Ban chấp hành Đảng bộ PV GAS: Tổ chức hội nghị thường kỳ lần thứ XI

PV | 27/04/2022, 22:13

Hội nghị thường kỳ lần thứ XI; công bố Quyết định chuẩn y nhân sự Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty; kiểm điểm tự phê bình và phê bình về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, ngày 26/4/2022, Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (Đảng ủy PV GAS) đã tổ chức Hội nghị lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để công bố quyết định chuẩn y nhân sự Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty; đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong 4 tháng, đề ra kế hoạch, nhiệm vụ trong 8 tháng tiếp theo; thảo luận về công tác đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025; xem xét, thông qua “Kế hoạch nghiên cứu, học tập quán triệt và thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII”.

1.-hoi-nghi-bch-lan-thu-xi.jpg
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Hội nghị, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và đồng chí Tổng Giám đốc Tổng công ty đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình về kết quả thực hiện chức trách chính trị được giao đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII,…

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có đoàn cán bộ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam do đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn dẫn đầu.

2.-chuc-mung-pbt.jpg
Lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy PV GAS trao Quyết định và chúc mừng Phó Bí thư Đảng bộ PV GAS - đồng chí Hoàng Văn Quang, Tổng giám đốc PV GAS

Trong lời phát biểu khai mạc, đồng chí Dương Mạnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV GAS nhấn mạnh tầm quan trọng của những vấn đề sẽ được hội nghị xem xét, thảo luận, quyết định và đề nghị các đại biểu tham dự phát huy cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ đóng góp ý kiến để hội nghị hoàn thành các nội dung đề ra.

Thay mặt Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Phạm Xuân Cảnh đã trao quyết định chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy cho đồng chí Hoàng Văn Quang, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc PV GAS. Trong lời phát biểu chúc mừng, đồng chí Phạm Xuân Cảnh khẳng định việc đồng chí Hoàng Văn Quang được Ban Chấp hành Đảng bộ PVGAS bầu Phó Bí thư Đảng ủy, được Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn chuẩn y không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là vinh dự của Đảng bộ Tổng công ty; vừa chứng tỏ phẩm chất, năng lực, uy tín của đồng chí Tổng giám đốc, vừa chứng tỏ Đảng bộ PV GAS rất quan tâm và làm tốt công tác nhân sự cấp ủy, thể hiện sự đoàn kết, nhất trí cao về nhân sự Phó Bí thư. Đồng chí cũng tin tưởng rằng, với việc bổ sung này, Đảng bộ PV GAS sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả to lớn hơn nữa trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục là hạt nhân chính trị lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển doanh nghiệp, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

3.-y-kien-chi-dao-cua-ld-tap-doan.jpg
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn DKVN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm, Hội nghị khẳng định, bên cạnh thuận lợi, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; nhu cầu/huy động khí của khách hàng điện thiếu ổn định, ở mức thấp so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước. Chi phí cho các hoạt động tăng cao bởi giá cả các mặt hàng, đặc biệt là giá nhiên liệu, nguyên vật liệu đầu vào tăng do tác động của tình hình bất ổn toàn cầu, gián đoạn chuỗi cung ứng do chiến sự Nga - Ukraine và các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt tại Trung Quốc. Một số quy định, cơ chế chính sách phát triển liên quan đến ngành khí chưa được sửa đổi, ban hành phù hợp với tình hình mới, v.v…

Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Tập đoàn; sự lãnh đạo quyết liệt, kịp thời của Đảng ủy/Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty; sự quản lý, điều hành đồng bộ, nhạy bén, sáng tạo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực và khá toàn diện: Tất cả hệ thống/công trình khí vận hành an toàn và hiệu quả, cấp khí/sản phẩm khí liên tục; công tác bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định hiệu chuẩn triển khai theo kế hoạch đã đề ra, đúng quy trình và đảm bảo chất lượng. Sản xuất và cung cấp 41 nghìn tấn condensate, bằng 180% kế hoạch; sản xuất và kinh doanh 760 nghìn tấn LPG (537 nghìn tấn thị trường trong nước; 223 nghìn tấn xuất khẩu và kinh doanh quốc tế), bằng 146% kế hoạch.

4.(1).jpg
Thể hiện trách nhiệm, với tin thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc đề ra

Tất cả các chỉ tiêu tài chính đều vượt kế hoạch từ 41-87% và tăng so với cùng kỳ năm trước 7-61% (Tổng doanh thu 4 tháng đạt 37.460 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.696 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.544 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước 2.355 tỷ đồng). Hoạt động đầu tư xây dựng, công tác đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng mua bán khí/LNG, các vấn đề liên quan cước phí, cơ chế chính sách, thu xếp vốn,… được triển khai tích cực. Công nghệ thông tin, chữ ký số, quản lý dữ liệu tập trung và đồng bộ được áp dụng mạnh mẽ vào công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành; tiết giảm chi phí tiếp tục được duy trì; tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động an sinh - xã hội,...

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng toàn diện, có chuyển biến mạnh mẽ trong lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ; xây dựng tổ chức đảng; kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội. Việc phổ biến, quán triệt, nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định, kết luận, kế hoạch… của Đảng được triển khai nghiêm túc, có nhiều đổi mới, phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị và quy định phòng, chống dịch Covid-19. Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm đúng mức; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể được chủ động triển khai.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và đồng chí Tổng Giám đốc Tổng công ty đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình về thực hiện chức trách chính trị được giao đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Tổng công ty với chủ đề “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Hội nghị khẳng định: Ban Chấp hành Đảng bộ và các đồng chí thuộc đối tượng kiểm điểm đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn tự phê bình về ưu điểm, hạn chế khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 05 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đề cập trong Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; đạt được nhiều kết quả to lớn về lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với đổi mới, sắp xếp, tái cơ cấu đơn vị; rà soát, cụ thể hoá các chủ trương, cơ chế, chính sách, nghị quyết của Đảng, quy định, quy chế của Nhà nước, của bộ/ngành liên quan, của Tập đoàn phù hợp với tổ chức đảng, đơn vị; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm và phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc với việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Tổng công ty. Đặc biệt, các đối tượng kiểm điểm đã đề ra các giải pháp để khắc phục khuyết điểm, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính tri Tổng công ty theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Bài liên quan
 • PV GAS-er và hành trình 2.400 km bằng xe đạp
  Một thử thách lớn đã vượt qua ngoạn mục ở độ tuổi 40, anh Hoàng Kiên Cường còn đại diện cho phong trào rèn luyện vì sức khỏe và cống hiến mà hàng ngàn người lao động PV GAS cũng đang nỗ lực thực hiện và hướng tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Ông Nguyễn Hữu Tiến được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Urenco
(TN&MT) - Sáng ngày 4/10/2023, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) long trọng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về công tác cán bộ thuộc diện Ban cán sự Đảng UBND thành phố quản lý.
Đừng bỏ lỡ
 • Vượt khó ngoạn mục, Petrovietnam hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng
  Trong tình hình kinh tế thế giới và trong nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, với nỗ lực vượt bậc, 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tích cực, góp những gam màu sáng trong bức tranh chung của nền kinh tế.
 • Phân bón Cà Mau đưa bà con tham quan nhà máy
  Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau sẽ dành trọn tháng 10/2023 để đón tiếp hàng nghìn hộ nông dân tham quan nhà máy Đạm Cà Mau.
 • Đoàn Lãnh sự quán Canada tại TP.HCM đến thăm và làm việc tại THAGRI LIVESTOCK
  Vừa qua, đoàn Lãnh sự quán Canada tại TP.HCM, Cục chăn nuôi, Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai đã đến thăm và làm việc tại Công ty TNHH Chăn nuôi THAGRI (THAGRI LIVESTOCK) về nội dung sản xuất thức ăn chăn nuôi gắn với nông nghiệp xanh.
 • Bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn: PTSC Thanh Hóa vượt tiến độ gói Khu vực 4
  Với quyết tâm cao của tập thể người lao động, lực lượng nòng cốt dày dặn kinh nghiệm, cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, đến ngày 26/9/2023, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) đã xuất sắc hoàn thành 100% các hạng mục bảo dưỡng sửa chữa gói Khu vực 4 của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
 • Fitch Ratings công bố xếp hạng tín nhiệm lần đầu BSR ở mức “BB” với triển vọng tích cực
  (TN&MT) - Ngày 02/10/2023, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức Lễ công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm lần đầu bởi Fitch Ratings ở mức “BB” với “Triển vọng tích cực”.
 • Hướng tới thời điểm khánh thành kho cảng LNG đầu tiên và lớn nhất Việt Nam
  Trong tháng 10/2023, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) sẽ tổ chức khánh thành và đưa vào vận hành chuỗi Kho cảng LNG Thị Vải, sau gần 4 năm xây dựng và hoàn thiện. Đây cũng là tổ hợp LNG đầu tiên có quy mô lớn nhất, hiện đại nhất Việt Nam với công suất qua kho 1 triệu tấn LNG/năm trong giai đoạn 1.
 • K130 được vinh danh với thành tích xuất sắc trong công tác PCCC&CNCH
  Tại Lễ phát động toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), đại diện tập thể Đội PCCC chuyên ngành - Xí nghiệp Kho vận Xăng dầu K130 vinh dự được nhận quà lưu niệm của Chủ tịch Quốc hội và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng, tuyên dương các điển hình đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC&CNCH, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
 • Petrovietnam tổ chức khóa học tổng quan về ESG
  Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2023 của Petrovietnam và phù hợp với định hướng tăng cường công tác đào tạo nội bộ của Tập đoàn, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) phối hợp với Trường Cao đẳng Dầu khí tổ chức khóa đào tạo đầu tiên trong chuỗi các khóa đào tạo “Tổng quan về ESG và những vấn đề đặt ra với Petrovietnam và các đơn vị thành viên”.
 • Honda Việt Nam khuyến mại hấp dẫn “Bắt Deal Đỉnh - Rinh Xế Xịn”
  Nhằm mang đến cơ hội trải nghiệm các mẫu xe Honda và tận hưởng những khoảnh khắc du ngoạn tuyệt vời, Honda Việt Nam đã phối hợp cùng hệ thống Nhà Phân phối Ô tô Honda trên toàn quốc triển khai chương trình khuyến mại hấp dẫn “Bắt Deal Đỉnh - Rinh Xế Xịn” cho các dòng xe Honda City, Honda BR-V, Honda HR-V, Honda Civic và Honda Accord.
 • Mở cửa triển lãm sắp đặt "Thủy triều cảm xúc" của nghệ sĩ Chiharu Shiota tại Việt Nam
  Từ ngày 4/10/2023 đến ngày 30/3/2024, tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) diễn ra triển lãm sắp đặt quy mô lớn mang tên “Thủy triều cảm xúc”, lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng tại Việt Nam các tác phẩm của nữ nghệ sĩ người Nhật Bản Chiharu Shiota, một trong những tên tuổi hàng đầu thế giới về nghệ thuật ý niệm.
 • EVNSPC: Ký kết các thỏa thuận khung và hợp đồng mua sắm máy biến áp năm 2023
  Vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức lễ ký kết các thỏa thuận khung và hợp đồng mua sắm máy biến áp phân phối các loại thuộc kế hoạch mua sắm tập trung vật tư thiết bị trung hạ thế cho các công trình đầu tư xây dựng năm 2023.
 • Tập đoàn Hanaka trao hàng nghìn suất quà nhân dịp Trung thu 2023
  Nhân dịp Tết Trung thu 2023, tối 28-29/9/2023 tại Đình Đền Tướng Quốc, Yên Phong, Bắc Ninh, Hội đồng hương Bắc Ninh tại Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Hanaka cùng các nhà hảo tâm và đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương đã trao hơn 1000 suất quà cho trẻ em xã Văn Môn có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO