Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường quản lý đất có nguồn gốc nông, lâm trường

Linh Nga | 23/09/2021, 12:24

(TN&MT) - Thời gian qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đã được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả việc khai thác, sử dụng nguồn lực từ đất đai; đồng thời, tạo hành lang pháp lý trong xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; góp phần cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quan tâm giải quyết tranh chấp

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác quỹ đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở TN&MT đã tập trung phối hợp với các địa phương tiến hành khảo sát, đo đạc, xác định ranh giới, mốc giới, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất để làm cơ sở quản lý; rà soát quá trình sử dụng đất, tình hình thực tế diện tích đất công.

Cùng với đó, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã phối hợp tăng cường rà soát, xác định ranh giới và cắm mốc ranh giới, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng và các tổ chức, cá nhân khác sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tính đến 31/8/2021, Sở TN&MT đã cắm mốc ranh giới 8/9 đơn vị - công ty lâm nghiệp; hoàn thành công tác lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất của 6/9 đơn vị - công ty lâm nghiệp như: Công ty CP Cao su Hòa Bình; Công ty CP Nông nghiệp Hòa Lâm; Công ty CP Sản xuất Thương mại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Công ty CP Cao su Thống Nhất; Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả miền Đông Nam Bộ; Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu.

Trong đó, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức thực hiện bàn giao mốc cho 1 đơn vị - Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả miền Đông Nam Bộ, các đơn vị còn lại chưa tổ chức bàn giao được do tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh” trên địa bàn tỉnh

Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng thường xuyên phối hợp với các địa phương khảo sát đánh giá về công tác quản lý đất đai và công tác quản lý, sử dụng đất nông trường, lâm trường; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quản lý sử dụng đất, trách nhiệm trong quản lý sử dụng đất nông trường, lâm trường để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tăng cường công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai.

Ngoài ra, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn quan tâm giải quyết dứt điểm tranh chấp, khiếu nại về đất đai giữa nông trường, lâm trường với người dân để giải quyết các vấn đề bức xúc xảy ra ở địa phương. Cụ thể, Sở TN&MT đang rà soát ranh giới đất chồng lấn đối với Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh để tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phương án xử lý trong thời gian tới.

Xử lý các tồn tại, bất cập

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay, đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, cắm mốc ranh giới giữa các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp và hoàn thành về đo đạc lập bản đồ địa chính. Tuy nhiên, tiến độ lập hồ sơ ranh giới vẫn còn chậm; tình trạng tranh chấp, lấn chiếm, vi phạm pháp luật về đất đai chưa được giải quyết triệt để; công tác thanh, kiểm tra và kiểm soát việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với đất có nguồn gốc từ các nông trường, lâm trường chưa được thực hiện thường xuyên.

Nguyên nhân chủ yếu là do lịch sử hình thành các nông trường, lâm trường trải qua nhiều giai đoạn với nhiều chính sách quản lý khác nhau; hệ thống hồ sơ kỹ thuật và pháp lý sử dụng để quản lý đất còn thiếu chính xác, không phản ánh đúng thực tế, tạo kẽ hở cho việc vi phạm pháp luật và gây khó khăn, phức tạp cho quản lý đất đai; phần lớn các nông trường, lâm trường đều có địa hình phức tạp nên một số hộ dân lợi dụng lấn chiếm, tự ý phá rừng làm rẫy canh tác, tạo lập tài sản trên đất.

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiến hành bàn giao mốc ranh giới sử dụng đất các công ty nông, lâm nghiệp ngay sau khi tỉnh kết thúc thực hiện giãn cách xã hội

Theo ông Nguyễn Văn Hải, thời gian tới, để góp phần triển khai thực hiện hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cũng như tiếp tục khẳng định vị thế trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục thực hiện Đề án Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh.

Trong đó, Sở TN&MT sẽ tập trung vào rà soát, bổ sung đối tượng, gồm: các tổ chức, hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư đang quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường và các tổ chức chuyển đổi từ nông, lâm trường bàn giao về địa phương; đồng thời, lấy ý kiến của huyện Côn Đảo để bổ sung hồ sơ ranh giới sử dụng đất của Vườn Quốc gia Côn Đảo; tiếp tục rà soát ranh giới chồng lấn Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý về lĩnh vực đất đai; tích hợp dữ liệu địa chính đối với đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường vào cơ sở dữ liệu đất đai địa phương. Đồng thời, Sở TN&MT sẽ phối hợp với các Sở, ngành liên quan và các địa phương thực hiện các hoạt động kiểm soát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật đối với đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường.

Sở TN&MT cũng sẽ phối hợp giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường; thực hiện xử lý, thu hồi đất đai, tài sản gắn liền với đất và nghĩa vụ tài chính đất đai theo quy định của pháp luật; đề xuất UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các giải pháp, chính sách, phương án để xử lý những tồn tại, bất cập trong quản lý, sử dụng đất và tăng cường hiệu lực quản lý, hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường tại địa phương.

Ngoài ra, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đặc biệt là nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý về đất đai cấp xã; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đất đai, đặc biệt là công nghệ quản lý, khai thác bộ bản đồ và hồ sơ địa chính để đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về đất đai được chính xác, kịp thời và đạt hiệu quả cao.

Từng là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành xong việc kiểm kê quỹ đất công, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện đang từng bước triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng quỹ đất ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn. Theo đó, ngoài việc quản lý, khai thác quỹ đất có khả năng đem lại giá trị kinh tế cao, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh, từ đó, việc quản lý, sử dụng đất đai đã có những chuyển biến tích cực.
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • Văn phòng ĐKĐĐ Vĩnh Phúc: Lấy chỉ số hài lòng của dân làm thước đo thay đổi
  Điều chỉnh hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai (ĐKĐĐ), 100% cán bộ, nhân viên tuân thủ đạo đức công vụ, văn minh công sở, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp - đây là 1 trong 5 nhiệm vụ trọng tâm, là bước thay đổi ngoạn mục đo bằng chỉ số hài lòng của dân đang hiện hữu tại Vĩnh Phúc.
 • Cả nước còn gần 1,2 triệu ha đất chưa sử dụng
  Bộ TN&MT vừa công bố Quyết định số 719/QĐ-BTNMT phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021 (tính đến ngày 31/12/2021). Trong đó, có gần 1,2 triệu ha thuộc nhóm đất chưa sử dụng.
 • Quảng Bình: Kiên quyết chấm dứt hoạt động dự án đầu tư chậm tiến độ
  (TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh kiên quyết chấm dứt hoạt động dự án đầu tư đối với các dự án chậm tiến độ, làm cơ sở thu hồi đất theo quy định, tránh lãng phí nguồn lực đất đai.
 • Quản lý đất đai cấp cho đồng bào dân tộc còn bất cập
  Theo báo cáo mới nhất về kết quả điều tra thực trạng kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số của Ủy ban Dân tộc (năm 2019), cả nước còn có 24.532 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở; 210.400 hộ dân tộc thiểu số có nhu cầu hỗ trợ đất sản xuất.
 • “Sổ đỏ” mang tên cả vợ lẫn chồng : Tạo điều kiện để phụ nữ chủ động phát triển kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo
  Phụ nữ và nam giới bình đẳng về quyền sử dụng (QSD) đất được đề cập trong các văn bản pháp luật hiện hành tại Việt Nam. Nội dung này được thể hiện trong Hiến pháp 2013, Luật đất đai 2013, Bộ luật Dân sự 2015, Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Thanh Hoá: Có 429.337 ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
  UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có Báo cáo số 47/BC-UBND, ngày 19/3/2023 về việc tổng hợp kết quả tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi). Các tổ chức, cá nhân góp ý 16 chương với 429.337 lượt ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
 • Infographic: Chính sách đất đai đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số
  Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo trong đó, có nhiều chính sách về đất đai hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, qua đó góp phần vào công cuộc xóa đói – giảm nghèo.
 • Thanh Hóa: Công khai 109 dự án vi phạm pháp luật đất đai
  Thực hiện quy định tại Luật đất đai năm 2013 và các văn bản quy định thi hành, theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 654/STNMT- TTr báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công khai 109 dự án vi phạm pháp luật đất đai.
 • Nhiều chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai góp phần xóa đói giảm nghèo
  (TN&MT) - Trên cơ sở định hướng tại các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Luật Đất đai năm 2013 đã có nhiều quy định quan trọng trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp nói chung, trong đó có thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp nói riêng nhằm hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo.
 • Có chính sách phù hợp ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số
  Chính phủ yêu cầu Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với một số Bộ ngành địa phương có chính sách phù hợp ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với các cơ chế hiệu quả để ngăn chặn người dân chuyển nhượng sau khi được giao đất; có quy định tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sản xuất cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch…
 • Khẩn trương tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 164/CĐ-TTg ngày 18/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
 • Hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất
  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.
 • 32 địa phương đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025
  Sáng 16/3, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã có buổi làm việc với Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất và một số đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh và điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 đã được Thủ tưởng Chính phủ phân bổ.
 • Kon Tum: Nỗ lực cấp đất ở, đất sản xuất cho người đồng bào dân tộc thiểu số
  Hiện tại, tỉnh Kon Tum đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đồng thời, Kon Tum còn tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện các chính sách trên đạt hiệu quả; phấn đấu đến năm 2025, 100% hộ đồng bào DTTS có đất ở, đất sản xuất để phát triển kinh tế, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.
 • Quảng Bình: Chú trọng tính hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn Quỹ phát triển đất
  (TN&MT) - Quỹ phát triển đất của địa phương do UBND cấp tỉnh thành lập, có chức năng nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tại Quảng Bình, những năm qua, hoạt động hiệu quả của Quỹ phát triển đất đã góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO