Bắc Giang: Triển khai nhiệm vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023

Bảo Hà | 16/02/2023, 15:18

(TN&MT) - Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác Gia đình năm 2023.

Kế hoạch nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức, triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo các nội dung của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp; chấn chỉnh kỷ cương, đẩy lùi bệnh hình thức, đặc biệt chú trọng văn hóa ứng xử, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa giao thông.

29e13cae2d8bf7d5ae9a-1-2-.jpg
Tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác Gia đình năm 2023.

Theo đó, tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Đề án của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2025.

Để triển khai có hiệu quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tham mưu UBND tỉnh ban hành một số văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Phong trào. - Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Phong trào của các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và Ban Chỉ đạo Phong trào các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, hoạt động của Phong trào, tập huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ về Phong trào cho cán bộ làm công tác Phong trào ở cơ sở. Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp - Tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào - Thực hiện công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả hoạt động với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào năm 2023

Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của tỉnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời, gắn kết với các cuộc vận động, phong trào thi đua ở cơ sở; khơi dậy tiềm năng, phát huy các nguồn lực và vận động toàn dân tích cực tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng văn hóa giao thông, xây dựng khu dân cư văn hóa sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Ngoài ra, Sở Nội vụ sẽ chủ trì triển khai việc đăng ký, bình xét, đề nghị công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa đối với các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, Xây dựng hướng dẫn chi tiết nội dung tiêu chí của ngành trong việc đánh giá phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh. Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục hành vi ứng xử văn hóa trong nhà trường, mạng xã hội. Lồng ghép, tích hợp đưa nội dung văn hóa ứng xử, nếp sống văn minh vào môn học, bài học phù hợp với từng cấp học; tăng cường giáo dục pháp luật về văn hóa giao thông.

1676454416557_22-1-.jpg
Tăng cường lồng ghép hiệu quả nội dung phong trào với các phong trào, chương trình liên quan

Đồng thời, Sở y tế Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh trong việc thực hiện chăm sóc y tế, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình; thực hiện thống kê, báo cáo các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình. Đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện đúng chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hành vi ứng xử văn hóa, y đức của y bác sĩ, cán bộ y tế đối với người dân đến khám, chữa bệnh.

Đặc biệt, Công an tỉnh - Thực hiện các nội dung phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Giúp Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh thẩm định tiêu chí an ninh trật tự, an toàn xã hội đối với các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến về thực hiện Phong trào và Công tác Gia đình nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm của tập thể, cá nhân, cộng đồng, nêu cao trách nhiệm của đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. - Tăng cường công tác quản lý nhà nước các hoạt động văn hóa nghệ thuật trên mạng xã hội; đề xuất các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn những ấn phẩm văn hóa độc hại, trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Ngoài ra các sở, ban, ngành tham mưu, xây dựng cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung Đề án về nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể; tuyên truyền, vận động Nhân dân triển khai thực hiện phong trào có hiệu quả, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, tích cực góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào đề ra.

Bài liên quan
 • Bắc Giang: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
  Dân ca quan họ, ca trù, thực hành hát then là những di sản đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, riêng ca trù là di sản cần được bảo vệ khẩn cấp, là tỉnh trung du miền núi, nằm trong vùng Kinh Bắc xưa, Bắc Giang hội tụ đủ ba di sản này. Những năm qua, các di sản văn hóa luôn được địa phương chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị, góp phần quan trọng nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
 • Thành phố Lai Châu – Khát vọng vươn xa
  Tối 29/8, UBND thành phố Lai Châu tổ chức Lễ khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ I năm 2023 với chủ đề “Thành phố Lai châu – Khát vọng vươn xa”.
 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Nắng Ba Đình'
  Tối 29/8, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Nắng Ba Đình” do Báo Đại biểu nhân dân chủ trì, phối hợp tổ chức chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hướng tới kỷ niệm 35 năm thành lập Báo Đại biểu nhân dân.
 • Thủ tướng: Văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, động lực đột phá cho sự phát triển
  Nhấn mạnh văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, động lực đột phá cho sự phát triển, Thủ tướng yêu cầu cần khẩn trương hoàn thiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 • Lào Cai: Hấp dẫn chuỗi sự kiện tại Tuần lễ văn hoá Bảo Yên 2023
  (TN&MT) - Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát huy vốn văn hóa truyền thống. Đồng thời, thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh đất và người Bảo Yên nói riêng và của tỉnh Lào Cai nói chung. Từ 25-31/8, UBND huyện Bảo Yên – Lào Cai tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Bảo Yên 2023.
 • Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu 2023 diễn ra từ 28/8 đến 4/9
  (TN&MT) - Được tổ chức thường niên vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Tuần văn hóa du lịch Mộc Châu (Sơn La) năm nay gồm chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch đặc sắc, hấp dẫn, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc.
 • Khánh thành “Khu vườn Hội An” tại CHLB Đức
  Ngày 25/8, lãnh đạo UBND TP. Hội An cho biết, tại Công viên Nhân dân thành phố Wernigerode, CHLB Đức đã diễn ra Lễ khánh thành “Khu vườn Hội An” và đặt bảng tên Cầu Hội An vào chiều 24/8. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ 3 diễn ra tại Đức từ ngày 25 - 27/8/2023.
 • Sức hút du lịch Lai Châu
  (TN&MT) - Lai Châu hấp dẫn và lôi cuốn du khách không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, những đỉnh núi đẹp, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, mà còn vì những nét độc đáo trong bản sắc văn hóa của các dân tộc với những lễ hội độc đáo đặc sắc, đây chính là những yếu tố tạo nên sức hút cho du lịch Lai Châu.
 • Quảng Nam đề nghị đưa “Nghề chế biến Mỳ Quảng” vào Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
  Theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký công văn số 5312/UBND-KGVX ngày 10/8/2023 gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với “Nghề chế biến Mỳ Quảng tại tỉnh Quảng Nam”.
 • Lễ hội Ẩm thực chay Quận 7 - Năm 2023
  Lễ hội ẩm thực chay Quận 7 - năm 2023 sắp diễn ra tại Cầu Ánh Sao - Công viên Cảnh Đồi (quận 7, thành phố Hồ Chí Minh). Với quy mô hơn 200 gian hàng trưng bày, cùng nhiều hoạt động như: cuộc thi “Green Chef 2023”, mâm cỗ chay đặc sắc nhất, chương trình văn nghệ, đại tiệc buffet trên 10.000 người,…
 • Quảng Trị: Vận động xây dựng quỹ "Hoa dâng mộ Liệt sĩ"
  Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023), được sự đồng ý của UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị tổ chức đợt vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong cả nước xây dựng Quỹ “Hoa dâng mộ liệt sĩ” để dâng cúng, gắn bình hoa lên hơn 50.000 phần mộ tại 72 nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
 • Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình
  (TN&MT) - Hoàn thiện môi trường pháp lý; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển các nền tảng số, sản phẩm báo chí số; tăng cường hợp tác quốc tế… là những nội dung được đưa ra trao đổi trong “Hội thảo về công tác chuyển đổi số cho các đài phát thanh, truyền hình” với sự tham gia của hơn 200 phóng viên, biên tập viên các đài phát thanh - truyền hình trên cả nước.
 • Hội diễn văn nghệ chào mừng 20 năm thành lập Sở TN&MT TP.Hồ Chí Minh
  (TN&MT) - Với chủ đề “Tự hào – Tiếp bước”, những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường TP.HCM đã cất lên những lời ca, tiếng hát, điệu múa thể hiện niềm tự hào và khát vọng cống hiến cho đất nước, cho thành phố anh hùng.
 • Khởi động hành trình đi tìm Hoa hậu Thiên nhiên Việt Nam
  Ngày 14/7, tại Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi “Miss Nature Việt Nam 2023 - Hoa hậu Thiên nhiên Việt Nam 2023” họp báo thông tin về cuộc thi.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO