Báo TN&MT triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Trường Giang - Hoàng Minh | 05/07/2022, 14:14

Sáng 5/7, Báo TN&MT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Ông Hoàng Mạnh Hà, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo TN&MT chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các Phó Tổng Biên tập: Lê Xuân Dũng, Lý Thị Hồng Điệp; lãnh đạo các Phòng, Trung tâm, Văn phòng đại diện cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Báo TN&MT.

Bà Lý Thị Hồng Điệp, Phó Tổng Biên tập Báo TN&MT cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, Báo đã thực hiện nghiêm Luật Báo chí 2016, đảm bảo xuất bản đúng tôn chỉ, mục đích; tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; hoạt động, công tác, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường; phản ánh đời sống kinh tế - xã hội có liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương trên các ấn phẩm của Báo.

dsc_6756.jpg
Ông Hoàng Mạnh Hà,  Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo TN&MT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo TN&MT cũng chú trọng đổi mới hình thức, nội dung ấn phẩm báo in; hoàn thành tốt các nhiệm vụ Bộ Tài nguyên và Môi trường giao như: Hàng ngày, hàng tuần điểm tin báo chí - truyền thông phục vụ Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc Bộ; viết hàng nghìn tin, bài, ảnh, video clips đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và chuyển ngữ một số nội dung thành các tin, bài tiếng Anh.

Đặc biệt, Báo TN&MT đã đưa vào hoạt động Chuyên trang dttg.baotainguyenmoitruong.vn. Qua đó, các thông tin về quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã đến được với đồng bào dân tộc, tôn giáo trên mọi miền đất nước.

dsc_6768.jpg
Bà Lý Thị Hồng Điệp, Phó Tổng Biên tập Báo TN&MT  báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Bên cạnh đó, Báo TN&MT đã thu hút độc giả bằng các thông tin có tính thời sự cao. Tập trung tuyên truyền những công nghệ mới, mô hình sản xuất kinh doanh hay, hiệu quả tốt, đã được áp dụng vào thực tiễn cuộc sống; bám sát việc triển khai các nội dung Nghị quyết 36 của Trung ương trong Chương trình kỷ niệm Ngày đại dương thế giới, các hành động thiết thực đóng góp phát triển bền vững kinh tế biển…, đồng thời biểu dương những điển hình, sáng kiến kinh nghiệm, những mô hình trong công tác quản lý, bảo vệ hiệu quả tài nguyên và môi trường, đặc biệt chú ý lồng ghép tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của ngành vào nội dung tuyên truyền, thiết thực Chào mừng Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2022); Ngày Nước thế giới 22/3; Ngày Khí tượng thế giới 23/3; 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); Ngày Quốc tế Lao động 01/5; Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); Ngày quốc tế đa dạng sinh học (22/5); Ngày Môi trường thế giới 05/6 và Tháng hành động vì môi trường, Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6); Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01/6-08/6); hướng tới chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (5/8/2002-5/8/2022)…

Tại các địa phương, khối Văn phòng đại diện đã tổ chức các hoạt động tại địa bàn phụ trách; thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến cho địa phương về những vấn đề còn tồn tại liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường, tạo mối quan hệ tốt với các cấp chính quyền, nhân dân tại địa bàn, đảm bảo tin, bài gắn với nhiệm vụ tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội về ngành; đồng thời bảo đảm hiệu quả công tác kinh tế truyền thông.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, bà Lý Thị Hồng Điệp, Phó Tổng biên tập báo TN&MT cho biết, Báo sẽ không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, gắn trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường phối hợp giữa các tổ chức trực thuộc, giữa Báo với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường; không ngừng nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các ấn phẩm, bảo đảm cập nhật thông tin liên tục có tính thời sự cao; tập trung tuyên truyền đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 đi vào cuộc sống, tổng kết Thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai 2013; xây dựng dự án Luật Tài nguyên khoáng sản và địa chất; sửa đổi Luật Tài nguyên nước...đẩy mạnh phối hợp tổ chức các sự kiện truyền thông theo ngành, lĩnh vực, địa phương. Tuyên truyền, truyền thông về thông điệp, nội dung, cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26); các mục tiêu, chiến lược, chương trình, nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch phát triển, giải pháp, đề án phù hợp với mục tiêu cam kết về thích ứng với biến đổi khí hậu. Đặc biệt là Báo TN&MT tập trung tuyên truyền về những thành tựu, đóng góp nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường trong suốt 20 năm kể từ ngành thành lập (5/8/2002 - 5/8/2022) đối với quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân...

Xây dựng mối đoàn kết, đồng thuận trong cơ quan; tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ triển khai Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động Báo TN&MT giai đoạn 2021-2026, Phương án sắp xếp nhân sự sau kiện toàn các tổ chức trực thuộc Báo; tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy chuyên môn của cơ quan báo chí theo mô hình tòa soạn hội tụ đa phương tiện (hội tụ báo in và báo điện tử), đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo đề án vị trí việc làm, đáp ứng tốt yêu cầu báo chí chuyển đổi số theo công nghệ 4.0. Tiếp tục triển khai kế hoạch điều động, chuyển đổi vị trí công tác viên chức, người lao động theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ như:  “Xây dựng và tích hợp Bản tin truyền hình tài nguyên và môi trường trên Báo điện tử tài nguyên và môi trường”; Chuyên trang điện tử “Tài nguyên và môi trường với công tác dân tộc, tôn giáo” trên Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường theo nhiệm vụ đặt hàng của Bộ Thông tin và Truyền thông; xúc tiến các thủ tục để tiếp tục triển khai Chuyên đề Dân tộc và Miền núi với Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2022-2025 theo nhiệm vụ đặt hàng của Chính phủ và Uỷ ban Dân tộc; hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về phân loại rác tại nguồn hướng đến kinh tế tuần hoàn tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam giai đoạn 2022-2025; Tiểu dự án "Giảm nghèo về thông tin" thuộc Dự án "Truyền thông và giảm nghèo về thông tin" của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông....

dsc_6648.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Ngoài ra, Báo TN&MT tổ chức các sự kiện truyền thông nổi bật như: Đồng tổ chức Cuộc thi viết “Cùng giữ màu xanh của Biển” lần thứ hai năm 2021 -2022 với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; tổ chức diễn đàn Nhà Quản lý - Nhà báo - Doanh nghiệp với Tài nguyên và Môi trường lần thứ VI - năm 2022, chủ đề “Phát triển Xanh và cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26”…

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Phòng, Văn phòng và các Phóng viên, Biên tập viên của Báo TN&MT cơ bản nhất trí với báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong 6 tháng cuối năm, đồng thời tập trung ý kiến vào việc nâng cao chất lượng các ấn phẩm, chia sẻ các kinh nghiệm chuyên môn trong thực hiện các nhiệm vụ…

Ông Hoàng Mạnh Hà, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo TN&MT  đánh giá cao sự cố gắng của toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo TN&MT, đồng thời trân trọng  ghi nhận những ý kiến đóng góp xác đáng tại Hội nghị. Ông Hoàng Mạnh Hà nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2022, Ban Biên tập Báo TN&MT chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng các ấn phẩm. Do đó, lãnh đạo các Phòng chuyên môn và các Văn phòng cần tăng cường đào tạo và tự đào tạo cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Tăng cường xây dựng các chuyên đề phản ánh sự đóng góp của ngành TN&MT với địa phương, đồng thời, phát hiện và phản ánh kịp thời các vướng mắc về cơ chế, chính sách để các cơ quan có thẩm quyền xem xét và điều chỉnh nhằm khơi thông các nguồn lực  tạo động lực phát triển KT - XH ở địa phương, nâng cao uy tín, vị thế của Báo TN&MT…

Cũng tại Hội nghị lãnh đạo Báo TN&MT đã biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế báo chí và chuyên môn nghiệp vụ trong 6 tháng đầu năm 2022. 

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Báo TN&MT: 

dsc_6954.jpg
dsc_6970.jpg
dsc_6986.jpg
dsc_6997.jpg
dsc_6658.jpg
dsc_6808.jpg
dsc_6827.jpg
dsc_6889.jpg
dsc_6920.jpg
Bài liên quan
  • Báo TN&MT đồng hành cùng 20 năm Xây dựng và phát triển ngành TN&MT
    (TN&MT) - Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ TN&MT, Báo TN&MT có chức năng thông tin, tuyên truyền thời sự, lý luận, chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và khoa học trên lĩnh vực TN&MT; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TN&MT;

(0) Bình luận
Nổi bật
Đại biểu Vương Thị Hương: Tháo gỡ vướng mắc chính sách để hỗ trợ đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Phát biểu thảo luận tổ sáng 24/5, đại biểu Vương Thị Hương (Đoàn ĐBQH Hà Giang) cho rằng bên cạnh những chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thì vẫn còn một số bất cập, vướng mắc đề nghị Chính phủ tiếp tục tháo gỡ để đạt được các mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO