Bà Rịa - Vũng Tàu: Huy động mọi nguồn lực để bảo vệ tài nguyên, môi trường biển

Linh Nga | 01/12/2022, 10:20

(TN&MT) - Với lợi thế về diện tích biển, bờ biển, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn đặt biển vào vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế. Theo đó, Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT) biển, hải đảo.

Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích tự nhiên hơn 1.980km², trong đó, vùng ven biển và hải đảo có diện tích 1.571km², chiếm 79% diện tích toàn tỉnh. Với lợi thế về diện tích biển và bờ biển, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hội tụ nhiều tiềm năng để phát triển các ngành kinh tế biển như: Khai thác cảng biển và vận tải biển, khai thác và chế biến hải sản, phát triển ngành du lịch nghỉ dưỡng và tắm biển…

7-2-.jpg

Người dân chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường bờ biển

Là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế nổi bật để phát triển kinh tế biển, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Đến nay, lĩnh vực biển, hải đảo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạo được nhiều dấu ấn nổi bật như: hệ thống dịch vụ, du lịch, cảng biển… ngày càng phát triển mạnh và đang trở thành động lực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy vậy, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn xác định, phát triển kinh tế biển phải theo hướng bền vững, trên cơ sở tài nguyên biển và hải đảo được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, bền vững theo chiến lược, quy hoạch, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Theo đó, ngoài việc tăng cường công tác kiểm soát, ngăn ngừa các nguồn ô nhiễm biển, tỉnh còn kiên trì với mục tiêu thu hút đầu có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ hiện đại, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường.

Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Thời gian qua, để thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển của tỉnh, Sở TN&MT đã tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, bổ sung và xây dựng mới các quy hoạch liên quan đến biển, đảo theo hướng quản lý tổng hợp, phù hợp với hệ sinh thái biển, đảo, bảo đảm sự gắn kết hài hòa, đồng bộ giữa bảo tồn và phát triển vùng đất liền, vùng ven bờ, biển và hải đảo của tỉnh; hoàn thành quy hoạch các khu đô thị ven biển, hệ thống cảng biển phục vụ các ngành kinh tế biển, như: du lịch và dịch vụ biển, khai thác thủy sản, hàng hải.

Cùng với đó, Sở TN&MT đã chủ động phối hợp với các sở, ngành và các địa phương kiểm soát, giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư vào khu vực ven biển có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường biển; hướng dẫn các địa phương tổ chức thu gom và xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt theo quy chuẩn môi trường; tổ chức quan trắc, giám sát, theo dõi ô nhiễm môi trường biển; phát động chiến dịch “Làm sạch biển”, mô hình “Ngày thứ bảy xanh”… nhằm huy động mọi lực lượng, người dân cùng chung tay vào công tác BVMT biển tại địa phương.

Tập trung nâng cao nhận thức về biển và đại dương

Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận định: Thời gian qua, mặc dù công tác quản lý tài nguyên, BVMT biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác này vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, những năm gần đây, rác đại dương trôi dạt vào bãi biển tỉnh ngày càng nhiều, khối lượng ngày càng lớn đã gây khó khăn trong thu gom, xử lý. Bên cạnh đó, người dân làm nghề đi biển vẫn chưa có ý thức, trách nhiệm thu gom rác thải để đưa vào bờ xử lý mà họ vẫn còn có thói quen vứt bỏ những dụng cụ hư hỏng, vật dụng khó tiêu hủy như: thùng xốp, nhựa, túi ni lông xuống biển.

7-1-.jpg

Lượng rác đại dương trôi dạt vào bờ biển Vũng Tàu ngày càng tăng

“Thời gian gần đây, môi trường biển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phải chịu nhiều áp lực bởi lượng rác thải đại dương, rác thải nhựa gia tăng, tiềm ẩn nhiều rủi ro về ô nhiễm môi trường biển. Do đó, hiện nay, việc nâng cao nhận thức về BVMT biển là hết sức cần thiết và cấch bách. Bởi thông qua công tác truyền thông, sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân về vị trí, vai trò của mình đối với biển, hải đảo”.

Ông Nguyễn Văn Hải -

Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhằm huy động sức mạnh của người dân tham gia BVMT và tài nguyên biển, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch truyền thông về biển và đại dương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 đến năm 2030. Mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện hiệu quả quan điểm, mục tiêu công tác truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh theo đúng nội dung Quyết định số 729/QĐ-TTg; cụ thể hóa các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài nhằm tuyên truyền các nội dung về biển và đại dương; phát triển bền vững kinh tế biển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030; tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành và người dân trong công cuộc bảo vệ biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển.

Kế hoạch truyền thông về biển và đại dương của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm như: Đánh giá, rà soát, điều chỉnh và ban hành mới các chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch đề án, dự án truyền thông liên quan đến biển và đại dương; thực hiện đổi mới, đa dạng hóa hình thức và nội dung truyền thông về biển và đại dương; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về biển và đại dương; đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông; khen thưởng, động viên kịp thời các tổ chức cá nhân; ngăn chặn, xử lý thông tin sai lệch; tăng cường kiểm tra, giám sát và sự phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động truyền thông.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các sở, ban ngành, các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào các nhiệm vụ được giao để tổ chức truyền thông về biển, đại dương đạt hiệu quả cao. Trong đó, Sở TN&MT chủ trì, đôn đốc triển khai, thực hiện Kế hoạch này; hằng năm, tổ chức các hoạt động cụ thể và thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới và các hoạt động truyền thông khác liên quan về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến người dân địa phương.

Đồng thời, Sở TN&MT cập nhật cơ sở dữ liệu về biển và đại dương (tài nguyên, môi trường); hệ thống tài liệu truyền thông cụ thể về biển và đại dương. Đặc biệt, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Sở TN&MT xây dựng các chuyên đề, chuyên trang để tuyên truyền giới thiệu về biển, đại dương, trong đó, các hoạt động BVMT biển cần phải chú trọng nội dung, từ ngữ, hình ảnh truyền thông phù hợp với những đối tượng ở vùng sâu, vùng xa và nhất là ngư dân đi biển dài ngày…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Chung tay gìn giữ vịnh đẹp toàn cầu
Với tâm huyết và tình yêu dành cho biển, đảo, PGS-TS Nguyễn Chu Hồi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam đã có những đánh giá, phân tích khá toàn diện về vị trí, tiềm năng, lợi thế cũng như những khó khăn, thách thức trong vấn đề bảo tồn, phát triển bền vững vịnh Nha Trang hiện nay, để từ đó truyền đi thông điệp chung tay gìn giữ vịnh Nha Trang. Báo Khánh Hòa trân trọng giới thiệu bài viết của PGS-TS Nguyễn Chu Hồi về vấn đề này.
Đừng bỏ lỡ
 • Tết ở “chân trời” Tổ quốc
  (TN&MT) - Tay nhận phần quà của đất liền gửi tặng, chính trị viên nhà giàn DK1/10 Trung úy Phan Tiến Tùng xúc động rưng rưng nói: Ở tận phía chân trời của Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ (CBCS) nhà giàn DK1/10 chúng tôi vẫn có đầy đủ hương vị mùa xuân như ở đất liền. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân, Quân chủng Hải quân và Bộ tư lệnh Vùng 2 đã quan tâm chăm lo đến đời sống cán bộ chiến sĩ nhà giàn. Chúng tôi xin hứa với, vững chắc tay súng, canh chủ quyền biển đảo vững chắc để nhân dân cả nước đón Tế
 • “Cú hích” phát triển kinh tế biển xanh
  (TN&MT) - Sự “góp mặt” của cảng biển Liên Chiểu sẽ góp phần làm tăng vị thế của vịnh Đà Nẵng trên bản đồ các vịnh biển của Việt Nam. Từ đây, Đà Nẵng có cơ hội bứt phá phát triển mạnh kinh tế biển một cách bền vững gắn với bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo...
 • Tăng cường quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
  (TN&MT) - Ngày 29/12, tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
 • Ông Nguyễn Đức Toàn giữ chức Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam
  Chiều 29/12, tại Hà Nội, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ TN&MT, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Toàn, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường giữ chức Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
 • Kỳ vọng một đại dương không rác thải nhựa - Chuẩn bị tốt điều kiện và nguồn lực cho cam kết chống ô nhiễm nhựa
  (TN&MT) - Với tinh thần chủ động, tiên phong tham gia xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa, ngay từ rất sớm, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1407/QĐ- TTG của Chính phủ về phê duyệt Đề án Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương, giao Bộ TN&MT mà cụ thể là Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thực hiện.
 • Bà Rịa – Vũng Tàu: Tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường biển
  (TN&MT) - Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện Côn Đảo tổ chức “Chuỗi hoạt động vì biển xanh”. Mục tiêu là nhằm góp phần tuyên truyền bảo vệ môi trường (BVMT), phát triển bền vững biển, đảo tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 • Quảng Ngãi: Ngư dân chuyển biến tích cực trong nghề biển
  (TN&MT) - Tại Quảng Ngãi, tính từ đầu năm đến nay không có tàu cá bị nước ngoài bắt giữ. Sau những nỗ lực của chính quyền địa phương, ngư dân đã chấm dứt tình trạng đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Huy động mọi nguồn lực để bảo vệ tài nguyên, môi trường biển
  (TN&MT) - Với lợi thế về diện tích biển, bờ biển, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn đặt biển vào vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế. Theo đó, Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT) biển, hải đảo.
 • Việt Nam cam kết bảo vệ, khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản và bảo vệ đại dương
  (TN&MT) - Ngày 28/11, tại TP. Đà Nẵng diễn ra phiên khai mạc Hội nghị Thường niên lần thứ 19 Uỷ ban Nghề cá Trung - Tây Thái Bình Dương (Hội nghị WCPFC19).
 • Nâng cao năng lực quản lý, xử lý rác thải nhựa đại dương
  (TN&MT) - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo thường niên Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên Đức thông qua Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF- Việt Nam) tài trợ.
 • Trao giải Cuộc thi viết “Cùng giữ màu xanh của biển” lần thứ Nhất và phát động Cuộc thi lần thứ Hai
  (TN&MT) - Ngày 25/11, tại Hà Nội, Báo Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết “Cùng giữ màu xanh của biển” lần thứ Nhất và phát động Cuộc thi tác phẩm báo chí “Cùng giữ màu xanh của biển” lần thứ Hai. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành tới dự và phát biểu tại buổi Lễ.
 • Đà Nẵng: Bảo vệ hành lang bờ biển trước BĐKH
  (TN&MT) - Sau những đợt mưa bão năm 2022, tại các bãi biển ở Đà Nẵng không chỉ hư hỏng về hạ tầng mà còn tràn ngập rác thải. Đến nay, khu vực ven biển về cơ bản đã trở lại nguyên hiện trạng. Tuy nhiên, trước tình trạng BĐKH, Đà Nẵng cần có những giải pháp bảo vệ an toàn cảnh quan, môi trường du lịch ven biển.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO