Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều giải pháp nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường

Linh Nga | 13/09/2022, 10:37

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trên địa bàn tỉnh.

Cần có lộ trình xử lý

Theo Báo cáo Chỉ số PAPI năm 2021, nội dung Quản trị môi trường của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021 đã được khảo sát tại 8 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đạt 3,08 điểm, giảm 0,15 điểm so với năm 2020. Cụ thể, nội dung thành phần “Nghiêm túc trong bảo vệ môi trường” đã giảm 0,1 điểm so với năm 2020.

Trong đó, tỷ lệ người dân trả lời cho biết họ đã báo cáo và yêu cầu xử lý sự cố/vấn đề môi trường ở địa phương đạt 68,46%; tỷ lệ người dân trả lời cho biết bảo vệ môi trường (BVMT) cần được ưu tiên hơn phát triển kinh tế bằng mọi giá đạt 65,23%; tỷ lệ người dân cho biết cơ quan chức năng của chính quyền địa phương đã giải quyết sự cố/vấn đề môi trường mà họ đã thông báo đạt 45,13%.

a2.-giam-sat-chat-luong.jpg

Tiếp tục tăng cường giám sát chất lượng không khí từ dữ liệu quan trắc tự động.

Còn nội dung thành phần “Chất lượng không khí”, giảm 0,13 điểm so với năm 2020, trong đó, tỷ lệ người dân trả lời cho biết không phải đeo khẩu trang để tránh ô nhiễm không khí khi đi lại ở địa bàn nơi cư trú đạt 13,64%; tỷ lệ người dân trả lời đánh giá chất lượng không khí nơi cư trú đủ tốt đạt 81,27%; tỷ lệ người dân trả lời cho rằng chất lượng không khí ở địa phương tốt hơn 3 năm trước đạt 44,21%.

Riêng về nội dung thành phần “Chất lượng nước”, tăng 0,07 điểm so với năm 2020, gồm cả 03/03 chỉ tiêu, như: Nước từ sông/kênh/rạch/suối gần nhà đủ sạch để uống đạt 1,47%; nước từ sông/kênh/rạch/suối gần nhà đủ sạch để giặt giũ đạt 2,29%; nước từ sông/kênh/rạch/suối gần nhà đủ sạch để bơi lội đạt 6,34%.

Ông Đặng Sơn Hải - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Năm 2021, Sở TN&MT đã tiếp nhận, xác minh, xử lý, phản hồi qua đường dây nóng thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý về lĩnh vực TN&MT trên địa bàn tỉnh đối với 37 vụ việc, đạt tỷ lệ 100%.

Ngoài ra, so với năm 2020, kết quả giải quyết kiến nghị cử tri năm 2021 về lĩnh vực môi trường cho thấy các kiến nghị của cử tri có xu hướng giảm. Theo báo cáo thống kê đến cuối năm 2021 còn 10 kiến nghị của cử tri được Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận và giải quyết, giảm 3 kiến nghị so với năm 2020.

Về các giải pháp kỹ thuật, Sở TN&MT đã triển khai lắp đặt và đưa vào vận hành 3 trạm quan trắc chất lượng không khí tự động tại 3 vị trí và 9 trạm quan trắc nước mặt tự động, liên tục tại các hồ cấp nước sinh hoạt. Kết quả, Chỉ số Chất lượng nước (WQI) năm 2021 dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt đều đạt chất lượng.

Cũng theo ông Đặng Sơn Hải, hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khu vực đang là điểm “nóng” ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết, thường bị người dân, cử tri phản ánh như: Khu chế biến hải sản tại xã Tân Hải; Khu xử lý chất thải tập trung tại xã Tóc Tiên; các nhà máy thép trong các Khu công nghiệp, TX. Phú Mỹ… Đây là các vấn đề môi trường phức tạp, kéo dài, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực nên cần có lộ trình xử lý. Và đây cũng có thể là lý do vì sao, chỉ số đánh giá chất lượng môi trường được người dân địa phương đánh giá đạt thấp.

14.2.jpg

Tăng cường hệ thống quan trắc tự động tại các hồ chứa nước sinh hoạt của tỉnh.

Nhiều giải pháp cải thiện

Ông Đặng Sơn Hải - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay: Để khắc phục, cải thiện và nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT vừa mới xây dựng Kế hoạch số 56/KH-STNMT về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số nội dung Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là xác định trách nhiệm của Sở TN&MT trong việc nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường năm 2022 và những năm tiếp theo; đồng thời, duy trì Chỉ số thành phần đạt kết quả tốt và cải thiện các Chỉ số thành phần đạt kết quả chưa tốt, góp phần nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường năm 2022.

Cùng với đó, Sở TN&MT nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về BVMT, chất lượng môi trường, kết quả thực hiện nhiệm vụ BVMT trên địa bàn tỉnh; đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông về BVMT cũng như tuyên truyền, phổ biến đến người dân ở cơ sở thôn, ấp, tổ dân phố các nội dung liên quan đến Chỉ số Quản trị môi trường.

Để đạt được các mục tiêu trên, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng nhiều giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể, đối với Chỉ số thành phần Nghiêm túc trong BVMT, Sở TN&MT sẽ tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 4/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

Đồng thời, tăng cường thực hiện công tác truyền thông BVMT, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong công tác BVMT; thực hiện các hoạt động truyền thông BVMT 2022 theo Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức trong hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và BVMT trên địa bàn tỉnh năm 2022 được ban hành tại Quyết định số 1578 ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Mặt khác, Sở TN&MT sẽ vận hành hiệu quả đường dây nóng, xử lý dứt điểm những phản ánh của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về môi trường; công khai thông tin kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị để người dân được biết; tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu vực bị ô nhiễm nhằm giải quyết dứt điểm các điểm “đen” môi trường ở địa phương; định kỳ tổ chức họp giao ban với các địa phương về công tác BVMT.

Đối với các Chỉ số thành phần Chất lượng nước và Chất lượng không khí, trong thời gian tới, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác BVMT, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các công ty, xí nghiệp có nguồn thải lớn trên địa bàn, có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến môi trường; công khai các kết quả thanh, kiểm tra theo quy định.

12080058_1071923476158824_4916457312298878824_o.jpg
Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ vận hành hiệu quả đường dây nóng, xử lý dứt điểm những phản ánh của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về môi trường

Đồng thời, Sở TN&MT cũng sẽ thực hiện các giải pháp bảo vệ nghiêm ngặt, bảo đảm an ninh, an toàn các nguồn nước cấp sinh hoạt trên địa bàn tỉnh như: Triển khai Quy chế số 02/QCPH-ĐN-BRVT ngày 22/11/2019 về việc phối hợp quản lý Nhà nước về TN&MT vùng giáp ranh giữa UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai; triển khai các kế hoạch khảo sát, giám sát các hồ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh như: Đá Đen, Sông Ray, Châu Pha, Sông Hỏa...

Ngoài ra, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục xây dựng các nội dung tuyên truyền về BVMT nước, không khí trên địa bàn tỉnh; rà soát, điều chỉnh nội dung, thông tin chất lượng môi trường nước, môi trường không khí được công bố để người dân dễ nắm bắt được; tiếp tục rà soát, yêu cầu các cơ sở sản xuất thực hiện đầu tư hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục theo quy định.

Bài liên quan
 • Bà Rịa – Vũng Tàu: Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, các cấp, các ngành và địa phương của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường (BVMT). Qua đó, công tác BVMT trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thừa Thiên – Huế phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023
Ngày 31/1 (mùng 10 tháng Giêng), tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão năm 2023 tại khu di tích Chứng tích lịch sử Chín Hầm (TP. Huế).
Đừng bỏ lỡ
 • Bộ Quốc phòng phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'
  Ngày 30/1, tại khu vực xây dựng Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam (quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội), Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023.
 • Hà Tĩnh: Xây dựng cảnh quan, môi trường sạch, đẹp phục vụ lễ hội chùa Hương Tích
  Vào dịp đầu năm mới, khai hội chùa Hương Tích (Hà Tĩnh) đón hàng chục nghìn lượt khác thập phương trong cả nước về vãn cảnh, hành hương. Cùng với việc đảm bảo an ninh trật tự, công tác vệ sinh môi trường luôn được BQL chùa Hương Tích quan tâm thực hiện nhằm để lại ấn tượng tốt trong lòng du khách.
 • Đà Nẵng: Sôi nổi ra quân “Tết trồng cây”
  (TN&MT) - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây”, các địa phương trên địa bàn TP.Đà Nẵng sôi nổi ra quân Tết trồng cây. Tết trồng cây trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, góp phần ươm lên những mảng xanh trên địa bàn đô thị Đà Nẵng.
 • Lào Cai: Hàng trăm công nhân của KCN hóa chất Tằng Loỏng tham gia Tết trồng cây
  Với mục địch bảo vệ môi trường Khu công nghiệp, hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” và sáng kiến “Một tỷ cây xanh” của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 30/1/2023 (tức 9/1 âm lịch) hơn 300 cán bộ, công nhân của 18 nhà máy, xí nghiệp đóng chân trên địa bàn Khu công nghiệp Tằng Loỏng đã tham gia Tết trồng cây.
 • Thời tiết 30/1: Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày hôm nay 30/1 tại các tỉnh, thành thuộc khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
 • Trung ương Đoàn phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Quý Mão
  Ngày 28/1 (tức mồng 7 Tết) tại xã Thạch Yên, huyện Cao Phong (Hòa Bình), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023.
 • Quảng Trị: Phát động tết trồng cây đầu Xuân Quý Mão
  Mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 tại khu di tích Thành Tân Sở (xã Cam Chính, huyện Cam Lộ).
 • Thanh niên Quảng Trị trồng hàng ngàn cây xanh đầu năm
  (TN&MT) - Ngày 28/1, tại Bia tưởng niệm liệt sĩ tiếp tế đảo Cồn Cỏ (huyện Vĩnh Linh), Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ ra quân Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão.
 • Văn Chấn (Yên Bái): Lan toả phong trào trồng cây ứng phó với biến đổi khí hậu
  “Ngoài việc trồng cây sẽ mang lại lợi ích về kinh tế, huyện Văn Chấn xác định rừng sẽ góp phần quan trọng trong việc phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu”, đó chính là một trong những mục tiêu phát triển rừng mà huyện Văn Chấn đã và đang hướng tới. Ngay tại Lễ hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" sáng ngày 27/1 PV Báo TN&MT đã trao đổi với ông Đặng Duy Hiển – Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn (Yên Bái) về vấn đề này.
 • Thời tiết ngày 29/1: Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày 29/1/2023 (tức mùng 8 tết), Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; trời rét đậm, có nơi rét hại.
 • Quảng Ngãi: Hàng nghìn cây xanh được trồng trong mùa xuân mới
  (TN&MT) - Hàng ngàn cây xanh đã được trồng mới trong lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại các địa phương của tỉnh Quảng Ngãi.
 • Thời tiết ngày 28/1: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại
  (TN&MT) - Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO