Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo vệ môi trường

Linh Nga | 22/08/2022, 18:16

(TN&MT) - Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu vừa yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về bảo vệ môi trường (BVMT). Trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động BVMT của mỗi công dân, gia đình, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

anh-1-so-tn-mt-kiem-tra-nuoc-thai.jpg
Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra hệ thống xử lý nước thải tập trung tại một khu công nghiệp


Môi trường được cải thiện

Theo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, thời gian qua, với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác BVMT trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng và đã có chuyển biến mạnh mẽ. Trong đó, các chỉ tiêu về BVMT được xác định tại Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 27/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác BVMT trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 cũng đã được thực hiện hoàn thành.

Đồng thời, nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác BVMT được nâng cao; công tác quản lý, kiểm soát các nguồn thải được chú trọng; nguồn nước cấp được bảo vệ nghiêm ngặt, bảo đảm an ninh, an toàn; hạ tầng kỹ thuật về xử lý chất thải được đầu tư, tạo điều kiện chủ động trong việc xử lý chất thải phát sinh trên địa bàn tỉnh; các bệnh viện, trung tâm y tế được đầu tư hệ thống xử lý nước thải riêng, chất thải rắn y tế được xử lý theo mô hình tập trung…

Cụ thể, đến nay tất cả các khu chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tạm, không hợp vệ sinh đã được đóng cửa. Chất thải rắn sinh hoạt của tỉnh (ngoại trừ huyện Côn Đảo) đã được thu gom, chôn lấp hợp vệ sinh tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên với khối lượng khoảng 920 tấn/ngày. Chất thải y tế nguy hại đã được chuyển sang thu gom, xử lý theo mô hình tập trung. Nhà máy tái chế bụi lò thép tại KCN Phú Mỹ 3 được đầu tư hoàn thành và đưa vào vận hành chính thức. Hiện đang triển khai xây dựng Đề án quản lý chất thải rắn, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và triển khai lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện.

Bên cạnh đó, nước thải phát sinh tại các khu, cụm công nghiệp đều được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Việc kiểm soát, quản lý các nguồn nước thải, khí thải cũng đã được tăng cường thông qua hệ thống quan trắc tự động và truyền dữ liệu về Trung tâm tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động của tỉnh. Đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đầu tư 03 trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường không khí, 06 trạm quan trắc nước mặt tự động, liên tục tại các hồ cấp nước sinh hoạt và thông tin chất lượng môi trường không khí, nước đã được đưa tin trên các màn hình công cộng.

Đối với công tác bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn nguồn cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền quán triệt thực hiện nghiêm túc. Tính đến thời điểm hiện nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành xây dựng Bản đồ khoanh vùng bảo vệ hồ chứa nước sinh hoạt; cắm mốc xác định hành lang bảo vệ 22 công trình thủy lợi, trong đó có 08 hồ cấp nước sinh hoạt; ban hành danh mục các loại hình dự án không thu hút đầu tư, hạn chế thu hút đầu tư khu vực thượng nguồn các hồ cấp nước sinh hoạt.

2-tuyen-truyen-bvmt.jpg
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận và tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong các hoạt động bảo vệ môi trường

Tăng cường các giải pháp

Cũng theo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, bên cạnh những kết quả đạt được như trên, hiện nay công tác BVMT vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt chậm được thực hiện; chưa xử lý dứt điểm được rác thải tồn đọng tại khu vực Bãi Nhát, huyện Côn Đảo; công tác phân loại rác sinh hoạt tại nguồn chưa được triển khai đồng bộ; vẫn còn tình trạng chôn lấp, đốt rác thải sinh hoạt ở vùng nông thôn, vùng xa.

Bên cạnh đó, công tác triển khai quy hoạch, đầu tư hạ tầng và quản lý hoạt động của Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên còn chậm, dẫn đến việc xảy ra tình trạng phát thải ở một số nơi, gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh; việc rà soát, di dời các cơ sở sản xuất trong các khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường vào các cụm công nghiệp còn bị chậm; công tác bảo vệ, cải tạo cảnh quan môi trường sinh thái chưa hoàn thành theo kế hoạch...

Trong thời gian tới, để tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh, phát triển bền vững, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác truyền thông nhằm tạo sự đồng thuận và tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong công tác BVMT; nâng cao hiệu quả công tác BVMT trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, phụ trách.

Đồng thời, quán triệt và thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác BVMT trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ thiết thực đời sống dân sinh.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung xác định đầu mối quản lý theo lĩnh vực ngành nghề để chỉ đạo phân công nhiệm vụ thống nhất, xuyên suốt cho các sở, ban, ngành và địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác BVMT; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, đẩy mạnh việc giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác BVMT, đặc biệt là các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các công ty, xí nghiệp có nguồn thải lớn, có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến môi trường; tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, hiện đại, tạo ra sản phẩm có hàm lượng khoa học và giá trị gia tăng cao, ít thâm dụng lao động, thân thiện với môi trường.

Bài liên quan
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: “Siết” bảo vệ môi trường tại Khu xử lý chất thải Tóc Tiên
  (TN&MT) - Thời gian qua, việc đầu tư Khu xử lý chất thải tập trung (CTTT) Tóc Tiên đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc chủ động xử lý chất thải phát sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Song với tính chất là Khu xử lý CTTT nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, phát sinh nhiều vấn đề về môi trường. Do đó, Khu xử lý CTTT Tóc Tiên được xếp vào nhóm có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao của tỉnh, cần triển khai các giải pháp để phòng ngừa, cải thiện và khắc phục.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
 • Cần chú trọng đầu tư để nâng cao năng lực cảnh báo lũ quét, sạt lở đất
  (TN&MT) - Thực tế lũ quét, sạt lở đất đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong nhiều năm qua, đặc biệt là thời gian gần đây. Để có cái nhìn tổng quan về công tác cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, cũng như những giải pháp của ngành KTTV nhằm nâng cao năng lực cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS. Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia.
 • Thời tiết 30/9/2023: Miền Bắc hứng nắng, Nam Bộ mưa rào vào chiều tối
  (TN&MT) - Dự báo thời tiết ngày 30/9, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng và nhiệt độ tăng nhẹ. Riêng Nam Trung Bộ trở vào đến Nam Bộ còn duy trì mưa vào chiều tối.
 • Mai Sơn (Sơn La): Phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm niên vụ nông sản 2023-2024
  (TN&MT) - Qua rà soát, niên vụ 2023-2024, trên địa bàn huyện Mai Sơn có 145 hộ thuộc 7 xã đăng ký hoạt động sơ chế, chế biến cà phê quả tươi. Để bảo vệ môi trường, nguồn nước, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho các phòng ban chuyên môn, UBND các xã triển khai các giải pháp chủ động phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm.
 • Đầu tháng 10/2023, không khí lạnh có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ
  (TN&MT) - Ngày 29/9, dự báo xu thế khí hậu tháng thời kỳ từ ngày 1-31/10/2023, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết không khí lạnh trong tháng 10/2023 sẽ bắt đầu có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ.
 • Đồng Nai: Yêu cầu kiểm tra, xử lý các trại chăn nuôi gia công chưa có thủ tục môi trường
  (TN&MT) - Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai vừa có Công văn số 7529/STNMT-CCBVMT gửi đến UBND các huyện, thành phố Long Khánh về việc kiểm tra, xử lý các trại chăn nuôi gia công chưa có thủ tục môi trường trên địa bàn tỉnh.
 • Đắk Lắk: Ứng dụng công nghệ số để giảm thiểu thiêt hại từ thiên tai
  Do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn biến ngày càng phức tạp và bất thường, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Vì vậy, ngay từ đầu năm, tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các cấp, ngành, các địa phương chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
 • Chuẩn hóa trái sầu riêng để "vui chung"
  (TN&MT) - Những ngày này, huyện Krông Pắc – thủ phủ sầu riêng của tỉnh Đắc Lắc đang vào vụ thu hoạch rộ. Các thương lái, công ty đến thu mua khá đông, giá chốt đầu vụ dao động từ 60.000 - 90.000 đồng/kg tùy loại, khiến bà con rất phấn khởi. Cây sầu riêng đang mang lại lợi nhuận và thu nhập cao cho người dân cũng như các cơ sở, đại lý thu mua sơ chế, đóng gói, tiêu thụ, xuất khẩu sầu riêng trên địa bàn.
 • Thích ứng BĐKH ở Long An: Hướng tới phát triển bền vững
  (TN&MT) - Dưới tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày càng diễn biến phức tạp, tỉnh Long An đã và đang xây dựng, triển khai thực hiện nhiều giải pháp để ứng phó, đặc biệt là chuyển đổi các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, góp phần bảo vệ môi trường (BVMT), nhằm giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn.
 • Ra mắt Sàn giao dịch tín chỉ carbon tại Việt Nam
  (TN&MT) - Chuyển đổi xanh và giảm thải nhằm thực hiện cam kết Net Zero được nhiều nước trên thế giới đang thực hiện nhằm giảm thiểu tác hại đến môi trường. Việc ra mắt Sàn giao dịch tín chỉ carbon ASEAN đầu tiên tại Việt Nam được kỳ vọng doanh nghiệp chuyển sang công nghệ sạch, ít carbon và hiệu quả hơn.
 • Đẩy lùi nạn buôn bán, săn bắt động vật hoang dã: Báo chí là “vũ khí”
  (TN&MT) - Đó là phát biểu của Tiến sĩ sinh học Tilo Nadler - Giám đốc Chiến lược bảo tồn của tổ chức Three Monkeys Wildlife Conservancy, người sáng lập - Giám đốc Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp (EPRC) Vườn Quốc gia Cúc Phương tại Chương trình tập huấn tăng cường năng lực báo chí khai thác đề tài buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) trái pháp luật.
 • Phát động cuộc thi vẽ tranh Đan Mạch trong mắt em 2023
  (TN&MT) - Ngày 29/9, tại Hà Nội, Đại sứ quán Đan Mạch phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch (VIDAFA) đã phát động cuộc thi vẽ tranh "Đan Mạch trong mắt em 2023". Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình kỷ niệm 10 năm ký hết Hiệp định Đối tác toàn diện Việt Nam – Đan Mạch.
 • Khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật phân loại rác thải sinh hoạt
  (TN&MT)- Sáng 29/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp nghe Cục Kiểm soát ô nhiễm báo cáo về việc hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Tham dự cuộc họp có đại diện các Vụ Pháp chế, Khoa học và Công nghệ; đại diện Sở TN&MT thành phố Hải Phòng, tỉnh Bắc Giang và Thái Nguyên.
 • Tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
  (TN&MT) - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Văn bản số 24/BCH-BPTT về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ trên đại bàn tỉnh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO