Bà Rịa – Vũng Tàu: Tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp

Linh Nga | 02/12/2021, 09:49

(TN&MT) - Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những địa phương có tốc độ công nghiệp nhanh so với cả nước. Để giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường do tác động của quá trình phát triển, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang tập trung kiểm soát chặt việc xả thải của các cơ sở đang hoạt động trong các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh.

Kiểm soát chặt nguồn thải

Ông Đặng Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Hiện nay, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 15 KCN được thành lập, tổng diện tích 8.510ha. Trong đó, có 13/15 KCN đã đi vào hoạt động chính thức. Tổng lượng nước thải phát sinh trung bình khoảng 45.000m3/ngày đêm. Trong đó, tất cả 13 KCN đều đã được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có 4 cụm công nghiệp (CCN) đã đi vào hoạt động, tổng lượng nước thải phát sinh trung bình khoảng 1.350m3/ngày đêm. Tất cả 4 CCN đều được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, trong đó 1 CCN đã đầu tư hệ thống quan trắc tự động nước thải; 3 CCN còn lại đang được yêu cầu đầu tư theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

 100% lượng nước thải phát sinh tại các KCN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đều được thu gom, xử lý theo quy định.

Ông Đặng Sơn Hải cho hay: Đối với việc kiểm soát các nguồn thải khí thải, tính đến nay, các cơ sở thuộc loại hình luyện thép, sản xuất giấy, đạm, xi măng, hóa chất… đã đầu tư trạm quan trắc tự động khí thải và truyền số liệu về Trung tâm Quản lý của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để theo dõi, quản lý; đồng thời, các nhà máy phát sinh khí thải cũng đã đầu tư công trình thu gom, xử lý khí thải theo quy định.

Còn đối với quản lý chất thải rắn công nghiệp, trong đó, chất thải rắn công nghiệp thông thường chủ yếu là xỉ thép, tạp chất từ phế liệu thép nhập khẩu, xỉ than đá, bùn thải từ trạm xử lý nước thải tập trung... với khối lượng khoảng 1.285 tấn/ngày, riêng xỉ thép khối lượng khoảng 1.230 tấn/ngày, hiện nay đang được thu gom, chuyển giao cho các đơn vị có chức năng trên địa bàn tỉnh xử lý; một phần được vận chuyển sang các tỉnh khác để xử lý đúng các quy định hiện hành.

Đối với xử lý chất thải công nghiệp nguy hại, khối lượng phát sinh khoảng 204 tấn/ngày (không tính bụi lò thép), hiện đang có 7 đơn vị được cấp phép hoạt động theo quy định với tổng công suất xử lý theo giấy phép khoảng 281 tấn/ngày, đáp ứng xử lý được khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn tỉnh. Riêng bụi lò luyện thép, hiện có dự án xử lý bụi lò luyện thép của Công ty Zinc Oxide công suất xử lý 100.000 tấn/năm tại KCN Phú Mỹ 3 đã được đưa vào vận hành từ tháng 9/2019, công suất đáp ứng xử lý được khối lượng bụi lò phát sinh trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo ông Đặng Sơn Hải, tính đến nay, công tác thống kê, kiểm soát các nguồn thải, nhất là các nguồn thải lớn từ các KCN, CCN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã được giám sát theo quy định. Tuy vậy, việc kiểm soát và xử lý triệt để vẫn còn gặp nhiều khó khăn và bị động. Điển hình là hoạt động của các nhà máy thép vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường, nhất là xả thải khí thải đã và đang gây ra nhiều vấn đề đối với môi trường không khí xung quanh.

Đẩy mạnh các giải pháp

Ông Đặng Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Thời gian qua, Sở TN&MT đã triển khai nhiều giải pháp về BVMT. Cụ thể, Sở TN&MT đã tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về BVMT cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh; đồng thời, Sở TN&MT còn tăng cường rà soát, tham mưu điều chỉnh, ban hành các thủ tục hành chính về môi trường theo hướng cụ thể hóa các quy trình, thủ tục và rút ngắn thời gian thực hiện các hồ sơ, thủ tục về môi trường.

Các KCN ở Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ không thu hút đầu tư những loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Cùng với đó, Sở TN&MT còn chủ động phối hợp với các Sở, ngành tham mưu sàng lọc, ưu tiên lựa chọn các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, ít phát sinh chất thải, kiên quyết không tiếp nhận các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, sử dụng công nghệ lạc hậu và tiêu hao nhiều nguyên, nhiên liệu, tác động lớn đến môi trường; tổ chức thẩm định hồ sơ, thủ tục về môi trường một cách chặt chẽ, chính xác, có hiệu quả; tăng cường thanh, kiểm tra sau khi dự án đi vào hoạt động, phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về xả thải gây ô nhiễm môi trường. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác BVMT trong các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh.

Ông Đặng Sơn Hải cho rằng: Để kiểm soát và xử lý triệt các nguồn thải lớn trong các KCN, CCN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT cùng các Sở, ngành và địa phương có liên quan sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp BVMT theo tinh thần của Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác quản lý, BVMT trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tổ chức thực hiện quyết liệt, có trách nhiệm các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU theo phân công, phân cấp.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ cùng với các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về BVMT đã được giao tại Văn bản số 15529/UBND-VP ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tăng cường kiểm soát việc xả thải của các cơ sở đang hoạt động trong các KCN trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện vận hành thường xuyên và liên tục các hệ thống xử lý chất thải và thực hiện các cam kết BVMT đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải theo quy định tại Quyết định 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải.

Song song đó, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng sẽ tiếp tục làm việc cụ thể với các doanh nghiệp phát sinh nguồn khí thải lớn, thường xuyên xảy ra sự cố môi trường trong thời gian qua về kế hoạch đầu tư hoàn thành hệ thống quan trắc tự động khí thải, lắp đặt camera giám sát ống khói xả thải và truyền số liệu, hình ảnh về Trạm Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh theo đúng quy định.

Ngoài ra, Sở TN&MT sẽ phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ giám sát cộng đồng trong việc kịp thời phát hiện việc xả thải không đúng quy định của các doanh nghiệp, kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm; rà soát tình hình tiếp nhận, xử lý dữ liệu quan trắc tự động, vai trò phát hiện kịp thời các hành vi xả thải trái quy định, các sự cố môi trường xảy ra trong thời gian qua của Trạm Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường...

Bài liên quan
 • Tăng cường kiểm soát ô nhiễm từ hoạt động giao thông vận tải
  (TN&MT) - Tại Việt Nam, hoạt động giao thông vận tải là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí, chiếm phần lớn tổng lượng phát thải khí nhà kính. Chính vì vậy, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã và đang triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông vận tải.

(0) Bình luận
Nổi bật
Sắc xanh trở lại nơi vùng đất Yên
(TN&MT) - Một vùng đất cách đây khoảng chục năm về trước xác xơ, tan hoang vì nạn khai thác vàng trái phép suốt nhiều năm. Thế nhưng, bằng sự quyết liệt ngăn chặn của các cấp chính quyền cũng như những nỗ lực tuyên truyền đến người dân mà từ vài năm nay những "cánh đồng chết" đã được hồi sinh bằng ruộng lúa xanh tốt trong sự vui mừng, phấn khởi của người dân nơi đây.
Đừng bỏ lỡ
 • Trồng cây xanh - hành động nhỏ, ý nghĩa lớn
  (TN&MT) - Nhân dịp đầu Xuân Quý Mão, thời điểm cả nước chuẩn bị phát động phong trào trồng cây xanh năm 2023, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trò chuyện với ông Vũ Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ TN&MT về những chia sẻ về hoạt động bảo vệ môi trường nói chung và chương trình trồng cây nói riêng.
 • Góp phần cho Huế “xanh” trong những ngày Tết
  Những ngày này, các công nhân vệ sinh môi trường tại TP. Huế đã nỗ lực thu gom rác thải, vệ sinh đường phố..., qua đó góp phần giúp vùng đất Cố đô thêm sạch – xanh – đẹp hơn trong dịp Tết Quý Mão 2023.
 • Sơn La: Phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm từ chế biến nông sản dịp Tết Nguyên đán
  (TN&MT) - Sở TN&MT Sơn La vừa ban hành Công văn số 149/STNMT-QLMT, về việc đảm bảo phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường, nguồn nước từ hoạt động chế biến nông sản trong dịp Tết nguyên đán năm 2023.
 • Thời tiết ngày 21/1: Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
 • Lạc vào đại ngàn Bạch Mã
  (TN&MT) - Để lên được đỉnh Bạch Mã phải trải qua cung đường gần như dốc đứng, quanh co theo sườn núi với những trải nghiệm tuyệt vời. Không chỉ có phong cảnh hữu tình, khí hậu mát mẻ, Bạch Mã còn sở hữu hệ sinh thái rừng phong phú như một “kho báu” giữa đại ngàn Trường Sơn. Cũng chính vì thế, “cuộc chiến” giữ rừng lắm nỗi gian nan.
 • Nhà của gấu

  Nhà của gấu

  19:24 20/01/2023
  (TN&MT) - 7h, tiếng chuông reo rộn cả khu trại gấu rộng hơn 100ha của Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình tại xã Kỳ Phú (huyện Nho Quan). Những chú gấu nhanh nhẹn bò ra giữa khuôn viên bán tự nhiên, trèo lên những cây cột có hộc to để tìm kiếm đồ ăn, ánh mắt hồ hởi…
 • Thời tiết ngày 20/1: Miền Bắc trời rét, miền Nam nắng dễ chịu
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 20/1, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù. Riêng vùng núi Bắc Bộ rét đậm, rét hại, vùng núi cao ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.
 • Đắk Nông hướng đến mục tiêu phát triển   xanh và bền vững
  (TN&MT) - Xác định phát triển kinh tế không đánh đổi môi trường, từ nhiều năm qua, tỉnh Đắk Nông đã chủ động phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, hướng đến nền kinh tế xanh và phát triển bền vững.
 • Bảo vệ môi trường– Vì tương lai Sơn La xanh
  Với việc đổi mới công tác quản lý môi trường từ bị động giải quyết, khắc phục sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn ô nhiễm môi trường, năm 2022 tiếp tục ghi nhận những chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm, hành động bảo vệ môi trường của các cấp, các ngành và sự chung tay của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La.
 • Thời tiết 19/1, Bắc Bộ có mưa vài nơi, rét đậm
  Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, dự báo thời tiết hôm nay (19/1), khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.
 • Yên Bái: Nỗ lực nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường
  Bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên là một trong những mục tiêu được đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngay từ sau Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trước đó, Sở TN&MT đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.
 • Lời thề giữ rừng

  Lời thề giữ rừng

  06:50 18/01/2023
  (TN&MT) - Mùa xuân đã về trên những bản làng Tây Nguyên, mang theo nắng vàng ấm áp, xua tan không khí lạnh còn sót lại. Mùa xuân cũng là dịp để người Jarai tổ chức những lễ hội truyền thống, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc. Thường niên, sau khi đón Tết Nguyên đán, dân làng O Grang (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại tất bật chuẩn bị cho lễ cúng rừng.
 • Dự báo thời tiết ngày 18-1, Bắc Bộ trời rét đậm
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, ngày 18- 1, khu vực Bắc Bộ có sương mù, trời rét đậm. Khu vực từ Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng- Bình Thuận có mưa vài nơi, trời rét, Gió đông bắc cấp 2-3.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO