Báo TN&MT tích cực đổi mới tạo đột phá trong nhiệm vụ tuyên truyền

Mai Đan - Thủy Nguyễn | 02/07/2021, 12:38

(TN&MT) - Sáng 2/7, Báo Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Báo cáo tại Hội nghị, bà Lý Thị Hồng Điệp – Phó Tổng Biên tập Báo TN&MT cho biết: Trong 6 tháng đầu năm nay, Báo đã thực hiện nghiêm Luật Báo chí 2016, đảm bảo xuất bản đúng tôn chỉ, mục đích; tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực TN&MT; hoạt động, công tác, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ TN&MT, các đơn vị trực thuộc của ngành TN&MT; phản ánh đời sống kinh tế - xã hội có liên quan đến ngành từ Trung ương đến địa phương trên các ấn phẩm của Báo.

Báo đã đổi mới hình thức, nội dung ấn phẩm báo in; thiết kế mới giao diện, đường truyền báo điện tử theo hướng hiện đại, tiện ích; hoàn thành tốt và đúng tiến độ nhiệm vụ đặt hàng được Bộ TN&MT giao như: Cung cấp đảm bảo số lượng, chất lượng Điểm tin báo chí - truyền thông hàng ngày, hằng tuần phục vụ Lãnh đạo Bộ TN&MT và các đơn vị trực thuộc Bộ, Lãnh đạo ngành TN&MT tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hàng nghìn tin, bài, ảnh, video clips cho Cổng Thông tin điện tử của Bộ TN&MT, phụ trách nội dung phần tiếng Anh trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ TN&MT; chuyên trang điện tử Dân tộc và Tôn giáo (dttg.baotainguyenmoitruong.vn) mới đưa vào hoạt động, nhằm tuyên truyền các nội dung trọng tâm về TN&MT với công tác dân tộc, tôn giáo.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường 2020 trên các ấn phẩm của Báo; phối hợp với Trung tâm Truyền thông TN&MT xây dựng Dự thảo Đề án truyền thông về kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ-TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và kế hoạch tuyên truyền về sửa đổi Luật Đất đai 2013...

Bên cạnh đó, Báo đã bám sát các vấn đề có tính thời sự diễn ra trong từng tháng, quý để tuyên truyền như: những phương pháp công nghệ mới, mô hình sản xuất kinh doanh hay, hiệu quả tốt, đã được áp dụng vào thực tiễn cuộc sống; bám sát việc triển khai các nội dung Nghị quyết 36 của Trung ương trong Chương trình kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới, các hành động thiết thực đóng góp phát triển bền vững kinh tế biển…, đồng thời biểu dương những điển hình, sáng kiến kinh nghiệm, những mô hình trong công tác quản lý, bảo vệ hiệu quả ngành TN&MT.

Đặc biệt, Báo chú trọng lồng ghép tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của ngành vào nội dung tuyên truyền, thiết thực Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Ngày Quốc tế hành động vì các dòng sông 14/3; Ngày Rừng thế giới 21/3; Ngày Nước thế giới 22/3, Ngày Khí tượng thế giới 23/3; 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Giờ Trái đất 31/3; Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; Ngày Trái đất 22/4; Kỷ niệm 46 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Ngày Quốc tế Lao động 01/5; Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 22/5; Ngày Quốc tế phòng chống thiên tai 22/5; Ngày Môi trường thế giới 5/6; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; Ngày Đại dương thế giới 8/6; Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6); Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021)...

Đáng chú ý, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Biên tập Báo TN&MT đã kịp thời chỉ đạo phóng viên đưa tin về tình hình dịch bệnh, cũng như thông tin về công tác phòng, chống dịch. Tính đến hết ngày 5/6/2021, Báo đã có 1.434 tin bài thông tin về dịch bệnh Covid-19 được đăng tải trên các ấn phẩm. Đồng thời, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan kịp thời, an toàn cho cán bộ viên chức người lao động làm việc.

Tại các địa phương, khối Văn phòng đại diện đã tổ chức các hoạt động tại địa bàn phụ trách; thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến cho địa phương về những vấn đề còn tồn tại liên quan đến ngành TN&MT, tạo mối quan hệ tốt với các cấp chính quyền, nhân dân tại địa bàn, đảm bảo tin, bài gắn với nhiệm vụ tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội về ngành; đồng thời bảo đảm hiệu quả công tác kinh tế truyền thông.

Phó Tổng Biên tập Lý Thị Hồng Điệp cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2021, Báo sẽ không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, gắn trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường phối hợp giữa các tổ chức trực thuộc, Báo với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ TN&MT.

Báo sẽ tổ chức kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 sau khi được sự phê duyệt đồng ý chủ trương của Lãnh đạo Bộ TN&MT. Bên cạnh đó, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động Báo TN&MT giai đoạn 2021-2026, Phương án sắp xếp nhân sự sau kiện toàn các tổ chức trực thuộc Báo; trình Bộ TN&MT xem xét, phê duyệt Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo TN&MT giai đoạn 2021-2026. Theo đó, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy chuyên môn của cơ quan báo chí theo mô hình tòa soạn hội tụ đa phương tiện (hội tụ báo in và báo điện tử), đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo đề án vị trí việc làm, đáp ứng tốt yêu cầu báo chí chuyển đổi số theo công nghệ 4.0.

Báo TN&MT cũng sẽ tổng kết trao giải Cuộc thi viết “Cùng giữ màu xanh của Biển” lần thứ nhất năm 2020 - 2021 phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức; Triển khai hiệu quả Chuyên trang điện tử “Tài nguyên và môi trường với công tác dân tộc, tôn giáo” trên Báo điện tử TN&MT theo nhiệm vụ đặt hàng của Bộ Thông tin và Truyền thông; Xúc tiến các thủ tục để tiếp tục triển khai Chuyên đề Dân tộc thiểu số và Miền núi với Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2022-2025 theo nhiệm vụ đặt hàng của Chính phủ và Ủy ban Dân tộc…

Ngoài ra, Báo sẽ phối hợp với tỉnh Khánh Hòa tổ chức các sự kiện truyền thông nổi bật, gồm: Diễn đàn “Nhà Quản lý - Nhà báo - Doanh nghiệp với Tài nguyên và Môi trường” lần thứ V năm 2021; Lễ trồng cây rừng ngập mặn ven biển (1ha rừng đước) tại khu vực đầm Thủy Triều thuộc xã Cam Hoà và xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa…

Tổng Biên tập Báo TN&MT Hoàng Mạnh Hà phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá chung về kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, Tổng Biên tập Báo TN&MT Hoàng Mạnh Hà cho biết: Báo TN&MT luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo Bộ TN&MT; sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ TN&MT, của Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban Biên tập luôn có sự đổi mới, năng động, sáng tạo và chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, định kỳ điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện và ban hành các quy định, quy chế quản lý phù hợp với chức năng nhiệm vụ và đặc thù của nghề báo. Quản lý, điều hành theo các quy định, quy chế đã góp phần đưa các hoạt động của cơ quan đi vào nền nếp, hiệu quả.

Đồng thời, trong 6 tháng qua, Báo TN&MT đã xây dựng Chương trình, kế hoạch hoạt động theo chuyên đề, giúp các tổ chức trực thuộc chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

“Cơ chế tự chủ về bộ máy, hoạt động, tự bảo đảm chi thường xuyên hàng năm cũng đã tạo động lực thúc đẩy hoạt động dịch vụ báo chí - truyền thông, tạo được nguồn thu, tiếp tục duy trì và phát triển Báo TN&MT, đồng thời, tăng thêm thu nhập cho CCVCNLĐ”, Tổng Biên tập Hoàng Mạnh Hà nhấn mạnh.

* Cũng trong sáng 2/7, Báo TN&MT đã tổ chức họp sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021. Ông Phạm Văn Khải – Chánh Văn phòng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Báo TN&MT cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, Báo đã mở nhiều Chuyên trang, Chuyên mục trên các ấn phẩm báo in, báo điện tử, truyền hình tập trung tuyên truyền sâu đậm về thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đồng thời, tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Bầu cử thành công Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đảng ủy Báo đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ, Chi bộ, cơ quan trong sạch vững mạnh, thiết thực chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, của ngành; tích cực tham gia các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở; tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện…

Theo ông Phạm Văn Khải, trong 6 tháng cuối năm, Báo TN&MT sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chính trị; công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức cán bộ; xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; lãnh đạo đoàn thể.

Tổng Biên tập Hoàng Mạnh Hà - Bí thư Đảng ủy Báo TN&MT đánh giá, 6 tháng đầu năm 2021, công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, đảng viên đoàn kết trong ý chí, hành động, tiên phong gương mẫu chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động quần chúng thực hiện tốt các phong trào thi đua xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan văn hóa; nêu cao tính tự phê bình và phê bình, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tích cực sáng tạo trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị sơ kết:

Ban Biên tập Báo TN&MT khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 6 tháng đầu năm 2021

Bài liên quan
 • Đảng ủy Bộ TN&MT kết nối với Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
  (TN&MT) - Ngày 12/6, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức điểm cầu kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban chấp hành Trung ương tổ chức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
Chiều ngày 31/1, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã trao quyết định của Bộ TN&MT bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Khánh, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia - Bộ TN&MT giữ chức Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.
Đừng bỏ lỡ
 • Bình Thuận: Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận, Sở TN&MT Bình Thuận chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường (BVMT), nhất là cải cách hành chính, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Bình Thuận.
 • Về nơi bồng bềnh mây trắng
  (TN&MT) - Lạng Sơn đón chúng tôi bằng trận gió mùa Đông Bắc mạnh nhất từ đầu đông. Trên đỉnh Mẫu Sơn, nhiệt độ đã xuống dưới 4oC. Cái rét sâu đầu mùa khiến áo ai cũng dày hơn, giọng nói run run, núi trầm mặc và sương mù giăng mắc khắp không gian xứ Lạng. Còn gì đẹp hơn khi ngắm nhìn Mẫu Sơn ẩn hiện trong sương và bồng bềnh mây trắng.
 • Sở TN&MT Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2023
  (TN&MT) - “Năm 2023 xác định là năm của chuyển đổi số, cần phải tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ cho công tác chuyển đổi số” đó là phát biểu chỉ đạo của ông Hồ Đức Hợp – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái tại Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 vào chiều 13/1.
 • Đảng bộ Bộ TN&MT triển khai nhiệm vụ năm 2023
  (TN&MT) - Chiều 13/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
 • Tập trung nghiên cứu lĩnh vực mũi nhọn, công nghệ cao Ngành Đo đạc và Bản đồ
  (TN&MT) - Ngày 12/1, tại Hà Nội, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
 • Đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới “số hóa” ngành TN&MT
  (TN&MT) - 12/1, tại Hà Nội, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TNMT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Trần Quý Kiên dự và chỉ đạo Hội nghị.
 • Thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng của Bộ TN&MT
  (TN&MT) - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của Bộ TN&MT chiều 11/1, Thứ trưởng Trần Quý Kiên ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban Quản lý dự án trong năm qua; đồng thời đề nghị năm 2023, Ban Quản lý dự án cần chủ động đổi mới cách làm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị trong và ngoài Bộ trong thực hiện các dự án của Bộ TN&MT góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành TN&MT.
 • Thanh tra Bộ TN&MT triển khai nhiệm vụ năm 2023
  Ngày 11/1, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thanh tra Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
 • Ngành TN&MT Sơn La tạo đột phá để phát triển bền vững
  (TN&MT) - Ngày 11/1, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả ký cam kết giữa Chủ tịch UBND các huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường năm 2022; triển khai nhiệm vụ ngành TN&MT Sơn La năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Hậu chủ trì Hội nghị.
 • Ngành TN&MT Quảng Nam: Thực hiện đồng bộ các giải pháp, tăng cường cải cách hành chính và chuyển đổi số
  (TN&MT) - Ngày 10/1, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác ngành tài nguyên - môi trường năm 2023. Ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.
 • Bộ TN&MT: Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính
  (TN&MT) - Chiều 10/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT về điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thạch Đăng, Chánh Văn phòng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ TN&MT.
 • Tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu, tổng hợp phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ TN&MT
  (TN&MT) - Sáng 10/1, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Trần Quý Kiên dự và chỉ đạo tại Hội nghị.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO