f85a353b20da0.jpg
GS. TS Trần Thọ Đạt chủ trì Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

Dưới sự chủ trì của GS. TS Trần Thọ Đạt, NCS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã trình bày về tổng quan đánh giá, các phương pháp tiếp cận, và kết quả về tổn thất và thiệt hại hệ sinh thái rừng ngập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) diễn biến phức tạp.

Trong đó, tổn thất và thiệt hại do BĐKH gây nên là những mất mát không thể tránh khỏi đối với hệ sinh thái rừng ngập mặn, biểu hiện rõ nhất thể hiện qua mực nước biển dâng làm mất diện tích rừng ngập mặn, gây sạt lở bờ biển, làm suy giảm các dịch vụ mà hệ sinh thái rừng ngập mặn cung cấp.

Do Vườn quốc gia (VQG) Mũi Cà Mau có 3 mặt giáp với biển, chịu tác động của 2 chế độ thuỷ, nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của gió mùa, là nơi tiếp giáp trực tiếp các tác động của thủy triều Biển Đông và Biển Tây nên hệ sinh thái rừng ngập mặn đóng vai trò quan trọng trong phòng hộ bờ biển, chắn gió, chắn sóng chống xói lở, cố định đất trong quá trình hình thành đất liền tiến ra Biển Đông. Vì vậy đời sống của người dân địa phương phụ thuộc nhiều vào nguồn lợi do hệ sinh thái rừng ngập mặn của VQG cung cấp.

Tại Việt Nam, thời gian qua cũng đã ban hành một số văn bản liên quan đến đánh giá TT&TH liên quan đến BĐKH như Luật BVMT 2020, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 của Bộ TN&MT. Do đó, việc bảo vệ và phục hồi HST RNM trong giai đoạn hiện nay là định hướng đúng đắn đang được Đảng, nhà nước tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh thông qua các văn bản như Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đề án "Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030”...


z4149621471973_27c3d9e377a886389a62ea5eeb2e7fde.jpg
NCS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh trình bày Luận án

Chính vì sự quan trọng trong hệ sinh thái rừng ngập mặn VQG Mũi Cà Mau nên việc nghiên cứu về phương pháp đánh giá cũng như cách tiếp cận cần phải được xác định thông qua tiếp cận liên ngành; tiếp cận từ trên xuống và từ dưới lên, cách tiếp cận này nhằm làm rõ thực trạng, cơ cấu, tổ chức, mô hình quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn VQG Mũi Cà Mau trong bối cảnh BĐKH; tiếp cận tổng hợp, kết hợp giữa đánh giá định tính và định lượng, dựa vào cộng đồng được áp dụng thông qua hoạt động điều tra, khảo sát, phỏng vấn người dân để nhận diện và xác định định tính mức độ tổn thất và thiệt hại đối với hệ sinh thái, áp dụng phương pháp viễn thám, GIS và lượng giá kinh tế để xác định biến động đối với dịch vụ phòng hộ, chống sạt lở bờ biển; tiếp cận thị trường,… cùng nhiều phương pháp nghiên cứu.

Qua đó, kết quả đánh giá tổn thất và thiệt hại hệ sinh thái rừng ngập mặn VQG Mũi Cà Mau cho thấy nguyên nhân suy giảm là do tác động của BĐKH chính là do phá rừng ngập mặn để nuôi trồng thủy sản và khai thác gỗ củi quá mức, cũng là nguyên nhân chính làm giảm dịch vụ phòng hộ.

Để giảm thiểu tổn thất và thiệt hại đối với hệ sinh thái rừng ngập mặn VQG Mũi Cà Mau, NCS. Ngọc Ánh đề xuất các giải pháp như tổ chức cho các hộ dân tham gia đồng quản lý rừng, kiểm tra, giám sát việc trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng; áp dụng các kỹ thuật tiến bộ vào thực tiễn nuôi trồng thủy hải sản; chú trọng phát triển các loại hình du lịch sinh thái cộng đồng; nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật cao của các cán bộ quản lý trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu. Cần có kế hoạch chuyển đổi ngành nghề ổn định để tạo cuộc sống lâu dài, và bền vững cho người dân.

Thực hiện Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng (Chương trình REDD+) đến năm 2030 phê duyệt tại Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về quản lý rừng ngập mặn, bảo tồn đa dạng sinh học trong bối cảnh BĐKH theo hướng phân định rõ chức năng quản lý; tăng cường cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong công tác phục hồi, bảo vệ rừng ngập mặn. Tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật về bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng ngập mặn trong bối cảnh BĐKH. Lồng ghép các giải pháp ứng phó với BĐKH trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án quản lý và phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Đặc biệt, tại khu vực VQG Mũi Cà Mau, cần triển khai các giải pháp xây bờ kè bảo vệ VQG theo Quyết định số 1332/QĐ- UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh Cà Mau. Sở TNMT tỉnh Cà Mau cần phối hợp với VQG Mũi Cà Mau xây dựng và triển khai việc thực hiện chi trả dịch vụ hệ sinh thái tại VQG Mũi Cà Mau theo quy định của pháp luật, coi đây là một chiến lược tạo cơ chế tài chính cho bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân trong vùng. Các cấp chính quyền tại địa phương cần phối hợp, triển khai các mô hình đồng quản lý rừng, huy động nguồn lực tài chính để trồng rừng, phục hồi và bảo vệ rừng; tăng cường công tác đê bao điều tiết, cống ngăn mặn nhằm hạn chế tác động của NBD và xâm nhập mặn đến hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh.

z4149624447280_038036605805a65cd3c614035a355b7e.jpg
Các thành viên Hội đồng đánh giá NCS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh đủ tiêu chuẩn đạt trình độ tiến sĩ

 Hội đồng đánh giá cao các giải pháp đưa ra tại luận án và đánh giá NCS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh đủ tiêu chuẩn đạt trình độ tiến sĩ.

Bài liên quan
 • Hydro xanh: Kỳ vọng thay thế năng lượng hóa thạch
  (TN&MT) - Nguồn năng lượng Hydro xanh được dự báo sẽ đóng vai trò quan trọng trong hệ thống năng lượng ít phát thải các-bon của thế giới trong tương lai. Việt Nam với tiềm năng năng lượng tái tạo (NLTT) lớn được đánh giá có nhiều thuận lợi để phát triển Hydro, thay thế than, dầu và các loại năng lượng hóa thạch khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
 • Thanh Hóa: Trồng rừng gỗ lớn thích ứng biến đổi khí hậu
  (TN&MT) - Việc xây dựng và triển khai đề án trồng rừng gỗ lớn ở huyện Như Thanh và Như Xuân (Thanh Hóa) đã cho thấy không những phát huy hiệu quả kinh tế, chống xói mòn, rửa trôi đất, ổn định kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo… mà còn là “công cụ” để thích ứng biến đổi khí hậu.
 • Sơn La: Canh tác thông minh thích ứng biến đổi khí hậu
  (TN&MT) - Dưới tác động ngày càng khó lường của biến đổi khí hậu (BĐKH), chủ động thích ứng, đảm bảo an ninh lương thực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La quan tâm chú trọng.
 • Long An: Chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp giảm nghèo bền vững
  (TN&MT) - Trước những tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu (BĐKH), tỉnh Long An đã và đang chủ động triển khai thực hiện nhiều mô hình, giải pháp ứng phó, nhất là tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ đó góp phần tăng thu nhập cho người dân địa phương, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.
 • Bộ TN&MT tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về ứng phó BĐKH
  (TN&MT) - Ngày 23/5, tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) đã tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu trong Luật Bảo vệ môi trường” cho các cơ quan quản lý Nhà nước và tổ chức chính trị, xã hội của các tỉnh phía Bắc.
 • Nguy cơ bệnh tật tăng theo nhiệt độ
  (TN&MT) - Theo Cục Quản lý môi trường Y tế (Bộ Y tế), hiện nay, tình trạng nắng nóng gay gắt xuất hiện tại nhiều địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân và người lao động. Các vấn đề thường gặp phải là say nắng, say nóng, đột qụy do nắng nóng.
 • Phòng, chống thiên tai: Các địa phương chủ động, linh hoạt ứng phó
  (TN&MT) - Thời gian qua, mặc dù thiên tai diễn ra bất thường, cực đoan, trái quy luật, nhưng các bộ, ngành, lực lượng vũ trang đã khắc phục khó khăn, đặc biệt là sự chủ động của các địa phương và cộng đồng nên công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 và các tháng đầu năm 2023 đã đạt được những kết quả toàn diện, góp phần giảm thiểu thiệt hại.
 • Ngân hàng ADB tài trợ Dự án biến đổi khí hậu nhằm giải quyết các rủi ro về thiên tại Thanh Hóa
  Vừa qua, đoàn công tác của Ngân hàng ADB do ông Keiju Mitsuhashi, Quyền Giám đốc Quốc gia, ADB Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa về Dự án biến đổi khí hậu.
 • Hội thảo chính sách và công nghệ tái chế phế liệu nhựa thực hiện kinh tế tuần hoàn
  (TN&MT) Ngày 18/5, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ TN&MT) đã tổ chức hội thảo “Chính sách và công nghệ tái chế phế liệu nhựa để sản xuất hạt nhựa tái sinh, thực hiện mục tiêu kinh tế tuần hoàn theo quy định của Luật BVMT 2020".
 • Quảng Bình: Phát triển du lịch thích ứng biến đổi khí hậu
  (TN&MT) - Nhờ vị trí địa lý tự nhiên và địa hình đa dạng, Quảng Bình có tiềm năng lớn về phát triển du lịch. Tuy nhiên, tỉnh cũng nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, biến đổi khí hậu. Làm thế nào để phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển du lịch bền vững, thích ứng với thiên tai đang là bài toán đặt ra bức thiết với địa phương này.
 • Châu Âu đối mặt với hạn hán: Nhiều quốc gia thiếu nước nghiêm trọng
  (TN&MT) - Thời gian qua, hạn hán đã khiến phần lớn các nước ở châu Âu trải qua tình trạng khô hạn và thiếu nước nghiêm trọng trong bối cảnh giới khoa học lo ngại hiện tượng El Nino mạnh có thể khiến nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng kỷ lục.
 • Bến Tre: Chú trọng phòng, chống thiên tai hướng đến cuộc sống an toàn, bền vững
  (TN&MT) - Là tỉnh ven biển với bờ biển dài cùng với hệ thống sông rạch chằng chịt, Bến Tre thường xuyên chịu ảnh hưởng khá nặng nề bởi các loại hình thiên tai gây ra. Để hướng đến cuộc sống an toàn, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương, tỉnh Bến Tre đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực, chủ động phòng chống thiên tai. PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Đoàn Văn Đảnh, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre xung quanh nội dung này.
 • Giảm nhiệt đô thị bằng giải pháp làm mát bền vững
  (TN&MT) - Trong giai đoạn 2022-2024, 3 thành phố: TP. Cần Thơ, TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) và TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) sẽ tham gia chương trình “Làm mát đô thị bền vững tại khu vực đô thị ở Việt Nam”.
 • Dự báo thời tiết ngày 17/5, cả nước nắng nóng gay gắt
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, ngày 17/5, khu vực Hà Nội và Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 • Xây dựng Chương trình Làm mát xanh quốc gia
  (TN&MT) - Ngày 11/5, tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu phối hợp cùng Chương trình Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP) đã tổ chức Hội thảo khởi động “Nghiên cứu xây dựng Chương trình Làm mát xanh quốc gia”. Nghiên cứu là cơ sở đề xuất phương án xây dựng Chương trình Làm mát xanh quốc gia nhằm thúc đẩy chuyển đổi sang công nghệ hiệu suất năng lượng cao và các-bon thấp, đồng thời tăng cường tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực làm mát.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO