Bắc Giang: Triển khai nhiệm vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023

Bảo Hà | 16/02/2023, 15:18

(TN&MT) - Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác Gia đình năm 2023.

Kế hoạch nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức, triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo các nội dung của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp; chấn chỉnh kỷ cương, đẩy lùi bệnh hình thức, đặc biệt chú trọng văn hóa ứng xử, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa giao thông.

29e13cae2d8bf7d5ae9a-1-2-.jpg
Tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác Gia đình năm 2023.

Theo đó, tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Đề án của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2025.

Để triển khai có hiệu quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tham mưu UBND tỉnh ban hành một số văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Phong trào. - Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Phong trào của các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và Ban Chỉ đạo Phong trào các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, hoạt động của Phong trào, tập huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ về Phong trào cho cán bộ làm công tác Phong trào ở cơ sở. Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp - Tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào - Thực hiện công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả hoạt động với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào năm 2023

Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của tỉnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời, gắn kết với các cuộc vận động, phong trào thi đua ở cơ sở; khơi dậy tiềm năng, phát huy các nguồn lực và vận động toàn dân tích cực tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng văn hóa giao thông, xây dựng khu dân cư văn hóa sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Ngoài ra, Sở Nội vụ sẽ chủ trì triển khai việc đăng ký, bình xét, đề nghị công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa đối với các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, Xây dựng hướng dẫn chi tiết nội dung tiêu chí của ngành trong việc đánh giá phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh. Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục hành vi ứng xử văn hóa trong nhà trường, mạng xã hội. Lồng ghép, tích hợp đưa nội dung văn hóa ứng xử, nếp sống văn minh vào môn học, bài học phù hợp với từng cấp học; tăng cường giáo dục pháp luật về văn hóa giao thông.

1676454416557_22-1-.jpg
Tăng cường lồng ghép hiệu quả nội dung phong trào với các phong trào, chương trình liên quan

Đồng thời, Sở y tế Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh trong việc thực hiện chăm sóc y tế, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình; thực hiện thống kê, báo cáo các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình. Đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện đúng chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hành vi ứng xử văn hóa, y đức của y bác sĩ, cán bộ y tế đối với người dân đến khám, chữa bệnh.

Đặc biệt, Công an tỉnh - Thực hiện các nội dung phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Giúp Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh thẩm định tiêu chí an ninh trật tự, an toàn xã hội đối với các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến về thực hiện Phong trào và Công tác Gia đình nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm của tập thể, cá nhân, cộng đồng, nêu cao trách nhiệm của đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. - Tăng cường công tác quản lý nhà nước các hoạt động văn hóa nghệ thuật trên mạng xã hội; đề xuất các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn những ấn phẩm văn hóa độc hại, trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Ngoài ra các sở, ban, ngành tham mưu, xây dựng cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung Đề án về nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể; tuyên truyền, vận động Nhân dân triển khai thực hiện phong trào có hiệu quả, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, tích cực góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào đề ra.

Bài liên quan
 • Bắc Giang: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
  Dân ca quan họ, ca trù, thực hành hát then là những di sản đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, riêng ca trù là di sản cần được bảo vệ khẩn cấp, là tỉnh trung du miền núi, nằm trong vùng Kinh Bắc xưa, Bắc Giang hội tụ đủ ba di sản này. Những năm qua, các di sản văn hóa luôn được địa phương chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị, góp phần quan trọng nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đẩy mạnh xây dựng phát triển văn hóa người Hà Nội
(TN&MT) - Thông tin từ Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, theo đó Ban Tuyên giáo Thành uỷ vừa đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn Thủ đô tăng cường, cũng như đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền xây dựng và phát triển văn hóa Hà Nội.
Đừng bỏ lỡ
 • Rực rỡ sắc màu văn hóa Lễ hội Mùa hoa ban thành phố Sơn La
  (TN&MT) - Sau 3 năm gián đoạn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, năm nay, Lễ hội Mùa hoa ban thành phố Sơn La được tổ chức trở lại với chuỗi các hoạt động phong phú, hấp dẫn, thu hút hàng trăm diễn viên, vận động viên đến từ 12 xã, phường và đông đảo nhân dân, du khách tham quan, cổ vũ.
 • Thành phố Sơn La giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc
  (TN&MT) - Đây là chủ đề Hội thảo do Thành ủy Sơn La tổ chức ngày 11/3, nằm trong chuỗi các sự kiện Lễ hội Mùa hoa ban Thành phố năm 2023.
 • Liên hoan dân ca, dân vũ Điện Biên: Khởi động mùa lễ hội hoa ban
  (TN&MT) - Liên hoan dân ca, dân vũ Điện Biên năm 2023 được ví như một bữa tiệc trên núi cao hoang sơ và hùng vĩ. Tại đây, nghệ nhân và các chàng trai, cô gái, vùng đồng đồng bào dân tộc thiểu số có dịp được thể hiện tài năng bằng các làn điệu dân ca, dân vũ đậm nét truyền thống, có yếu tố dân gian và ý nghĩa nhân sinh quan.
 • Đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội đền Bà Triệu
  Sáng 11-3, tại Khu di tích đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đã diễn ra trọng thể lễ kỷ niệm 1.775 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và lễ đón nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội đền Bà Triệu.
 • PVCFC đồng hành cùng chương trình nghệ thuật “Trái tim biển đảo”
  (TN&MT) - Chương trình giao lưu nghệ thuật “Trái tim biển đảo” với những bài ca đi cùng năm tháng sẽ góp phần truyên truyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong việc xây dựng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đồng hành cùng chương trình.
 • Bắc Giang giành giải A Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn tỉnh Vĩnh Phúc mở rộng Xuân Quý Mão 2023.
  Sự kiện nhằm tôn vinh, quảng bá và phát huy các giá trị nghệ thuật của loại hình hát Văn, hát Chầu văn; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật của loại hình hát Văn, Chầu văn trong Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
 • Tháng ba Tây Nguyên

  Tháng ba Tây Nguyên

  11:33 09/03/2023
  (TN&MT) - Khi những bông hoa cà phê bung trắng muốt bạt ngàn khắp núi đồi Tây Nguyên, đôi chân của những con người đồng bằng lại xốn xang muốn bay đến ngay với vùng đất bazan đầy nắng gió. Chẳng khác nào trai gái Jrai, Êđê nghe tiếng cồng chiêng là cái chân muốn lội suối băng rừng, tháng ba Tây Nguyên đẹp rực rỡ tựa như những cô sơn nữ làm đắm say bao lữ khách của miền xuôi muốn buông bỏ mọi thứ để đến với mình.
 • Đà Nẵng: Khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2023
  Tối ngày 8/3, tại chùa Quán Thế Âm (quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2023.
 • Khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc huyện Lục Ngạn, bảo tồn phục hồi những nét đẹp văn hóa dân gian đặc trưng
  Tối 8/3/2023, tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa-thể thao các dân tộc huyện Lục Ngạn lần thứ XXI, năm 2023.
 • Festival Nghề truyền thống Huế 2023 diễn ra từ ngày 28/4 – 5/5
  Tiếp nối thành công của 8 lần tổ chức từ năm 2005 đến nay và triển khai Đề án Festival bốn mùa, UBND TP. Huế cho biết, tiếp tục tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế lần thứ 9 năm 2023 với chủ đề “Tinh hoa Nghề Việt”, từ ngày 28/4 – 5/5/2023.
 • TP Bắc Giang: Tổ chức hội thi Dân vũ thể thao và phát động, hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2023
  Ngày 5/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Bắc Giang tổ chức hội thi Dân vũ thể thao và phát động “Tuần lễ áo dài” năm 2023. Nhằm khẳng định và tôn vinh vị thế, giá trị của áo dài đối với đời sống xã hội bằng những nội dung thiết thực, hướng đến kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ (8/3).
 • Bắc Giang khai hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2023
  Sáng 3/3, UBND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ khai hội chùa Vĩnh Nghiêm tại xã Trí Yên. Năm nay lễ hội được diễn ra từ ngày 3/3 đến hết ngày 5/3 (tức từ ngày 12 tháng 2 đến hết ngày 14 tháng 2 năm Quý Mão).
 • Lục Nam-Bắc Giang: Trường mầm non Đồi Ngô số 1 tổ chức “Ngày hội bé với an toàn giao thông”
  Thực hiện kế hoạch số 24/KH-PGD&ĐT ngày 28/10/2022 của phòng GD&ĐT Lục Nam về việc triển khai thực hiện Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học giáo dục mầm non, năm học 2022-2023. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục về an toàn giao thông cho trẻ mẫu giáo, đồng thời giáo dục cho trẻ những kiến thức, kỹ năng, thái độ về an toàn giao thông.
 • Ca sỹ Đức Phúc: Ước mơ sinh ra là để chinh phục, cứ đi là sẽ đến
  (TN&MT) - Đừng bao giờ ngại ngần mơ ước và hãy không ngừng nỗ lực. Bởi điều tuyệt vời nhất là mỗi ngày thức dậy, ta được sống với đam mê, và sẽ luôn có những người đồng hành xuất hiện trong cuộc đời bạn để hiện thực hoài bão ấy.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO