Báo Tài nguyên và Môi trường sơ kết công tác Đảng, Công đoàn 6 tháng đầu năm 2022

Bài & ảnh: Phạm Oanh - Hoàng Minh | 05/07/2022, 18:01

(TN&MT) - Chiều ngày 5/7, Báo TN&MT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ông Lê Xuân Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo TN&MT chủ trì Hội nghị.

Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Báo TN&MT cho biết: Đảng bộ cơ sở Báo TN&MT hiện nay có 46 đảng viên, gồm 6 Chi bộ trực thuộc.

anh-dung.jpg
Đồng chí Lê Xuân Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo TN&MT chủ trì Hội nghị 

Trong 6 tháng qua, Đảng ủy Báo TN&MT đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo và các Chương trình công tác năm 2022 của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường để xây dựng các nhiệm vụ tuyên truyền; phối hợp với Văn phòng, Đảng - Đoàn thể, Đảng ủy Bộ TN&MT thực hiện nhập dữ liệu hồ sơ đảng viên điện tử 3.0 theo yêu cầu của Đảng ủy cấp trên; Lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc và tổ chức đoàn thể trong cơ quan tiến hành triển khai quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, và của Đảng ủy cấp trên. Đồng thời thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và quản lý đảng viên.

Đảng ủy Báo TN&MT không ngừng đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; tiếp tục xây dựng, bổ sung, điều chỉnh quy chế, quy định quản lý điều hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động mang tính đặc thù của cơ quan, góp phần đưa các hoạt động của cơ quan đi vào nền nếp, tạo sự đoàn kết, đồng thuận nhất trí cao trong toàn cơ quan. Các nội dung tuyên truyền được Đảng ủy Báo định hướng đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh kịp thời, nhanh nhạy, chính xác những tin tức, sự kiện liên qua đến ngành cũng như các vấn đề được bạn đọc và dư luận xã hội quan tâm.

ba-ly-thi-hong-diep.jpg
Đồng chí Lý Thị Hồng Điệp, Bí thư Chi bộ Văn phòng miền núi phía Bắc, Phó Tổng Biên tập Báo TN&MT phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó Đảng bộ Báo TN&MT luôn đề cao công tác giáo dục chính trị , tư tưởng đối với đảng viên, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức và ý thức trách nhiệm của bản thân, nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, trong công tác thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện các quy chế, quy định của cơ quan; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng; Lắng nghe sự tham gia, góp ý xây dựng của cán bộ, đảng viên , viên chức, người lao động… 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Đảng bộ Báo TN&MT sẽ không ngừng đổi mới cách thức tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là quán triệt Nhị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên, viên chức, người lao động; Tập trung chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tiến hành tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2025.

ong-nguyen-van-dung.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Báo TN&MT trình bày báo cáo sơ kết tại Hội nghị.

Triển khai thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của Báo TN&MT giai đoạn 2021-2026, phương án sắp xếp nhân sự Báo TN&MT. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy chuyên môn của cơ quan báo chí theo mô hình Tọa soạn hội tụ đa phương tiện.

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, tác phong làm việc; nâng cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động; Tiếp tục phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu vào Đảng theo quy định.

Tại Hội nghị, đại diện các Chi bộ và các Đảng viên cơ bản nhất trí với báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời tập trung ý kiến vào việc nâng cao ý thức tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương; học tập làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và quản lý đảng viên; Phát triển đảng viên…

Chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Xuân Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo TN&MT cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2022 Đảng ủy Báo TN&MT sẽ triển khai kế hoạch kiểm giám sát của Đảng ủy đối với 3 Chi bộ trực thuộc. Ngoài ra, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Báo những tháng cuối năm là nghiên cứu, xem xét và lựa chọn chủ đề, nội dụng để xây dựng chuyên đề sinh hoạt thường kỳ gắn với nhiệm vụ chuyên môn nhằm triển khai hiệu quả những nhiệm vụ đã đề ra.

ong-pham-van-khai.jpg
Ông Phạm Văn Khải, Chủ tịch Công đoàn Báo TN&MT chủ trì Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 

Chiều cùng ngày, Báo Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Ông Phạm Văn Khải, Chủ tịch Công đoàn Báo TN&MT cho biết, tính đến 15/6/2022, Công đoàn Báo TN&MT có 6 tổ chức công đoàn trực thuộc; 103 đoàn viên Công đoàn.

Thời gian qua, Công đoàn đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Báo, Công đoàn Bộ TN&MT và nghị quyết Đại hội Công đoàn Báo để triển khai hoạt động nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn gắn với học tập làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành Công đoàn. Đồng thời xây dựng và ban hành Kế hoạch số 06/KD-CĐ ngày 7/1/2022 về phát động các phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022. 100% viên chức, người lao động đăng ký thi đua năm 2022 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

anh-xunaa.jpg
Ông Lê Doãn Xuân, Phó Chủ tịch Công đoàn Báo TN&MT báo cáo tại Hội nghị

Công đoàn Báo TN&MT đã hỗ trợ tiền kịp thời cho công đoàn viên không may bị mắc Covid 19. Đồng thời, tích phối hợp tham gia công tác xã hội, từ thiện, vận động công đoàn viên ủng hộ các trường hợp có hoàn cảnh khó khan với giá trị trên 1,8 tỉ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Công đoàn tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật về lao động , chế độ chính sách đối với người lao động…

 Vận động viên chức, đoàn viên nêu cao trách nhiệm trong công tác tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp , chính đáng của người lao động. Đặc biệt tích cực tham mưu trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên; tăng cường các hoạt động xã hội từ thiện của các cấp công đoàn; Xây dựng đội ngũ công đoàn viên “Trung thành , trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “nói không với tiêu cực”, tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cơ quan; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
 • Điện Biên: Một công nhân bị sét đánh tử vong
  (TN&MT) - Vào 15 giờ ngày 6/6/2023, tại xã Phu Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên xảy ra một vụ tai nạn sét đánh khiến một người tử vong.
 • Giải pháp cho ô nhiễm nhựa - từ nhận thức đến hành động: “Thành phố đáng sống” chống ô nhiễm nhựa
  (TN&MT) - Đà Nẵng - Thành phố đáng sống đang phải đối mặt với tình trạng rác thải nhựa ngày một gia tăng, ảnh hưởng đến môi trường sống và hệ sinh thái.
 • Nghỉ dưỡng thượng đỉnh, xem show Kiss The Stars miễn phí
  (TN&MT) - Tích hợp đa trải nghiệm nghỉ dưỡng và giải trí đỉnh cao tại đảo ngọc thiên đường, các gói combo hấp dẫn đến từ 2 thương hiệu Sun World - Sun Hospitality (thành viên Tập đoàn Sun Group) đang trở thành lựa chọn hàng đầu lý tưởng cho mùa du lịch hè 2023.
 • Niềm vui của dân Bản Ón về những ngôi nhà mới
  100% hộ dân bản Ón, xã Tam Chung (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Nhiều hộ dân ở trên rẻo núi cao, nguy cơ sạt lở vào mùa mưa lũ, tiềm ẩn thiệt hại về người và tài sản là rất lớn. Sau khi được Nhà nước quan tâm đầu tư khu tái định cư tập trung, 42 hộ dân đồng bào dân tộc Mông thuộc diện di dời đang rất phấn khởi chuyển nhà về nơi ở mới, ổn định cuộc sống tập trung phát triển kinh tế.
 • Hình thành thói quen phân loại rác tại trường học
  (TN&MT) - Mô hình phân loại rác thải tại nguồn được triển khai thí điểm hơn 2 năm qua tại Trường Tiểu học Long Sơn 1 và Long Sơn 2 (TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã tạo thói quen phân loại rác cho cho các em học sinh.
 • Họp báo tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn
  Theo thông tin tại buổi họp báo, Lễ kỷ niệm sẽ được Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức vào sáng ngày 15/6 tới.
 • Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước: "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển"
  (TN&MT) - Với chủ đề "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", Đại hội Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra ngày 5/6 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2019-2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác và bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Dương Trung Thành tới dự và chỉ đạo Đại hội.
 • Báo chí và doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững
  (TN&MT) - Ngày 5/ 6, tại Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị đã tổ chức Diễn đàn Báo chí - Doanh nghiệp “Đồng hành vì sự phát triển bền vững” nhằm gắn kết mối quan hệ chặt chẽ giữa Báo chí và doanh nghiệp đồng thời giúp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh thông tin, truyền thông số hiện nay.
 • Tương lai tươi xanh từ rừng cây gỗ lớn...
  Nhìn những rừng cây rợp bóng xanh ngát bạt ngàn, chúng tôi như được xua đi cái nóng hừng hực mà “đặc sản” gió Lào thường mang về cho xứ Nghệ mỗi khi mùa hè đến. Một ông chủ khu rừng keo hơn hai mươi héc ta tâm sự rằng: “Trồng rừng gỗ lớn vừa cho giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với rừng gỗ nhỏ, vừa góp phần bảo vệ môi trường sinh thái...”.
 • Lai Châu khát vọng vươn lên từ… núi
  Lai Châu, địa danh có nhiều dãy núi cao hoang sơ và kì vĩ. Ở đó… mây trắng bồng bềnh vắt ngang cổ núi, đỉnh Pu Ta Leng đẹp tựa như phim hollywood. Du lịch Lai Châu mùa nào cũng đẹp… Song, đồng bào Lai Châu lại chưa thể khai thác hết tiềm năng của núi: Nghĩa là đồng bào vẫn chưa làm giàu được từ núi. Họ vẫn mơ có ngày những ngôi nhà vững trãi bề thế cất lên nhờ núi, sống trên núi và giàu có lên từ núi. Ấy là khát vọng của đồng bào các dân tộc ở Lai Châu.
 • Bình Định: Nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
  (TN&MT) - Các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2023 nhằm tuyên truyền, vận động người dân xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên.
 • Vinh quang Việt Nam 2023: Tôn vinh 16 tập thể, cá nhân
  Tối 4/6, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Chương trình Vinh quang Việt Nam 2023 với chủ đề "Ý chí Việt Nam".
 • Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Australia giao lưu với 2 đội tuyển bóng đá nữ
  Trưa 4/6, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm Đội tuyển nữ U20 Australia và Đội tuyển nữ Việt Nam, đội bóng sẽ tham dự Cup Bóng đá nữ thế giới 2023 diễn ra vào tháng 7 tới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO