Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều giải pháp nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường

Linh Nga | 13/09/2022, 10:37

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trên địa bàn tỉnh.

Cần có lộ trình xử lý

Theo Báo cáo Chỉ số PAPI năm 2021, nội dung Quản trị môi trường của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021 đã được khảo sát tại 8 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đạt 3,08 điểm, giảm 0,15 điểm so với năm 2020. Cụ thể, nội dung thành phần “Nghiêm túc trong bảo vệ môi trường” đã giảm 0,1 điểm so với năm 2020.

Trong đó, tỷ lệ người dân trả lời cho biết họ đã báo cáo và yêu cầu xử lý sự cố/vấn đề môi trường ở địa phương đạt 68,46%; tỷ lệ người dân trả lời cho biết bảo vệ môi trường (BVMT) cần được ưu tiên hơn phát triển kinh tế bằng mọi giá đạt 65,23%; tỷ lệ người dân cho biết cơ quan chức năng của chính quyền địa phương đã giải quyết sự cố/vấn đề môi trường mà họ đã thông báo đạt 45,13%.

a2.-giam-sat-chat-luong.jpg

Tiếp tục tăng cường giám sát chất lượng không khí từ dữ liệu quan trắc tự động.

Còn nội dung thành phần “Chất lượng không khí”, giảm 0,13 điểm so với năm 2020, trong đó, tỷ lệ người dân trả lời cho biết không phải đeo khẩu trang để tránh ô nhiễm không khí khi đi lại ở địa bàn nơi cư trú đạt 13,64%; tỷ lệ người dân trả lời đánh giá chất lượng không khí nơi cư trú đủ tốt đạt 81,27%; tỷ lệ người dân trả lời cho rằng chất lượng không khí ở địa phương tốt hơn 3 năm trước đạt 44,21%.

Riêng về nội dung thành phần “Chất lượng nước”, tăng 0,07 điểm so với năm 2020, gồm cả 03/03 chỉ tiêu, như: Nước từ sông/kênh/rạch/suối gần nhà đủ sạch để uống đạt 1,47%; nước từ sông/kênh/rạch/suối gần nhà đủ sạch để giặt giũ đạt 2,29%; nước từ sông/kênh/rạch/suối gần nhà đủ sạch để bơi lội đạt 6,34%.

Ông Đặng Sơn Hải - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Năm 2021, Sở TN&MT đã tiếp nhận, xác minh, xử lý, phản hồi qua đường dây nóng thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý về lĩnh vực TN&MT trên địa bàn tỉnh đối với 37 vụ việc, đạt tỷ lệ 100%.

Ngoài ra, so với năm 2020, kết quả giải quyết kiến nghị cử tri năm 2021 về lĩnh vực môi trường cho thấy các kiến nghị của cử tri có xu hướng giảm. Theo báo cáo thống kê đến cuối năm 2021 còn 10 kiến nghị của cử tri được Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận và giải quyết, giảm 3 kiến nghị so với năm 2020.

Về các giải pháp kỹ thuật, Sở TN&MT đã triển khai lắp đặt và đưa vào vận hành 3 trạm quan trắc chất lượng không khí tự động tại 3 vị trí và 9 trạm quan trắc nước mặt tự động, liên tục tại các hồ cấp nước sinh hoạt. Kết quả, Chỉ số Chất lượng nước (WQI) năm 2021 dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt đều đạt chất lượng.

Cũng theo ông Đặng Sơn Hải, hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khu vực đang là điểm “nóng” ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết, thường bị người dân, cử tri phản ánh như: Khu chế biến hải sản tại xã Tân Hải; Khu xử lý chất thải tập trung tại xã Tóc Tiên; các nhà máy thép trong các Khu công nghiệp, TX. Phú Mỹ… Đây là các vấn đề môi trường phức tạp, kéo dài, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực nên cần có lộ trình xử lý. Và đây cũng có thể là lý do vì sao, chỉ số đánh giá chất lượng môi trường được người dân địa phương đánh giá đạt thấp.

14.2.jpg

Tăng cường hệ thống quan trắc tự động tại các hồ chứa nước sinh hoạt của tỉnh.

Nhiều giải pháp cải thiện

Ông Đặng Sơn Hải - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay: Để khắc phục, cải thiện và nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT vừa mới xây dựng Kế hoạch số 56/KH-STNMT về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số nội dung Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là xác định trách nhiệm của Sở TN&MT trong việc nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường năm 2022 và những năm tiếp theo; đồng thời, duy trì Chỉ số thành phần đạt kết quả tốt và cải thiện các Chỉ số thành phần đạt kết quả chưa tốt, góp phần nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường năm 2022.

Cùng với đó, Sở TN&MT nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về BVMT, chất lượng môi trường, kết quả thực hiện nhiệm vụ BVMT trên địa bàn tỉnh; đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông về BVMT cũng như tuyên truyền, phổ biến đến người dân ở cơ sở thôn, ấp, tổ dân phố các nội dung liên quan đến Chỉ số Quản trị môi trường.

Để đạt được các mục tiêu trên, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng nhiều giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể, đối với Chỉ số thành phần Nghiêm túc trong BVMT, Sở TN&MT sẽ tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 4/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

Đồng thời, tăng cường thực hiện công tác truyền thông BVMT, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong công tác BVMT; thực hiện các hoạt động truyền thông BVMT 2022 theo Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức trong hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và BVMT trên địa bàn tỉnh năm 2022 được ban hành tại Quyết định số 1578 ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Mặt khác, Sở TN&MT sẽ vận hành hiệu quả đường dây nóng, xử lý dứt điểm những phản ánh của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về môi trường; công khai thông tin kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị để người dân được biết; tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu vực bị ô nhiễm nhằm giải quyết dứt điểm các điểm “đen” môi trường ở địa phương; định kỳ tổ chức họp giao ban với các địa phương về công tác BVMT.

Đối với các Chỉ số thành phần Chất lượng nước và Chất lượng không khí, trong thời gian tới, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác BVMT, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các công ty, xí nghiệp có nguồn thải lớn trên địa bàn, có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến môi trường; công khai các kết quả thanh, kiểm tra theo quy định.

12080058_1071923476158824_4916457312298878824_o.jpg
Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ vận hành hiệu quả đường dây nóng, xử lý dứt điểm những phản ánh của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về môi trường

Đồng thời, Sở TN&MT cũng sẽ thực hiện các giải pháp bảo vệ nghiêm ngặt, bảo đảm an ninh, an toàn các nguồn nước cấp sinh hoạt trên địa bàn tỉnh như: Triển khai Quy chế số 02/QCPH-ĐN-BRVT ngày 22/11/2019 về việc phối hợp quản lý Nhà nước về TN&MT vùng giáp ranh giữa UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai; triển khai các kế hoạch khảo sát, giám sát các hồ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh như: Đá Đen, Sông Ray, Châu Pha, Sông Hỏa...

Ngoài ra, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục xây dựng các nội dung tuyên truyền về BVMT nước, không khí trên địa bàn tỉnh; rà soát, điều chỉnh nội dung, thông tin chất lượng môi trường nước, môi trường không khí được công bố để người dân dễ nắm bắt được; tiếp tục rà soát, yêu cầu các cơ sở sản xuất thực hiện đầu tư hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục theo quy định.

Bài liên quan
 • Bà Rịa – Vũng Tàu: Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, các cấp, các ngành và địa phương của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường (BVMT). Qua đó, công tác BVMT trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Ủy quyền BQL khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cấp giấy phép môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định về phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế (khu công nghiệp) thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường.
Đừng bỏ lỡ
 • Đà Nẵng đồng loạt tổ chức ngày hội thu gom rác tái chế
  Ngày 8/6, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị UBND các quận, huyện đồng loạt tổ chức những ngày hội thu gom rác tái chế trên địa bàn thành phố, hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam.
 • Xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành tài nguyên
  (TN&MT) - Ngày 9/6, tại Hà Nội, Tạp chí TN&MT tổ chức Diễn đàn Môi trường năm 2023 với chủ đề “Giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành tài nguyên”. Đây là sự kiện thường niên hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6), đặc biệt là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Tạp chí TN&MT.
 • Thời tiết ngày 9/6: Mưa dông tập trung về chiều tối
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong hôm nay (9/6), tất cả các khu vực trên cả nước sẽ có mưa,  tập trung vào chiều và tối.
 • Thúc đẩy hợp tác ASEAN về quản lý thiên tai năm 2023
  (TN&MT) - Theo trình tự luân phiên giữa các quốc gia ASEAN, năm 2023, Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai (ACDM), đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Quản lý thiên tai lần thứ 11 và các phiên họp liên quan của ACDM, Trung tâm điều khối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong thiên tai (Trung tâm AHA)…
 • Quảng Nam: Đẩy nhanh tiến độ Dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở TP. Hội An và huyện Núi Thành
  UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn số 3577/UBND-KTN về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn thành phố Hội An và xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành.
 • El Nino tác động đến đời sống xã hội: cảnh báo và giải pháp - Nhanh chóng xây dựng kịch bản ứng phó
  (TN&MT) - Theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn (KTTV), năm 2023, có khả năng sẽ xác lập nhiều kỷ lục nắng nóng và các hình thái thời tiết dị thường do tác động của hiện tượng El Nino kết hợp xu thế nóng lên toàn cầu do biến đổi khí hậu.
 • Mường Lát (Thanh Hóa): Linh hoạt giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu
  (TN&MT) - Nằm ở vùng núi cao của tỉnh Thanh Hóa, địa hình Mường Lát cơ bản là đồi núi, dân số ít và chủ yếu là đồng bào dân tộc. Nơi đây thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề trước các hiện tượng thời tiết cực đoan do tác động của biến đổi khí hậu. Vì vậy, rất cần thiết phải có các giải pháp cụ thể nhằm từng bước nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu trong cộng đồng và nhận thức của người dân về những hậu quả của thiên tai.
 • Ngành KTTV trước xu hướng thời tiết nguy hiểm: Hướng tới mô hình hóa và dự báo tác động
  (TN&MT) - Việc xây dựng công cụ dự báo, cảnh báo, cũng như cập nhật công nghệ để nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo KTTV rất cấp thiết trong bối cảnh nhiều loại hình thời tiết, thiên tai cực đoan có thể xuất hiện vào nửa cuối mùa hè năm nay do hiện tượng El Nino.
 • Hậu Giang quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
  (TN&MT) - Thời gian qua, tỉnh Hậu Giang đã triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) theo đúng tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT (Nghị quyết số 24-NQ/TW) đã đề ra, góp phần thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển ổn định, bền vững.
 • Đắk Nông: Phí dịch vụ môi trường rừng “tiếp sức” ngành lâm nghiệp
  (TN&MT) - Từ khi triển khai chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), tình trạng khó khăn về nguồn kinh phí cho công tác quản lý bảo vệ rừng của các công ty lâm nghiệp được tháo gỡ một phần. Tính trong giai đoạn 2012 đến tháng 4/2023, tổng số tiền DVMTR đã thu thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Nông là hơn 982,5 tỷ đồng, tổng số tiền DVMTR đã chi là 808,7 tỷ đồng.
 • Thách thức phát triển lớn nhất của Việt Nam là biến đổi khí hậu
  Theo ông Jonathan Pincus, chuyên gia Kinh tế Cao cấp của UNDP, thách thức phát triển lớn nhất đối với Việt Nam hiện nay là biến đổi khí hậu. Là một quốc gia có đường bờ biển dài và hai vùng đồng bằng thấp, Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia dễ tổn thương nhất trước tình trạng nước biển dâng, lũ lụt, hạn hán và các hiện tượng thời tiết cực đoan.
 • Những mảnh vụn làm đẹp cuộc đời
  (TN&MT) - “Một mảnh vải vụn sẽ góp phần tạo nên một bức tranh nghệ thuật nếu được đặt đúng chỗ. Một người khuyết tật cũng có thể đóng góp những phẩm chất tuyệt vời của mình để làm đẹp cho cuộc đời nếu tìm được đúng vị trí của mình”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO