Bà Rịa - Vũng Tàu đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 đi vào cuộc sống: Nhiều chuyển biến tích cực

Linh Nga | 21/03/2023, 11:21

(TN&MT) - Xác định lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT) có vai trò rất lớn, có tính quyết định đến phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương, vì vậy, việc triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Triển khai nhiều giải pháp

Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Để kịp thời phổ biến chủ trương chính sách về công tác quản lý, BVMT trên địa bàn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 từng bước đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức về BVMT ở địa phương.

Cụ thể, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giao Sở TN&MT rà soát các quy định liên quan, tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đối với 7 nội dung như: Việc phân loại cụ thể chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH); việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế; quy định về quản lý chất thải và thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất thải theo quy định của pháp luật; viêc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải cồng kềnh trên địa bàn tỉnh.

a2.-doi-rac-lay-qua.jpg

Đồng thời, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đối với lộ trình thực hiện và chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý tại chỗ nước thải sinh hoạt phát sinh từ tổ chức, hộ gia đình tại các khu dân cư không tập trung; chính sách hỗ trợ để tổ chức, hộ gia đình trong khu đô thị, khu dân cư tập trung xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về BVMT trước khi thải vào nguồn tiếp nhận trong trường hợp không bố trí được quỹ đất xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại khu đô thị, khu dân cư đã hình thành trước ngày Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành.

Cùng với đó, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn được giao tham mưu xây dựng, ban hành, hướng dẫn áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động xử lý chất thải, xây dựng cảnh quan, BVMT nông thôn. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giao các sở, ngành có liên quan và các địa phương trên toàn tỉnh triển khai các hoạt động tuyên truyền với hình thức đa dạng, nội dung dễ hiểu, phù hợp với các nhóm đối tượng, từ đó góp phần thiết thực đưa các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 đến với người dân địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hải nhận định: Sau hơn 1 năm triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020, công tác quản lý, kiểm soát các nguồn thải, nhất là các nguồn thải lớn được thực hiện chặt chẽ hơn; các “điểm nóng” về môi trường cũng đã được kiểm soát và có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, năm 2022 cũng là năm đầu tiên tỉnh thực hiện thí điểm Đề án Phát triển kinh tế gắn với BVMT bền vững thông qua mô hình “ứng dụng kinh tế tuần hoàn” tại huyện Côn Đảo. Đây được xem là giải pháp chiến lược cũng như tạo đột phá, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, phát huy các giá trị văn hóa và sinh thái, chủ động ứng phó với những thay đổi môi trường tại huyện Côn Đảo nói riêng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung.

Tiếp tục quán triệt sâu rộng

Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay: mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn gặp không ít khó khăn. Cụ thể, Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định, CTRSH phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân sẽ được phân loại theo nguyên tắc như sau: chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; CTRSH khác.

a1.-nang-cao-nhan-thuc.jpg

Luật Bảo vệ môi trường 2020 từng bước đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức về BVMT ở địa phương.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân ở đô thị phải chứa, đựng CTRSH sau khi thực hiện phân loại vào các bao bì để chuyển giao. CTRSH có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tái sử dụng, tái chế hoặc cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển; chất thải thực phẩm và CTRSH khác phải được chứa, đựng trong bao bì theo quy định; chất thải thực phẩm có thể được sử dụng làm phân bón hữu cơ, thức ăn chăn nuôi. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không phân loại, không sử dụng bao bì đúng quy định, các cơ sở thu gom, vận chuyển CTRSH có quyền từ chối thu gom, vận chuyển, đồng thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, việc triển khai trên thực tế gặp rất nhiều khó khăn do phân loại rác tại nguồn chưa trở thành thói quen của người dân, đồng thời, công tác này còn thiếu đồng bộ từ khâu phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý… Do đó, nhằm giảm tải áp lực cho việc thu gom, vận chuyển, xử lý, hạn chế mức độ gây ô nhiễm môi trường, Sở TN&MT đang rà soát, đánh giá lại những mô hình thí điểm phân loại rác, đồng thời xây dựng lộ trình để sớm đưa việc phân loại rác đi vào thực tiễn.

Ông Nguyễn Văn Hải cũng cho biết: Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã có Công văn yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, tăng cường phân cấp, phân quyền, phân công nhiệm vụ thống nhất, xuyên suốt cho các sở, ban, ngành có liên quan và các địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác BVMT trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở TN&MT, các sở, ngành có liên quan và các địa phương tiếp tục quán triệt Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong toàn hệ thống chính trị; đồng thời, Sở TN&MT, các sở, ngành, địa phương thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; tiếp tục rà soát các quy định liên quan, tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác BVMT.

“Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, ngoài phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp cùng tham gia BVMT, việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020 còn hỗ trợ cho công tác quản lý chất thải, kiểm soát nguồn thải có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, thúc đẩy việc phân loại rác thải tại nguồn, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn của địa phương”.

Ông Nguyễn Văn Hải,
Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Cùng với đó, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện việc phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về quản lý chất thải; triển khai mạnh mẽ các giải pháp, xây dựng lộ trình để giải quyết dứt điểm các điểm đen, điểm nóng về môi trường, kết hợp di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường với chỉnh trang đô thị...

Bài liên quan
 • Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, khai thác quỹ đất công: Triển khai nhiều giải pháp
  (TN&MT) - Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã từng bước đi vào nền nếp và đạt được một số kết quả nhất định. Điển hình là công tác quản lý, khai thác quỹ đất công luôn được các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo hiệu quả quản lý, sử dụng hợp lý, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
 • Bắc Giang: Tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023
  (TN&MT) - Sáng 5/6, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với UBND huyện Lạng Giang tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023. Đồng thời, trao Giải thưởng Môi trường cho 15 tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc.
 • UBND cấp huyện có vai trò quan trọng đảm bảo an toàn hệ thống đê điều
  (TN&MT) - Để sẵn sàng cho công tác phòng, chống thiên tai, quản lý, bảo vệ đê điều và hộ đê, ngày 5/6, tại Nghệ An, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt năm 2023.
 • Hiện tượng El Nino gây thâm hụt lượng mưa và nắng nóng kỷ lục
  (TN&MT) - Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino sẽ ảnh hưởng lớn đến điều kiện thời tiết, khí hậu tại Việt Nam, đặc biệt gây nên tình trạng thâm hụt lượng mưa ở hầu hết các vùng trong cả nước.
 • Bình Dương: Tổ chức Ngày hội Môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023
  (TN&MT) - Ngày 5/6, UBND huyện Bàu Bàng đã phối hợp với Sở TN&MT Bình Dương tổ chức Ngày hội Môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2023, thu hút hơn 400 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân tham gia. Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội Môi trường.
 • TP. Cần Thơ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào chống rác thải nhựa
  (TN&MT) - Ngày 5/6, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2023 với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” và Tháng hàng động vì môi trường. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND TP. Cần Thơ cùng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể, quận, huyện và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và người dân địa phương.
 • Phù Yên (Sơn La): Ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023
  (TN&MT) - Sáng 5/6, tại chợ trung tâm huyện, UBND huyện Phù Yên,  tỉnh Sơn La tổ chức Lễ ra quân Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023, với chủ đề Giải pháp cho ô nhiễm nhựa.
 • Bộ VHTTDL tổ chức Chương trình Nghệ thuật hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6
  (TN&MT) - Sáng 5/6, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình Nghệ thuật hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2023.
 • Bến Tre: Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023
  (TN&MT) - Ngày 5/6, UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2023 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
 • Điện Biên hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và ngày Đại dương thế giới
  (TN&MT) - Sáng ngày 5/6 tại Sân hành lễ Tượng đài chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới năm 2023.
 • Huế: Hàng trăm người đi bộ nhặt rác hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
  (TN&MT) - Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6), Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam do WWF - Việt Nam tài trợ đã phối hợp với Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế (HEPCO) tổ chức Hue Plogging 2023 - Sự kiện đi bộ nhặt rác tại biển Hải Dương – TP. Huế.
 • Thời tiết 5/6: Trung Bộ có mưa nhiều nơi, nhiệt độ giảm
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 5/6 tại các tỉnh, thành khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Do có mưa nên nhiệt độ giảm nhẹ.
 • Lồng ghép kinh tế tuần hoàn để xanh hóa các ngành kinh tế
  (TN&MT) - Ngày 4/6, tại TP. Hải Phòng, Viện Địa lí nhân văn (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo “Kinh tế tuần hoàn hướng tới bảo vệ môi trường và xanh hóa các ngành kinh tế”. Sự kiện nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm 2023.
 • Hoàn công công trình hồ ấp trứng rùa tại Côn Đảo
  (TN&MT) - Sáng 3/6, Vườn Quốc gia Côn Đảo phối hợp với Văn phòng điều hành Idemitsu Gas Production (Viet Nam) Co., Ltd. tại TP.Hồ Chí Minh (gọi tắt là IGPV) tổ chức hoàn công công trình hồ ấp trứng rùa tại Hòn Tài.
 • Nghệ An tích cực ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn
  Biến đổi khí hậu gây ra hạn hán, xâm nhập mặn...không chỉ gây khó khăn cho đời sống sinh hoạt mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp. Đây là một vấn đề mà dư luận hết sức quan tâm, nhất là hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang có đợt nắng nóng kéo dài. Xung quanh vấn đề này, Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trường Thành – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO