Bắc Sơn (Lạng Sơn): Siết chặt quản lý TN&MT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

PV | 23/12/2022, 09:04

(TN&MT) - Trong năm 2022, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, vươn lên thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường (TN&MT), góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Khơi thông các nguồn lực phục vụ phát triển KT-XH

Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước lĩnh vực TN&MT, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) đã triển khai các giải pháp đồng bộ trên các lĩnh vực, trọng tâm là thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), chuyển mục đích sử dụng đất, khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu, BVMT, tài nguyên khoáng sản chưa khai thác...

anh-bai-bs-1.jpg
Năm 2022, công tác quản lý nhà nước về TN&MT trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Lộc Quang Cường –Trưởng Phòng TN&MT huyện Bắc Sơn, trong năm 2022, Phòng đã tham mưu cho UBND huyện lập, hoàn thiện, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2023) huyện Bắc Sơn. Thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra kết quả rà soát diện tích đất do các tổ chức, UBND cấp xã quản lý.

Công tác thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo được thực hiện chặt chẽ. Trong năm đã giao đất cho 13 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 2,9ha; giao 72 khu đất cho các cộng đồng dân cư xây dựng nhà văn hoá thôn với diện tích 4,6ha. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện 7 công trình, dự án. Đấu giá thành công 2 khu đất với tổng diện tích gần 700m2…

Lĩnh vực tài nguyên nước, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, hạn chế khai thác nước dưới đất với các khu vực đã được UBND tỉnh phê duyệt. Phát động đến các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về sự quan trọng của tài nguyên nước. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn điều tra, thống kê, trám lấp giếng sau khi đã sử dụng xong hoặc bị hỏng trong thăm dò, khai thác nước dưới đất. Rà soát hiện trạng môi trường nước, bảo vệ tài nguyên nước trên toàn huyện để có giải pháp quản lý phù hợp.

Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiểu biết về chính sách pháp luật khoáng sản, thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật trong hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, tập trung vào hoạt động khai thác cát, sỏi, đá vôi, đất san lấp làm nguyên vật liệu xây dựng thông thường.

Tăng cường thanh, kiểm tra trên các lĩnh vực

Năm 2022 là năm Luật Bảo vệ môi trường chính thức có hiệu lực, Bắc Sơn đã triển khai phổ biến, tuyên truyền các quy định mới của pháp luật môi trường đến các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố và toàn thể nhân dân. Chỉ đạo các cơ quan có liên quan, UBND xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát với các tổ chức, cá nhân, chủ đầu tư, chủ dự án có các hoạt động sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm, đôn đốc các chủ cơ sở lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường.

Hướng dẫn các cơ sở y tế, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện quản lý chất thải và vệ sinh môi trường trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng tiêu chí số 17 về môi trường trên địa bàn các xã. Đến nay, toàn huyện có 11/17 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường; 6 xã còn lại đang tiếp tục nỗ lực triển khai. Tiếp tục triển khai các giải pháp phòng chống rác thải nhựa, khuyến khích sản xuất và sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần.

anh-bai-bs-2.jpg
Huyện Bắc Sơn tích cực tuyên truyền về BVMT bằng nhiều hình thức cho mọi tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT được đẩy mạnh trên toàn huyện. Lực lượng chức năng đã triển khai rà soát, thống kê các trường hợp sử dụng đất trái mục đích, xác định rõ hành vi vi phạm, thời điểm vi phạm, diện tích vi phạm của từng trường hợp cụ thể để có hướng giải quyết. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định về đăng ký khai thác sử dụng nước, hành nghề khoan nước dưới đất, xả nước thải vào nguồn nước, khai thác khoáng sản… Trong năm, Bắc Sơn đã ban hành 18 quyết định xử phạt vi phạm về tài nguyên, môi trường với tổng tiền phạt gần 280 triệu đồng.

Theo ông Lộc Quang Cường, công tác quản lý Nhà nước về TN&MT trên địa bàn huyện năm 2022 đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH, từng bước khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản. Trên địa bàn không còn tình trạng khoan, khai thác nước dưới đất trái phép. Công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt theo hình thức xã hội hóa tại nông thôn được triển khai, nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường. Đội ngũ cán bộ chuyên môn từ huyện đến cơ sở đã chủ động khắc phục những hạn chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xử lý rác thải nguy hại (bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng) vẫn chưa kịp thời, hiệu quả. Ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường chưa thực sự trở thành thói quen trong cách nghĩ, cách làm của đại bộ phận nhân dân. Tỷ lệ cấp GCNQSDĐ so với các loại đất cần cấp chưa cao. Chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn những hạn chế nhất định…

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước về TN&MT, năm 2023, huyện Bắc Sơn tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về TN&MT. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị trấn Bắc Sơn. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

anh-bai-bs-3.jpg
Năm 2023, huyện Bắc Sơn tiếp tục tăng cường thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực TN&MT được Ban Thường vụ Huyện ủy giao theo Quyết định số 652-QĐ/TU ngày 20/1/2022, đến hết năm 2022, huyện Bắc Sơn đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Trong đó đã hòan thành cấp GCNQSDĐ cho các thửa đất chưa được cấp; giao đất, cấp GCNQSDĐ cho 72 nhà văn hoá thôn, đạt 102% kế hoạch. Nâng tỷ lệ hoàn thành các thủ tục đăng ký về đất đai, cấp GCNQSDĐ với các tổ chức đang sử dụng đất nhưng chưa thực hiện đăng ký đất đai từ 70% lên 93,8%. Công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Tân Tri - Nghinh Tường (ĐH.77) huyện Bắc Sơn đạt 100%....

Bài liên quan
 • Quảng Ngãi: Siết chặt quản lý tài nguyên khoáng sản
  ​(TN&MT) - Tình trạng thất thoát tài nguyên khoáng sản vẫn là vấn đề nhức nhối của các tỉnh trong nước nói chung và tỉnh quảng Ngãi nói riêng, bên cạnh nạn thất thoát do “đất tặc”, “cát tặc”, “vàng tặc”… thì thất thoát do báo cáo sai lệch từ các doanh nghiệp cũng là điều đáng được lưu tâm. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
 • Bộ TN&MT đánh giá trữ lượng khoáng sản tại 3 địa phương
  (TN&MT) - Sáng 21/9 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia đối với các mỏ khoáng sản ở Yên Bái, Phú Thọ và Hải Dương.
 • Bộ TN&MT gỡ vướng về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên
  Ngày 21/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Yên về việc tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản
  (TN&MT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa mới có Văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Văn bản số 5893/BTNMT-KSVN ngày 26/7/2023 của Bộ TN&MT về quản lý hoạt động khoáng sản tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Sắp diễn ra Tuần lễ Ngành Nước Việt Nam 2023
  (TN&MT) - Tuần lễ Ngành Nước Việt Nam - Viet Nam Water Week 2023 với chủ đề “Nước vì chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững” sẽ được tổ chức từ ngày 28-30/9 tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
 • Điện Biên: Cần nâng cao năng lực cho đội ngũ địa chính cấp xã, phường
  (TN&MT) - Qua trao đổi thực tiễn tại cơ sở, nhiều cán bộ địa chính đã thẳng thắn nhìn nhận: Lĩnh vực tài nguyên và môi trường tương đối khó đối với những cán bộ địa chính trẻ mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm nên chưa phát huy được vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền về các thủ tục hành chính trong quản lý đất đai và môi trường. Nhiều cán bộ địa chính kiến nghị mong muốn được Phòng TN&MT, Sở TN&MT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng…tập huấn hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ hàng năm.
 • Sớm hoàn chỉnh và phê duyệt Quy hoạch không gian biển
  (TN&MT) - Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan hoàn thiện dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và dự kiến trình cơ quan có thẩm quyền vào Quý IV năm 2023.
 • Quảng Nam: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác khoáng sản
  UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi các Sở, ban ngành và UBND các huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản.
 • TP. Cần Thơ quản lý hiệu quả tài nguyên nước: Phục vụ mục tiêu phát triển bền vững
  (TN&MT) - Trước thực trạng biến đổi khí hậu (BĐKH) và các hoạt động của con người đã ảnh hưởng đến khối lượng, chất lượng nguồn tài nguyên nước, TP. Cần Thơ đã và đang triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ tài nguyên nước, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của thành phố. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Nam Huân - Phó Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ.
 • Nghị định 10/2023/NĐ-CP: Tháo gỡ nhiều vướng mắc
  (TN&MT) - Sau gần 4 tháng đi vào cuộc sống, Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã tháo gỡ nhiều vướng mắc, bất cập ở các địa phương, góp phần đưa đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội.
 • Nghị định 10/2023/NĐ-CP: Nghị định ra đời từ sự lắng nghe
  (TN&MT) - Trong những năm qua, Bộ TN&MT luôn xác định công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu của ngành tài nguyên và môi trường, trong đó có lĩnh vực đất đai, qua đó, góp phần tháo gỡ những bất cập, vướng mắc ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 • Quản lý đất đai ở Ba Tri: Vì mục tiêu phát triển bền vững
  (TN&MT) - Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, huyện Ba Tri (Bến Tre) đã tích cực nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, nhất là tăng cường phát huy nguồn lực, quản lý, sử dụng đất hiệu quả nhằm phục vụ chiến lược phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương. PV đã có cuộc trao đổi với ông Dương Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri xung quanh nội dung này.
 • Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất
  Trong trường hợp chính quyền địa phương không bố trí được đất sản xuất, thì hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ 1 lần chuyển đổi nghề. Mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/hộ để mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp, làm các ngành nghề khác hoặc được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề.
 • Phù Yên (Sơn La): Thu nộp ngân sách hơn 14 tỷ đồng từ đấu giá đất
  (TN&MT) - Sáng 18/9, tại Hội trường Chi cục thuế khu vực Phù Yên – Bắc Yên, UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất lần 2/2023 với 58 thửa đất tại 2 khu đô thị.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO