Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường công tác quản lý về khoáng sản

Linh Nga | 06/10/2022, 09:27

(TN&MT) - Thời gian qua, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kịp thời chấn chỉnh

Theo Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thời gian qua, ngoài việc tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách pháp luật về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, Sở TN&MT còn tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện những thiếu sót, sai phạm trong khai thác khoáng sản; triển khai các giải pháp để chấn chỉnh, xử lý.

14-2-.jpg

Tăng cường quản lý các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo đúng quy định

Qua đó, hạn chế được tình trạng làm thất thoát tài nguyên khoáng sản tại địa phương. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở TN&MT đã cùng với các ngành chức năng của tỉnh và các địa phương triển khai thực hiện khoảng 96 đợt kiểm tra và phát hiện 2 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, giảm 27 vụ so với cùng kỳ năm 2021; xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 125.297.000 đồng.

Đồng thời, Sở TN&MT cũng đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thu hồi giấy phép khai thác và yêu cầu các doanh nghiệp đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường ở những khu vực khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự; thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc đóng cửa mỏ. Trong đó, các tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản theo tọa độ đã ghi trong giấy phép trước khi hoạt động; vật liệu và kích thước mốc điểm góc khu vực khai thác theo tiêu chuẩn, quy chuẩn...

Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Hiện nay, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 30 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực với tổng diện tích 600ha, trữ lượng 79.072.402m3; 5 trường hợp giấy phép khai thác hết hiệu lực hiện đang làm thủ tục gia hạn, cấp lại giấy phép, trong đó có 4 trường hợp khai thác đá xây dựng có nhu cầu gia hạn, cấp lại giấy phép khai thác mới với tổng diện tích 89,69ha, trữ lượng 4.092.400m3, công suất khai thác 1.200.000m3/năm và 1 trường hợp gia hạn khai thác cát xây dựng.

Khoanh định khu vực cấm

Hiện tại, Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1204/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương dự án “Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Trên cơ sở đó, Sở TN&MT được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan thực hiện việc khoanh định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản do các ngành quản lý theo quy định tại Điều 28 Luật Khoáng sản.

14-1-.jpg

Phối hợp kiểm tra, quản lý chất lượng công trình của các mỏ khai thác khoáng sản ở địa phương

Sở TN&MT đã tổng hợp và hoàn thành việc khoanh định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh và tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo Bộ TN&MT trình Chính phủ xem xét, phê duyệt (sau khi gửi lấy ý kiến của 11/11 bộ, ngành Trung ương). Theo đó, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 976/QĐ-TTg Phê duyệt “Khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”.

Trong đó, các khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, gồm: khu vực liên quan đến các diện tích đất thuộc khu vực di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, hồ thủy lợi; đất an ninh; đất cơ sở tôn giáo; đất thông tin truyền thông; đất thuộc công trình giao thông vận tải; đất thuộc hành lang hoặc phạm vi bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, công trình điện, lưới điện, dầu khí và công trình nước sạch, công trình xử lý chất thải đều thuộc khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, theo Quyết định 976/QĐ-TTg, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 1.394 khu vực, vị trí với tổng diện tích 30.278,951ha bị cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Trong đó, khu vực đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, hồ thủy lợi có 64 khu vực với 27.228,90ha; đất di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh có 217 khu vực với 1.342,162ha; đất an ninh có 65 khu vực với 103.038ha; đất hệ thống thông tin liên lạc có 348 khu vực với 51,106ha; đất công trình giao thông có 73 khu vực với 1.553,751ha và đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng có 627 khu vực.

Siết chặt quản lý

Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay: Thời gian tới, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn đã được UBND tỉnh giao, Sở TN&MT tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị, thành phố tổ chức quản lý các khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo đúng quy định pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản nhằm kịp thời phát hiện sai phạm của doanh nghiệp. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các hành vi khai thác vượt độ sâu, ngoài ranh cấp phép, ngoài ranh thuê đất và kiểm soát sản lượng khai thác…

Bên cạnh đó, Sở TN&MT sẽ tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm là Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý có hiệu quả các điểm nóng, các hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ trái phép; kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm đối với các khu vực, đối tượng khai thác khoáng sản trái phép; đối với những trường hợp đủ điều kiện chuyển cơ quan Công an điều tra xử lý hình sự đúng theo quy định.

Nhằm đáp ứng đủ nhu cầu vật liệu giúp các dự án trọng điểm sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh không bị chậm tiến độ, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phối hợp với các sở, ngành rà soát, đánh giá lại trữ lượng tại các mỏ khai thác khoáng sản, trên cơ sở đó, xác định lại tổng nguồn, tổng nhu cầu để có giải pháp cân đối, tìm kiếm nguồn vật liệu phục vụ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Sở TN&MT sẽ tập trung hoàn thiện và trình phê duyệt quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đấu giá quyền khai thác khoáng sản, phương án đấu giá mẫu quyền khai thác khoáng sản và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo kế hoạch; đồng thời, tổ chức Đoàn Kiểm tra hoạt động khai thác của các doanh nghiệp, trọng tâm tập trung vào trữ lượng khoáng sản đã khai thác, việc tuân thủ pháp luật về đất đai, môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục thực hiện kiểm tra chuyên đề về việc rà soát các tồn tại khi giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực nhưng các tổ chức, cá nhân không lập thủ tục thuê đất; kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động đào ao, san hạ mặt bằng cải tạo đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân.

Ngoài ra, Sở TN&MT sẽ phối hợp với các sở, ngành có liên quan và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản đến toàn thể cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Bài liên quan
  • Bà Rịa - Vũng Tàu: Tập trung xử lý các “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường
    (TN&MT) - Xác định bảo vệ môi trường (BVMT) là một nhiệm vụ trọng tâm, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, nhờ đó mà các “điểm nóng, điểm đen” về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát chặt chẽ, mang lại nhiều kết quả tích cực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO