Báo Tài nguyên và Môi trường cải chính nội dung và xin lỗi bạn đọc

Báo Tài nguyên và Môi trường | 22/07/2021, 15:20

(TN&MT) - Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường cải chính nội dung đồng thời xin lỗi Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường cùng bạn đọc.

Ngày 27/6/2021, Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường đã đăng bài viết “Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường khai thác, vận chuyển trái phép khối lượng lớn đất tại Đồng Hỷ” và ngày 30/6/2021 đã đăng bài viết “Thái Nguyên: Công ty Việt Cường tiếp tục khai thác đất trái phép “phớt lờ” chính quyền” trên Chuyên mục Bạn đọc - Pháp luật của tác giả Xuân Vũ và Nguyễn Kiều.

Do thiếu thận trọng và sai sót trong quá trình tác nghiệp, các tác giả hai bài báo nêu trên đã phản ánh nhiều thông tin không đúng sự thật như: Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường khai thác, vận chuyển trái phép khối lượng lớn đất tại Đồng Hỷ; Công ty Việt Cường đã khai thác trái phép, vận chuyển hàng triệu m3 đất từ khu vực xóm La Giang, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ đi bán kiếm lời, nhà nước thất thu nhiều ngân sách nhà nước; Những binh đoàn xe siêu trường, siêu trọng phóng bạt mạng là nỗi "khiếp đảm" cho người và các phương tiện tham gia giao thông; Công ty Việt Cường tiếp tục khai thác đất trái phép "phớt lờ" chính quyền.

Vì vậy, thực hiện Điều 42 Luật Báo chí năm 2016, Ban Biên tập Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường đã quyết định gỡ bỏ 2 bài viết nêu trên; đồng thời thực hiện việc cải chính nội dung và xin lỗi Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường cùng bạn đọc.

Đối với hai tác giả bài báo (Nhà báo Nguyễn Xuân Vũ và Phóng viên Nguyễn Văn Kiều) và bộ phận chuyên môn nghiệp vụ có liên quan, Báo Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật và quy định, quy chế cơ quan; ngay sau đó sẽ báo cáo cụ thể kết quả xử lý kỷ luật những cá nhân có liên quan với các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Đối với thông tin liên quan đến Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường, Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường xin cải chính với nội dung như sau:

Theo Báo cáo số 2235/BCĐ-KS ngày 02/7/2021 của Ban Chỉ đạo Quản lý tài nguyên khoáng sản tỉnh Thái Nguyên cho biết: Ngày 01/7/2021 Đội kiểm tra liên ngành khoáng sản tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kiểm tra, xác minh hoạt động khai thác tại mỏ đất làm vật liệu san lấp của Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường tại thị trấn Sông Cầu - Xóm La Giang, xã Quang Sơn và xóm La Thông, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

1. Về hồ sơ cấp phép khai thác:

Khu vực đất làm vật liệu san lấp xóm La Giang 1, xã Quang Sơn và xóm Đồng Chăm, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên có tổng diện tích là 30,54 ha. Khu vực nêu trên không thuộc khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 được UBND tỉnh phê duyệt bổ sung tại Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 7/5/2018; được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý chủ trương, thực hiện các quy trình, thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp xóm La Giang 1, xã Quang Sơn và xóm Đồng Chăm, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên tại Thông báo số 2271-TB/TU ngày 13/3/2019; được UBND tỉnh phê duyệt vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 15/5/2019.

- Ngày 14/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3304/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực xóm La Giang 1, xã Quang Sơn và xóm Đồng Chăm, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cho Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường.

- Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 4082/GP-UBND cho Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường được phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp.

- Ngày 29/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1225/QĐ-UBND về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản đất làm vật liệu san lấp.

- Ngày 12/10/2020, UBND tỉnh cấp Quyết định số 3311/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp.

- Văn bản số 3269/SXD-KT&VLXD ngày 26/11/2020 của Sở Xây dựng về thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở.

- Ngày 2/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3819/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án.

- Ngày 8/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3911/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp nêu trên với tổng số tiền là: 3.607.046.000 đồng.

- Ngày 23/12/2020, UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 4038/GP-UBND cho Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường được phép khai thác đất làm vật liệu san lấp bằng phương pháp lộ thiện tại mỏ đất khu vực thị trấn Sông Cầu - xóm La Giang, xã Quang Sơn và xóm La Thông, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

- Biên bản bàn giao mốc chỉ giới khu vực được phép khai thác của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 27/1/2021.

- Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường đã thực hiện bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ và gửi đến Sở TN&MT; thông báo, đăng ký ngày xây dựng cơ bản mỏ, kế hoạch khai thác mỏ; nộp thiết kế mỏ đã được thẩm định cho Sở TN&MT.

+ Văn bản số 56/TB-VC ngày 28/12/2020 của về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ đất san lấp khu vực thị trấn Sông Cầu - xóm La Giang.

+ Văn bản số 17/GB-CT ngày 18/2/2021 của về việc thông báo, đăng ký ngày xây dựng cơ bản mỏ và đăng ký ngày bắt đầu khai thác. Đăng ký ngày xây dựng cơ bản mỏ từ 20/2/2021 và ngày đi vào hoạt động ngay sau khi các hạng mục công trình phụ trợ hoàn thành.

+ Văn bản số 59/CV-VC ngày 6/3/2021 của về việc nộp thiết kế bản vẽ thi công dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đất san lấp.

- Nghĩa vụ tài chính phải nộp theo trữ lượng cấp phép cho đến khi kết thúc khai thác là 16,095 tỷ đồng (bao gồm: tiền cấp quyền: 3,607 tỷ đồng; thuế tài nguyên: 8,132 tỷ đồng; phí bảo vệ môi trường: 4,356 tỷ đồng) chưa tính VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất.

2. Về hồ sơ đất đai:

- Dự án mỏ đất thuộc diện thỏa thuận đền bù, Công ty đã tiến hành thỏa thuận đền bù tại mỏ đất khu vực thị trấn Sông Cầu - Xóm La Giang, xã Quang Sơn và xóm La Thông, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Theo UBND xã Quang Sơn và UBND huyện Đồng Hỷ báo cáo: Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường đã hoàn thiện hồ sơ và đã được UBND huyện Đồng Hỷ ra quyết định thu hồi đất (Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 25/6/2021; Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 25/6/2021; Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 25/6/2021) với tổng diện tích là 23,681 m2 (2,3681 ha)...

- Ngày 2/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2303/QĐ-UBND cho Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường thuê, để sử dụng vào mục đích khai thác tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ với diện tích 4.429 m2.

3. Về kết quả hoạt động khai thác:

- Theo Công ty báo cáo, đã tổ chức khai thác từ tháng 3/2021, sản lượng khai thác đến hết tháng 5 năm 2021 là: 61.350 m3. Tổng số tiền nộp ngân số Nhà nước đến tháng 6/2021: 4.029.598.500 đồng, cụ thể:

+ Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 3.607.046.000 đồng.

+ Nộp thuế tài nguyên: 198.625.000 đồng.

+ Nộp phí bảo vệ môi trường: 101.227.500 đồng.

+ Nộp thuế GTGT: 122.700.000 đồng.

+ Tiền ký quỹ môi trường: 450.293.751 đồng.

- Kết quả kiểm tra ngày 1/7/2021: Đội kiểm tra liên ngành khoáng sản tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Đồng Hỷ, UBND xã Quang Sơn và Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường tổ chức kiểm tra thực tế khu vực khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp tại thị trấn Sông Cầu - Xóm La Giang, xã Quang Sơn và xóm La Thông, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ của Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường.

Kết quả kiểm tra: Tại hiện trường có 2 máy xúc, 2 ô tô đang hoạt động khai thác, Đoàn kiểm tra đã sử dụng máy định vị GPS cầm tay để xác định vị trí khai thác, cho thấy công ty đang khai thác trong toạ độ diện tích được cấp phép khai thác và nằm trong phần diện tích 4.429 m2 đã thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh cho thuê đất.

Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường cải chính nội dung và xin lỗi Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường cùng bạn đọc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
 • TP. Thanh Hóa: Người dân bức xúc về Dự án khu dân cư tại phường Quảng Thắng
  Mặc dù chưa hoàn thành công tác GPMB Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư thuộc khu danh lam thắng cảnh Mật Sơn, song đơn vị thi công đã tự ý san lấp đất nông nghiệp, gây bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra, người dân phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa cũng đã phản ánh, kiến nghị về mức đền bù giá đất không thỏa đáng đối với Dự án này.
 • Hà Nội: Tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với chung cư mini
  (TN&MT) - Ngày 15/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch số 234/KH-UBND, tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư minni), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn thành phố. Thời gian kiểm tra từ ngày 15/9 đến trước ngày 30/10.
 • Tổng Công ty 36 bị phạt và truy thu hơn 1 tỷ đồng vì chiếm đất
  (TN&MT) – Tổng Công ty 36 bị UBND tỉnh Hòa Bình xử phạt tổng cộng 270 triệu đồng vì hành vi chiếm đất, đồng thời bị buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm với số tiền hơn 1 tỷ đồng.
 • Thu tiền nhưng không giao "sổ", khách hàng "tố" chủ đầu tư dự án Gem Sky World
  (TN&MT) - Ngày 14/9, tại Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai đã chủ trì buổi đối thoại giữa Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (chủ đầu tư), Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (đơn vị tư vấn dịch vụ) với hàng trăm khách hàng mua nhà đất... tại dự án Gem Sky World tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
 • Con Cuông (Nghệ An): Thủy điện 4MW, kéo dài 14 năm chưa xong
  Dự án thủy điện Suối Choang tại huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An) đang “treo từ năm này qua tháng khác gây nên nhiều hệ lụy cho địa phương. Mới đây, chủ đầu tư của dự án này còn bị cơ quan chức năng tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
 • Khởi tố, bắt tạm giam chủ chung cư mini để xảy ra cháy làm nhiều người thương vong
  Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh với tội danh "Vi phạm quy định về PCCC", theo Điều 313 Bộ Luật hình sự. Các Quyết định và lệnh bắt bị can đã được Viện KSND Thành phố phê chuẩn.
 • Nhà sản xuất, nhập khẩu phải có trách nhiệm xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật
  (TN&MT) - Liên quan đến trách nhiệm xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, một số doanh nghiệp hỏi: Bao bì thuốc bảo vệ thực vật được hiểu như thế nào? Doanh nghiệp chúng tôi sản xuất, nhập khẩu các bao bì để cung cấp cho các công ty sản xuất, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật thì có phải thực hiện trách nhiệm xử lý chất thải? Công ty chúng tôi nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật để san chiết, đóng gói thì tính theo số lượng nhập khẩu hay số lượng sản phẩm san chiết, đóng gói bán ra thị trường? Trường hợp nào không phải thực hiện trách nhiệm xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật?
 • Nghệ An: "Nóng ruột" với trạm bơm hàng chục tỷ bỏ hoang gần chục năm
  Trạm bơm Vực Giồng là một dự án lớn được đầu tư xây dựng và hoàn thành vào cuối năm 2014, nhằm phục vụ tưới tiêu cho hơn 70ha lúa 2 vụ và gần 150ha hoa màu cho các hộ dân khối 3 và 4 thuộc phường Long Sơn, TX Thái Hòa (Nghệ An). Thế nhưng, đến nay hệ thống Trạm bơm này vẫn chưa được đưa vào vận hành phục vụ sản xuất, gây lãng phí hàng chục tỷ đồng.
 • Lai Châu: Bắt giữ đối tượng mua bán sừng tê giác, mật gấu trái phép
  (TN&MT) - Công an tỉnh Lai Châu vừa phá thành công chuyên án 0923S, bắt giữ một đối tượng về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật cấp quý hiếm, thu một sừng tê giác và một túi mật gấu.
 • Khánh Hòa: Điều tra vụ lái xe tông thẳng vào trụ sở UBND tỉnh
  Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiến hành thụ lý điều tra làm rõ vụ việc người đàn ông lái xe hơi bất ngờ tông thủng cổng trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa vào tối 10.9.2023. Bản thân người này bị cháy trong xe dẫn đến bỏng nặng.
 • Kiến nghị xử lý nhiều vi phạm tại Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên
  Thanh tra tỉnh Đắk Nông vừa công bố kết luận thanh tra công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên (gọi tắt là Công ty Nam Tây Nguyên, trực thuộc UBND tỉnh Đắk Nông). Đây là doanh nghiệp có quy mô lớn trong các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay.
 • Hà Trung (Thanh Hóa): Nhiều sai phạm tại mỏ đá HTX Đông Đình
  Hoạt động khai thác, chế biến đá của Hợp tác xã Công nghiệp Đông Đình tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã bộc lộ nhiều bất cập về quy trình khai thác, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là sai phạm nghiêm trọng về khai thác khoáng sản vượt mốc giới lên tới hàng nghìn mét vuông.
 • Thọ Xuân (Thanh Hóa): Bờ sông Chu tan hoang do khai thác cát trái phép
  Hoạt động khai thác cát trái phép như một “đại công trường” bên bờ sông Chu tại xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đang diễn ra một cách công khai, rầm rộ, thậm chí tình trạng này còn có dấu hiệu được tổ chức quy mô, xảy ra trong một thời gian dài.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO