Ban hành Thông tư hướng dẫn quản lí kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường

21/02/2017, 00:00

(TN&MT) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường bao gồm các dự án, đề án, chương trình bảo vệ môi trường nếu có, do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Các nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương gồm: Chi xây dựng, điều chỉnh chiến lược, kế hoạch, quy trình kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, chương trình, đề án về bảo vệ môi trường thuộc nhiệm vụ của trung ương; hỗ trợ công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường quốc gia, liên tỉnh, lưu vực sông liên tỉnh (bao gồm kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường, tác động xấu đến môi trường); đánh giá các khu vực bị ô nhiễm môi trường liên tỉnh, thuộc nhiệm vụ của trung ương theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng ngừa, ứng phó khắc phục sự cố môi trường phạm vi vùng, toàn quốc.

Ảnh: Minh Họa
Ảnh: Minh Họa

Đồng thời chi hỗ trợ công tác quản lý chất thải, đánh giá các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường quy mô liên tỉnh, đánh giá sức chịu tải của môi trường, thuộc nhiệm vụ của trung ương theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường...

Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương gồm: Chi xây dựng, thẩm định và công bố quy hoạch bảo vệ môi trường địa phương; hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của địa phương; thẩm định các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường được chi từ nguồn sự nghiệp môi trường, thuộc trách nhiệm của địa phương; hỗ trợ công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường của địa phương, bao gồm kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường, tác động xấu đến môi trường; xác định khu vực bị ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng ngừa, ứng phó khắc phục sự cố môi trường của địa phương...

Mức chi thực hiện các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường thực hiện theo định mức, đơn giá, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Thông tư còn hướng dẫn cụ thể thêm một số mức chi như sau: Đối với lập dự án khung mức chi tối đa từ 3-5 triệu đồng/dự án tùy theo mức độ phức tạp của dự án; báo cáo tổng kết dự án, mức chi từ 10-15 triệu đồng/dự án...

Chi giải thưởng môi trường: Ở trung ương, mức chi giải thưởng đối với tổ chức là từ 8 - 20 triệu đồng, đối với cá nhân, mức chi giải thưởng từ 5-15 triệu đồng. Ở địa phương, mức chi giải thưởng môi trường do UBND cấp tỉnh quyết định.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/2/2017.

Lê Xuân


(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO