ban chap hanh dang bo pv gas to chuc hoi nghi thuong ky lan thu xii nhiem ky 2020 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS 
tổ chức Hội nghị thường kỳ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (Đảng ủy PV GAS) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XII - nhiệm kỳ 2020 – 2025.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO