Ánh sáng từ “Đề cương về văn hóa Việt Nam”

PGS.TS Nguyễn Thanh Tú | 23/02/2023, 12:27

(TN&MT) - Trước đòi hỏi của thực tiễn Cách mạng, năm 1943, đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đã thay mặt Trung ương Đảng soạn thảo “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (Đề cương).

Đề cương được thông qua trong Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương tháng 2/1943. Sự ra đời của Đề cương được đánh giá như ngọn đuốc soi đường, định hướng tư tưởng, nhận thức cho toàn dân ta trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Cách mạng Việt Nam.

Một trong những giá trị nổi bật của bản Đề cương lịch sử là đề ra ba nguyên tắc cơ bản của nền văn hóa: Dân tộc hóa, Đại chúng hóa và Khoa học hóa. Theo các nguyên tắc này, có thể hình dung văn hóa Việt Nam như cấu trúc một tòa lâu đài có nền móng vững chắc là văn hóa dân tộc (dân tộc hóa); thân lầu là tư tưởng, tâm hồn, trí tuệ được trổ nhiều cửa sổ ngôn ngữ để đón các luồng gió văn hóa bốn phương (khoa học hóa); có nhiều cửa chính đón độc giả (đại chúng hóa) từ khắp nơi ghé thăm, chiêm ngưỡng, học tập...

Dân tộc hóa là nguồn mạch, là nền tảng của ngôi nhà văn hóa

Văn hóa là quá trình kiến tạo mã và giải mã, trong đó, biểu tượng là một mã cơ bản. Tự thân biểu tượng luôn mang một chiều sâu văn hóa, theo thời gian, nó được bồi đắp, tích lũy thêm các lớp mã ý nghĩa mới. Là hạt giống của cây văn hóa cổ xưa gieo vào mảnh đất đương đại, nảy mầm, lớn lên cho hoa quả ý nghĩa mới, biểu tượng luôn mang tính truyền thống. Giải mã biểu tượng là một cách tìm về truyền thống. Không am hiểu sâu sắc “mẫu gốc” và hoàn cảnh lịch sử, không tri giác tường tận mảnh đất đương đại, không thể tạo ra biểu tượng mới. Thiếu vốn cổ không thể tạo mã và giải được mã. Do vậy, chỉ có văn hóa truyền thống dân tộc mới tạo ra bản sắc, mà trong thời buổi toàn cầu hóa hôm nay, bản sắc được coi như là sứ giả trung thành, tin cậy nhất trong việc gắn kết và gắn nối với văn hóa toàn cầu. Về thực chất và trên thực tế, văn hóa truyền thống góp phần chủ yếu trong việc làm giàu có cho gia tài văn hóa quốc gia.

de-cuong-van-hoa-viet-nam.jpg

Đề cương về Văn hóa Việt Nam ra đời năm 1943. Ảnh Tư liệu

Hơn nữa, với bất kỳ dân tộc nào, trong thời đại mở cửa hội nhập đều phải đối mặt với sự xâm lăng văn hóa. Như một quy luật, chỉ có sức mạnh văn hóa nội sinh mới có thể tạo ra một sức đề kháng đủ mạnh để chống lại sự xâm lăng này. Văn hóa bản địa càng mạnh sẽ biến hại thành lợi, sẽ đồng hóa ngược lại văn hóa ngoại sinh, biến nó thành cái của mình.

Đại chúng hóa - Tính nhân dân vừa là thuộc tính vừa là phẩm chất của văn hóa

Ở bất kỳ thời nào thì quần chúng nhân dân cũng vừa là chủ thể sáng tạo vừa là đối tượng thẩm mỹ, cũng đồng thời là chủ thể tiếp nhận. Vấn đề có ý nghĩa quyết định là quan điểm tư tưởng và thái độ phản ánh của người nghệ sỹ sáng tạo có vì nhân dân, tôn trọng nhân dân hay không. Một tác phẩm có tính nhân dân luôn căn cứ từ hai phương diện cơ bản là nội dung (phản ánh cuộc sống của dân, tâm tư, tình cảm, ước nguyện, quyền lợi… của nhân dân), và hình thức (phù hợp với thị hiếu của dân, được nhân dân ưa thích, trong sáng, giản dị, dễ hiểu…). Kho tàng văn hóa dân gian, những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao của văn học viết đều có tính nhân dân sâu sắc, trở thành tài sản tinh thần, là vốn quý, là tâm hồn, tình cảm của mỗi dân tộc.

Khoa học hóa - “chống lại tất cả những cái gì làm cho văn hóa trái khoa học, phản tiến bộ”

Như một thấu kính hội tụ khổng lồ tự kết tinh những ánh sáng tinh hoa trước đó của thế giới, chủ nghĩa Mác trở thành mặt trời tư tưởng vĩ đại của nhân loại soi đường cho các dân tộc đi lên hạnh phúc. Hiện nay, trước tác của Mác được giới nghiên cứu phương Tây quan tâm, có hàng triệu độc giả chào đón, nghiên cứu, tìm hiểu. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự hội tụ tuyệt đẹp ba luồng văn hóa: văn hóa yêu nước Việt Nam; văn hóa hòa bình, bình đẳng, bác ái của nhân loại tiến bộ và văn hóa giải phóng con người của Chủ nghĩa Mác. Vì là những tư tưởng khoa học nhất, tiến bộ nhất nên chỉ có Chủ nghĩa Mác và tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường thì văn hóa hôm nay mới phát triển mạnh mẽ, mới có thể “chống lại tất cả những cái gì làm cho văn hóa trái khoa học, phản tiến bộ”.

Văn hóa dân tộc - điểm tựa cho phát triển thời 4.0

Quan niệm coi trọng con người đã tạo ra ở văn hóa Việt những bài học đạo lý làm người, thương yêu con người, căm ghét cái ác. Tinh thần hướng thiện được kết tinh rồi tỏa sáng ở những hình tượng nghệ thuật thẩm mỹ đặc sắc. Không ngẫu nhiên Chử Đồng Tử được phong là “Tứ bất tử” (bốn vị thánh không chết). Truyền thuyết này là sự minh họa sinh động, cụ thể, rất mực cảm động và chân thực cho chữ Hiếu. Truyện còn là bài ca ca ngợi tình yêu và hôn nhân tự do thông qua một mối tình đẹp, chung thủy, bình đẳng và dân chủ. Một truyện cổ tích rất hay về tình yêu mà ý nghĩa của nó đã vượt ra ngoài biên giới, vượt qua những ràng buộc hà khắc của chế độ phong kiến thời bấy giờ. Tiên Dung là công chúa - con gái vua Hùng, là cành vàng lá ngọc, cao sang, quý phái, vương giả. Tiên Dung đã nghe theo tiếng gọi trái tim, vượt qua bao tín điều, quy tắc, nguyên tắc thành văn và bất thành văn của triều đình. Không có một sức mạnh nhân văn cao cả, một tình thương lớn lao với những con người dưới đáy xã hội, sẽ không thể sáng tạo ra được những chi tiết, hình tượng đầy nghịch cảnh mà tuyệt vời trong sáng như vậy. Truyện đã cách xa hàng ngàn năm nhưng giá trị nhân văn và ý nghĩa giáo dục vẫn vẹn nguyên và lưu truyền trong lòng dân Việt tới muôn năm.

Câu chuyện đổi ngôi của Phật cũng là một nét văn hóa rất Việt, chỉ có ở Việt Nam. Quan Thế Âm Bồ Tát sinh ra (Ấn Độ cổ đại) vốn là đàn ông nhưng sang Việt Nam lại trở thành Phật Bà. Điều này có thể hiểu bản sắc “thiên tính nữ” đã tạo ra độ khúc xạ để thay đổi cho phù hợp. Vở chèo cổ “Quan Âm Thị Kính” tỏa sáng vào bầu trời văn hóa Việt Nam đã mấy thế kỷ, làm mê đắm, thổn thức hàng triệu trái tim bao thế hệ bởi được thu nhận những ý nghĩa nhân văn tận thiện, tận mỹ. Bởi được xây cất bằng vật liệu tư tưởng về con người của văn hóa dân gian, văn hóa Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo nên đa dạng về cấu trúc hình tượng. Bởi được khúc xạ và tích hợp từ nhiều nguồn mỹ học nên đa nghĩa và phát ra những ánh sáng văn hóa lạ, độc đáo.  

Là sự hợp lưu ánh sáng từ quan niệm lành mạnh, khoẻ khoắn, táo bạo của dân gian; quan niệm từ bi hỷ xả của đạo Phật; từ nền nếp khắt khe của Nho giáo, tác phẩm đã tạo ra những hình tượng mang tính ám ảnh điển hình. Bật thoát ra từ câu chuyện, “Quan âm Thị Kính” khao khát truyền đi lập luận sâu sắc rằng: Trong xã hội đầy tai ương, mâu thuẫn và phi lý như thế thì người tốt, cái tốt khó lòng tồn tại. Muốn cho cái tốt, người tốt tồn tại, phải thay đổi cả xã hội ấy. Tiếc thay đó là việc không thể lúc bấy giờ - Dân gian biết rõ thế! Nhưng người tốt, cái tốt thì rất cần được bênh vực nên dân gian đã làm một cuộc hoán vị thân phận mà đổi ngôi cho họ. Cuối cùng, nhân vật được đổi thành kiếp Phật. Đây chính là quan niệm “hóa kiếp” nhân ái của tín ngưỡng tình thương trong dân gian. Quan niệm “Ở hiền gặp lành” trong văn hóa Việt đã gặp gỡ tinh thần “cứu độ” Phật giáo để cùng hóa thân Thị Kính thành Quan Âm trong vòng hào quang thánh thiện của tình người.

Từ gốc rễ văn hóa dân tộc, tiếp biến trong dòng chảy lịch sử, thu nạp có chọn lọc các giá trị văn hóa nhân loại, thông qua xây dựng các nhân vật hình tượng điển hình, đã khắc họa đậm đà một tinh thần nhân văn, sâu sắc một tinh thần dân chủ, cháy bỏng một khát vọng yêu và được yêu thương con người, viên ngọc văn hóa đã tỏa sáng từ quá khứ đến hiện tại, tương lai, góp phần minh chứng về những giá trị văn hóa tốt đẹp và ngày càng bồi đắp, tô điểm rạng rỡ thêm bản sắc văn hóa Việt.

Đi theo ánh sáng của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” - cũng là ánh sáng của Chủ nghĩa Mác và tư tưởng Hồ Chí Minh, bắt sâu vào nguồn mạch dân tộc, hòa vào biển cả quảng đại nhân dân, văn hóa Việt Nam đã tỏa rạng trong bầu trời văn hóa thế giới!

Bài liên quan
 • 80 năm “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” và vinh dự, trách nhiệm của những người làm báo
  (TN&MT) - Họp báo tuyên truyền các sự kiện, hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” là dịp để các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên phát huy tinh thần báo chí cách mạng, khẳng định, lan tỏa ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và vươn tầm thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
 • Thành phố Lai Châu – Khát vọng vươn xa
  Tối 29/8, UBND thành phố Lai Châu tổ chức Lễ khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ I năm 2023 với chủ đề “Thành phố Lai châu – Khát vọng vươn xa”.
 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Nắng Ba Đình'
  Tối 29/8, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Nắng Ba Đình” do Báo Đại biểu nhân dân chủ trì, phối hợp tổ chức chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hướng tới kỷ niệm 35 năm thành lập Báo Đại biểu nhân dân.
 • Thủ tướng: Văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, động lực đột phá cho sự phát triển
  Nhấn mạnh văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, động lực đột phá cho sự phát triển, Thủ tướng yêu cầu cần khẩn trương hoàn thiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 • Lào Cai: Hấp dẫn chuỗi sự kiện tại Tuần lễ văn hoá Bảo Yên 2023
  (TN&MT) - Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát huy vốn văn hóa truyền thống. Đồng thời, thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh đất và người Bảo Yên nói riêng và của tỉnh Lào Cai nói chung. Từ 25-31/8, UBND huyện Bảo Yên – Lào Cai tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Bảo Yên 2023.
 • Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu 2023 diễn ra từ 28/8 đến 4/9
  (TN&MT) - Được tổ chức thường niên vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Tuần văn hóa du lịch Mộc Châu (Sơn La) năm nay gồm chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch đặc sắc, hấp dẫn, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc.
 • Khánh thành “Khu vườn Hội An” tại CHLB Đức
  Ngày 25/8, lãnh đạo UBND TP. Hội An cho biết, tại Công viên Nhân dân thành phố Wernigerode, CHLB Đức đã diễn ra Lễ khánh thành “Khu vườn Hội An” và đặt bảng tên Cầu Hội An vào chiều 24/8. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ 3 diễn ra tại Đức từ ngày 25 - 27/8/2023.
 • Sức hút du lịch Lai Châu
  (TN&MT) - Lai Châu hấp dẫn và lôi cuốn du khách không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, những đỉnh núi đẹp, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, mà còn vì những nét độc đáo trong bản sắc văn hóa của các dân tộc với những lễ hội độc đáo đặc sắc, đây chính là những yếu tố tạo nên sức hút cho du lịch Lai Châu.
 • Quảng Nam đề nghị đưa “Nghề chế biến Mỳ Quảng” vào Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
  Theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký công văn số 5312/UBND-KGVX ngày 10/8/2023 gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với “Nghề chế biến Mỳ Quảng tại tỉnh Quảng Nam”.
 • Lễ hội Ẩm thực chay Quận 7 - Năm 2023
  Lễ hội ẩm thực chay Quận 7 - năm 2023 sắp diễn ra tại Cầu Ánh Sao - Công viên Cảnh Đồi (quận 7, thành phố Hồ Chí Minh). Với quy mô hơn 200 gian hàng trưng bày, cùng nhiều hoạt động như: cuộc thi “Green Chef 2023”, mâm cỗ chay đặc sắc nhất, chương trình văn nghệ, đại tiệc buffet trên 10.000 người,…
 • Quảng Trị: Vận động xây dựng quỹ "Hoa dâng mộ Liệt sĩ"
  Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023), được sự đồng ý của UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị tổ chức đợt vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong cả nước xây dựng Quỹ “Hoa dâng mộ liệt sĩ” để dâng cúng, gắn bình hoa lên hơn 50.000 phần mộ tại 72 nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
 • Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình
  (TN&MT) - Hoàn thiện môi trường pháp lý; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển các nền tảng số, sản phẩm báo chí số; tăng cường hợp tác quốc tế… là những nội dung được đưa ra trao đổi trong “Hội thảo về công tác chuyển đổi số cho các đài phát thanh, truyền hình” với sự tham gia của hơn 200 phóng viên, biên tập viên các đài phát thanh - truyền hình trên cả nước.
 • Hội diễn văn nghệ chào mừng 20 năm thành lập Sở TN&MT TP.Hồ Chí Minh
  (TN&MT) - Với chủ đề “Tự hào – Tiếp bước”, những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường TP.HCM đã cất lên những lời ca, tiếng hát, điệu múa thể hiện niềm tự hào và khát vọng cống hiến cho đất nước, cho thành phố anh hùng.
 • Khởi động hành trình đi tìm Hoa hậu Thiên nhiên Việt Nam
  Ngày 14/7, tại Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi “Miss Nature Việt Nam 2023 - Hoa hậu Thiên nhiên Việt Nam 2023” họp báo thông tin về cuộc thi.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO