Ngành TN&MT

Bà Rịa - Vũng Tàu bảo vệ môi trường: Chuyển biến mạnh mẽ từ Chỉ thị 27

Linh Nga 20:11 19/05/2023

(TN&MT) - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác quản lý, bảo vệ môi trường (Chỉ thị 27), công tác quản lý, bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt, đã tạo sự chuyển biến căn bản trong việc nâng cao ý thức BVMT của người dân.

Đạt được nhiều kết quả quan trọng

Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Ngày 23/3/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Chỉ thị 27 về công tác quản lý, BVMT trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Mục tiêu của Chỉ thị 27 là nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn cũng như cải thiện, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; tạo bước chuyển biến cơ bản trong công tác quản lý, BVMT trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

a1.-huy-dong-tham-gia(1).jpg
Các lực lượng cùng tham gia làm sạch môi trường.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu, rộng và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bằng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, nhằm góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong công tác BVMT của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực các đoàn thể chính trị - xã hội và huy động mọi nguồn lực để BVMT gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 27, công tác BVMT trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ và đạt được một số kết quả quan trọng. Điển hình là việc thực hiện chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc. Cụ thể, tỉnh đã ưu tiên thu hút đầu tư các dự án thuộc các ngành công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường và ít thâm dụng lao động. Tính từ 2018 - 2022, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 206 dự án, các dự án mới đều áp dụng công nghệ tiên tiến, trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, chất lượng nguồn nước, đặc biệt là nguồn nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho người dân địa phương cũng đã được kiểm soát chặt chẽ và theo dõi bảo vệ nghiêm ngặt. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành xây dựng Bản đồ khoanh vùng bảo vệ hồ chứa nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; cắm mốc xác định hành lang bảo vệ 22 công trình thủy lợi, trong đó có 8 hồ cấp nước sinh hoạt.

Hiện tại, tất cả các khu chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tạm, không hợp vệ sinh đã được đóng cửa; chất thải rắn sinh hoạt của tỉnh (ngoại trừ Côn Đảo) đã được thu gom, chôn lấp hợp vệ sinh tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên (TX. Phú Mỹ); chất thải rắn công nghiệp thông thường đã được thu gom, chuyển giao cho các cơ sở xử lý chất thải có giấp phép để xử lý theo quy định; chất thải y tế nguy hại đã được xử lý theo mô hình tập trung; chất thải công nghiệp nguy hại (bụi lò thép) cũng đã được thu gom, xử lý tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 (TX. Phú Mỹ).

Đặc biệt, đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xử lý triệt để 28/28 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường được nhận diện, xử lý. Hiện trên địa bàn tỉnh còn 6 “điểm nóng” ô nhiễm môi trường, nhưng các “điểm nóng” này cơ bản đã được cải thiện, kiểm soát chặt chẽ và có chuyển biến tích cực hơn.

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Hải cho biết: Ngày 7/4/2023, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã có Báo cáo số 422-BC/TU về việc đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 27. Theo đó, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác BVMT của địa phương vẫn còn một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện còn chậm, hiệu quả chưa cao như: công tác kiểm tra, giám sát các quy định về BVMT đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa được thường xuyên, liên tục; phân loại rác tại nguồn chưa được triển khai đồng bộ; chuyển đổi mô hình xử lý rác sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện trong Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên và huyện Côn Đảo còn chậm so với kế hoạch...

a2.-bao-ve-nguon-nuoc(1).jpg
Nguồn nước sinh hoạt được kiểm soát và bảo vệ nghiêm ngặt.

Do đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, BVMT, góp phần xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo định hướng đô thị văn minh như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đã đề ra, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác BVMT trong thời gian tới. Trong đó, cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác BVMT trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, phụ trách; quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác BVMT trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ thiết thực đời sống dân sinh.

Cạnh đó, tăng cường bảo vệ, trồng rừng, cải tạo cảnh quan môi trường, sinh thái, nâng tỷ lệ che phủ rừng, tăng chất lượng và giá trị của rừng. Đặc biệt, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ làm công tác BVMT, bảo đảm chuyên nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

“Việc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về BVMT đã thực sự mang đến cho người dân một môi trường sống tốt, hài lòng hơn. Kết quả được thể hiện qua Bộ chỉ số đánh giá kết quả BVMT của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ TN&MT công bố. Theo đó, năm 2020, Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trong Top 5 địa phương cả nước được xếp hạng ở mức tốt về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ BVMT. Năm 2021, tỉnh đã vươn lên xếp ở vị trí thứ 2 cả nước về kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về BVMT và mức độ hài lòng của người dân với môi trường sống”.

Ông Nguyễn Văn Hải
Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đồng thời, các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, hiện đại, tạo ra sản phẩm có hàm lượng khoa học và giá trị gia tăng cao, ít thâm dụng lao động, thân thiện với môi trường; triển khai mạnh mẽ các giải pháp, xây dựng lộ trình để giải quyết dứt điểm các “điểm đen” về môi trường, kết hợp di dời các cơ sở gây ô nhiễm với chỉnh trang đô thị, tăng cường công tác quản lý nhà nước về BVMT, không để phát sinh các điểm ô nhiễm môi trường mới.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương rà soát các quy hoạch ngành để điều chỉnh, bổ sung, tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch để đấu nối kiểm soát xả thải; xây dựng mô hình quản lý các cụm công nghiệp; tổ chức di dời các loại hình sản xuất kinh doanh vào các khu vực quy hoạch, cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, khu đô thị...
Linh Nga

Bài liên quan
 • Bà Rịa - Vũng Tàu bảo vệ môi trường khu vực nông thôn: Nhiều giải pháp thiết thực
  (TN&MT) - Thời gian qua, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các sở , ngành chức năng và các địa phương đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu gom, xử lý chất thải trong hoạt động đối với ngành nghề ở khu vực nông thôn, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
 • Phổ biến công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại Đà Nẵng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Tập huấn nghiệp vụ “Quản lý Nhà nước về Bảo vệ môi trường” cho cán bộ các Bộ, ngành và một số địa phương.
 • Việt Nam - Hàn Quốc: Tăng cường hợp tác trong giảm phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường carbon
  (TN&MT) - Sáng 15/9, bên lề Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4 năm 2023, Thứ trưởng Bộ TN&MT, ông Lê Công Thành đã có buổi tiếp xã giao ông Lim Sang Jun, Thứ trưởng Thường trực Bộ Môi trường Hàn Quốc. Tại buổi tiếp, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giảm phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường carbon.
 • TP.HCM sẽ thực hiện thành công kế hoạch tăng trưởng xanh
  (TN&MT) - Sáng 15/9, phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4, năm 2023 với chủ đề “Tăng trưởng xanh - Hành trình hướng tới phát thải ròng bằng 0”, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành tin tưởng, TP.HCM sẽ thực hiện thành công kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh đã đặt ra.
 • Bộ TN&MT bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ năm 2023
  Ngày 15/9, tại Ninh Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ năm 2023 cho các lãnh đạo, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị của Bộ. Tập huấn nhằm cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức để tạo sự thống nhất trong việc triển khai. Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì hội nghị.
 • Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo thứ nhất lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại Quảng Ninh, Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì Hội thảo.
 • Bộ TN&MT tiếp tục tập huấn quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu
  (TN&MT) - Sáng ngày 14/9/2023, tại TP.HCM, Văn phòng Hội đồng EPR quốc gia chức Hội thảo tập huấn thực hiện quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Hội thảo đã thu hút sự tham gia đông đảo của các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và doanh nghiệp tái chế, xử lý chất thải tại khu vực miền Nam.
 • Tăng cường hợp tác về tài nguyên, môi trường giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc
  Sáng ngày 12/9, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Võ Tuấn Nhân đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Môi trường Cộng hòa Séc Petr Hladík tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hai bên thống nhất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực: nước và vệ sinh môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; xử lý chất thải, kinh tế tuần hoàn.
 • Xây dựng Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn
  (TN&MT) - Ngày 11/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp về việc xây dựng Dự thảo ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn (KTTH) đến năm 2035.
 • Sở TN&MT Sơn La: Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập
  (TN&MT) - Chiều 9/9, Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Sở (12/9/2003-12/9/2023).
 • Ngân hàng Đầu tư Châu Âu sẵn sàng đầu tư cho môi trường và khí hậu tại Việt Nam
  (TN&MT) - Trong thời gian tới, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu sẽ hỗ trợ Việt Nam về nguồn lực, công nghệ và các chuyên gia về chính sách để thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng. Đây là nội dung được thống nhất tại cuộc làm việc ngày 8/9 giữa Bộ trưởng Bộ TN&MT Việt Nam Đặng Quốc Khánh với Ngài Kris Peeters, Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB).
 • Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh dự Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn
  (TN&MT) - Sáng 7/9, Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ gặp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập Sở. Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh tham dự buổi Lễ và trao tặng Cờ thi đua của Bộ TN&MT cho Sở. Dự Lễ còn có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai Nghị quyết 24-NQ/TW: Hướng tới nền kinh tế xanh
  (TN&MT) - Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 • Đóng góp lớn, tạo động lực để Ninh Bình phát triển toàn diện, bền vững
  (TN&MT) - Chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, dù trải qua không ít khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực, Sở TN&MT Ninh Bình đã đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng tổ chức, triển khai công tác của ngành TN&MT, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO